På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

”Naivt att tro att inflationen snart är över”

Inflationen PARIS. Det finns ekonomiska modeller som talar om när inflationen avtar. Problemet är bara att de inte stämmer. Historien är en mycket bättre guide. Det säger Niall Ferguson på Amundi World Investment Forum.

”Frågan är om vi nu befinner oss i samma situation som på 1950-talet eller 1970-talet. Att vi befinner oss i inledningen av ett årtionde av hög inflation.”

”I ekonomiska termer skulle 2022 kunna vara vår version av år 1973. Kriget då mellan en koalition av arabiska stater och Israel drev upp inflationen kraftigt på samma sätt som kriget i Ukraina driver upp inflationen idag.”

”De flesta fokuserar på energipriserna, men minst lika viktigt är livsmedelspriserna. Inte sedan 1973 har vi haft en sådan stark uppgång i globala matpriser.”

”Senaste året tyckte jag att uttåget ur Afghanistan på många sätt liknade uttåget ur Sydvietnam 1975. Det är bara en av likheterna med 1970-talet.”

Om vi genomlever ett nytt 1970-tal. Vad betyder det då för investerare?

”Från inledningen av 1970-talet fram till slutet av årtiondet var det bara fastigheter som levererade äkta positiv avkastning alltså justerat för inflationen. Obligationer och aktier gav negativ avkastning.”

”Om vi verkligen kommer att genomleva 1970-talet igen behöver många genomgående tänka igenom sina investeringsstrategier. De strategier som fungerade efter att den amerikanske centralbankchefen Paul Volcker fick ner inflationen kommer inte att fungera nu.”

”Ett annat sätt att tänka är att vi befinner oss i ett nytt kallt krig mellan USA och Kina som på många sätt liknar det första kalla kriget mellan USA och Sovjet.”

”Om du ser på det på det sättet skulle vi kunna se på kriget i Ukraina som motsvarigheten till Koreakriget som bröt ut 1950. Kalla kriget var inte enbart ett kallt krig. Koreakriget var det varma kriget som klargjorde hur allvarlig konflikten mellan supermakterna kunde bli.”

”Kriget i Ukraina har på något sätt samma effekt. Det klargör hur stora insatserna är. I det första kalla kriget var Sovjet den ledande nationen medan Kina var sidopartner. I Korea var det Kina som slogs. I kalla kriget två det omvänt. Nu är det Kina som är dominerande medan Ryssland är sidopartner och det är Ryssland som slåss.”

”Om den här liknelsen stämmer så är nästa fas i det här kalla kriget en konfrontation mellan supermakterna. Mardrömsscenariot är att vi kommer att få se konflikten eskalera om Taiwan. Den kommer då att spela samma roll som Kubakrisen gjorde 1962.”

”Den amerikanska opinionen är nu för första gången för att Joe Biden använder militära medel för att försvara Taiwan om Kina skulle invadera ön.”

”Om vi genomlever 1970-talet igen som mycket tyder på så borde vi kanske också försöka genomleva 1970-talet på det geopolitiska planet genom att undvika missilkrisen och gå direkt till avspänningspolitiken.”

”Jag anser att vi omedelbart behöver övergå till avspänningspolitiken eftersom konsekvenserna är alltför stora om man ser till alternativen. Kubakrisen var väldigt nära att starta det tredje världskriget. Det var så nära att en sovjetisk ubåtskapten faktiskt beordrade att en kärnvapenrobot skulle avfyras mot ett amerikanskt fartyg. Ordern åsidosattes bara för att det råkade finnas en officer ombord med ännu högre militär grad som la in sitt veto.”

”Om vi återupprepar Kubakrisen om Taiwan finns det inga garantier att vi kommer att vara lika lyckosamma. Om vi däremot går direkt till avspänningspolitiken genom att börja med att avskaffa strafftullarna på kinesiska varor som ett förstas steg för att minska spänningen.”

”Kalla krig kan bli riktiga krig. Vi ser redan det i Ukraina. Ukrainakriget är det första riktiga kriget i det här andra kalla kriget. Det vi måste komma ihåg är att vi hade tur att vi inte fick ett riktigt krig under det första kalla kriget. Det fanns minst två tillfällen när det var mycket nära att tredje världskriget skulle ha brutit ut.”

”Idag är vapnen ännu mycket mer sofistikerade och kraftfulla och den kinesiska ekonomin är väldigt mycket större än vad den sovjetiska ekonomin någonsin var. Att ge oss in i ett andra kallt krig är väldigt riskfyllt och det är därför jag förespråkar en avspänningspolitik.”

”Det går inte att bortse från att det finns verkliga intresseskillnader mellan USA och Kina men vi borde agera på så vis att vi undviker ett tredje världskrig.”

”Europas problem är att det vill vara alliansfritt i det andra kalla kriget. Det är inget alternativ. Skälet till det är att Europa är helt beroende av USA för sin egen säkerhet. Europa har inget alternativ till detta. Det har kriget i Ukraina befäst ytterligare. Strategisk självständighet är en hägring.”

”Konflikten i Ukraina visar också med all tydlighet att vi inte kan lämna fossilberoendet snabbt. Vi behöver både naturgas och kärnkraft som övergångslösningar. Man löser inga geopolitiska problem om man går från att vara beroende av Ryssland till att vara beroende av naturgas från Mellanöstern. Mellanöstern kommer inte att vara stabilt under de kommande tio åren. Det kommer vid någon tidpunkt att bli en kris som handlar om det iranska atomprogrammet.”

”Vi vill alla nå till målet om en koldioxidfri energiförsörjning men det går inte att komma dit på bara några få år. Det är en lång process som dessutom bygger på teknologisk utveckling som ännu inte har skett.”

”Om man bara har sol- och vindkraft som ersättning så kommer energipriserna att vara skyhöga. Konsumenterna kommer inte att ha råd med det. Förmodligen kommer vi att märka detta senast i vinter när konsumenterna ställs inför det fulla priset av att klippa av energibanden med Ryssland. Det var ett stort misstag att bli så beroende av Ryssland som man blivit i Europa.”

”Det var redan från början klar att den gröna energiomställningen skulle bli väldigt dyr men att dessutom lägga till kostnaderna för sanktionerna mot Ryssland.”

”För utvecklingsländerna är problemen ännu större och vi ser redan nu social oro på många håll i världen som till exempel på Sri Lanka. Nästan alla afrikanska länder är beroende av vete från antingen Ryssland eller Ukraina. Det kommer att bli en katastrof som kommer att bli värre ju längre det pågår och kriget visar inga tecken på att sluta", säger Ferguson.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -