På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Aegirbio, Scout Gaming, Vivesto, Fragbite, Elekta, EG7 och Zignsec finns bland bolagen har redovisat sina kvartalssiffror.

Diagnostikbolaget Aegirbio redovisar ett rörelseresultat på -14,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-12,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:74 kronor (-1:02). Nettoomsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor (0).

NGM-noterade Curira redovisar ett rörelseresultat om -37,0 miljoner kronor (0,9) för det första kvartalet 2022. Rörelseresultatet tyngs enligt bolaget av extraordinära kostnader relaterade till omnoteringen och bolagets kvalitetssatsning. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 197 miljoner kronor (5,2).

Nettoresultatet var -29,7 miljoner kronor (28,5). Resultatet för kvartalet tyngs av engångsposter om totalt 29,3 miljoner kronor.

Gamingbolaget Gold Town Games (GTG) redovisar en nettoomsättning på 4,4 miljoner 

Humble Group redovisar ett justerat ebitda-resultat på 102 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (7). Det justerade ebita-resultatet blev 93 miljoner kronor (3) medan resultatet per aktie uppgick till -0:82 kronor (-0:09). Nettoomsättningen uppgick till 879 miljoner kronor (88). Omsättningen, proforma, uppgick till 1.067 miljoner kronor (194).

Gamingbolaget Zordix redovisar ett rörelseresultat på -8,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-3,4). Ebitda-resultatet blev 21,7 miljoner kronor (-2,5).

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 237 miljoner kronor (0,8). I omsättningen ingår koncernbolagen Just For Games, Merge Games och Maximum Games med dotterbolag, vilka inte ingick i Zordixkoncernen vid jämförelseperioden 2021.

First North-listade Lyckegård, som säljer redskap för ekologiskt jordbruk, rapporterar en nettoomsättning på 8,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (7,9). Rörelseresultatet landade på -4,9 miljoner kronor (-0,1) medan nettoresultatet summerades till -6,8 miljoner kronor (-19 tusen).

Adventure Box, som driver en plattform för konsumentskapade datorspel, redovisar ett resultat efter skatt på -3,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-5,9). Bolaget saknade omsättning under kvartalet.

Forskningsbolaget Asarina Pharma redovisar ett rörelseresultat på -4,0 miljoner kronor (-6,8) i bolagets första kvartal för perioden januari till mars 2022. Bolaget saknade omsättning för perioden i linje med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,5 miljoner kronor (-16,6) med likvida medel om 16,3 miljoner kronor (41,8) vid rapportperiodens utgång.

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming redovisar ett ebitda-resultat på -3,5 miljoner kronor (-1,3) för det första kvartalet 2022. Bolaget hade ingen omsättning under perioden (0,9 miljoner kronor).

Gamingbolaget Beyond Frames, inriktade mot AR och VR, redovisar en nettoomsättning på 8,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (5,9). Bolagets intäkter består främst av försäljning av spel för VR-glasögon samt intäkter av engångskaraktär, enligt rapporten. Ebitda-resultatet i kvartalet uppgick till 1,0 miljoner kronor (1,5).

First North-listade Kakel Max hade en nettoomsättning på 41,5 miljoner kronor under det första kvartalet 2022 (33,8), motsvarande en tillväxt om 23 procent.

Tillväxten för kvartalet innehåller väldigt liten grad av prishöjningar och merparten av tillväxten är hänförlig till ökad volym i bland annat kakel/klinker, skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet.

Nettoresultatet låg på 1,4 miljoner kronor (-0,2), motsvarande 0:45 kronor per aktie (-0:07).

First North-listade Scout Gaming, som levererar olika lösningar till bettingbolag och media, redovisar ett ebitda-resultat för det första kvartalet 2022 på -18,2 miljoner kronor (-15,0).

Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 6,7 miljoner kronor (8,4), med stor påverkan från kriget mellan Ryssland och Ukraina.

"Vår egen operatörsverksamhet har påverkats negativt av kriget i Ukraina och vi tappade ungefär hälften av intäkterna mot samma period föregående år, då vår största del av spelare kom från Ryssland och delar av östra Europa. Sammantaget summerar detta i ett kvartal med lägre omsättning och ett otillfredsställande resultat", skriver vd Andreas Ternström i rapporten.

Nettoresultatet uppgick till -19,6 miljoner kronor (-9,8).

Fondbolaget Case Group redovisar provisionsintäkter på 15,7 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (30,8). Provisionsnettot var 8,5 miljoner kronor (18,2) medan rörelseresultatet landade på 1,8 miljoner kronor (12,1). Förvaltad fondvolym uppgick till 5.596 miljoner kronor (5.773).

First North-listade investeringsbolaget Pegroco, med affärsidén att investera i mindre och medelstora onoterade bolag, redovisar en nettoomsättning för koncernen på 147 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (490). Rörelseresultatet uppgick till 1,4 miljoner kronor (1,7). Och rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag, ebitda, låg på 13,2 miljoner kronor (43,1).

Pegroco hänvisar minskningen i omsättning och rörelseresultat under kvartalet huvudsakligen till att Nordisk Bergteknik konsoliderats ur koncernen, enligt rapporten. Nettoresultatet uppgick till -2,7 miljoner kronor (21,8). Substansvärdet per den 31 mars 2022 uppgick till 17:02 kronor per stamaktie jämfört med 18:31 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2021 och 14:16 vid slutet av första kvartalet föregående år.

Forskningsbolaget Saniona redovisar ett rörelseresultat på -133 miljoner kronor (-94,1) för det första kvartalet 2022. Resultatet efter skatt låg på -133 miljoner kronor (-83,4).

Rörelsens intäkter uppgick till 6,6 miljoner kronor (3,4). Likvida medel uppgick till 279 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (497).

Vivesto, som förut hette Oasmia, redovisar ett resultat efter skatt på -26,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-41,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:06 kronor (-0:09).

Bolaget saknade nettoomsättning i kvartalet (37 tusen). Rörelseresultatet blev -26,3 miljoner kronor (-40,8).

Mobilspel- och e-sportbolaget Fragbite redovisar en nettoomsättning på 54,7 miljoner kronor (2,4) för det första kvartalet 2022. Ebitda-resultatet uppgick till 2,4 miljoner kronor (-2,5) och resultat efter skatt blev -21,7 miljoner kronor (-7,4).

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett rörelseresultat på 570 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Enligt Infronts sammanställning väntades ett rörelseresultat på 486 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 4.239 miljoner kronor. Här var snittestimatet 4.042 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 5.897 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i sammanställningen var 5.701 miljoner kronor på denna punkt.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021/2022 (2:20). Här väntades en utdelning om 1:80 kronor per aktie.

Gamingbolaget Enad Global 7 redovisar ett ebitda-resultat på 91,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (87). Det justerade ebitda-resultatet blev 113 miljoner kronor (80,7).

Rörelseresultatet (ebit) blev 27,7 miljoner kronor (48,2). Nettoomsättningen uppgick till 452 miljoner kronor (304) och den organiska tillväxten, exklusive Innova och Magic Online, var 25 procent.

Enad Global 7 avbryter utvecklingen av Marvel-projektet hos Daybreak Games vilket förväntas leda till en nedskrivning om cirka 230 miljoner kronor i projektrelaterade tillgångar under andra kvartalet 2022.

Enad Global 7:s nettoomsättning i april uppgick till 147 miljoner kronor. Utfallet var enligt förväntningar och speglar säsongsvariationen för andra kvartalet, skriver bolaget i sin delårsrapport.

"Efter avyttringen av Innova uppskattar vi en nettoomsättning i intervallet 1,6–1,7 miljarder kronor med bibehållna marginaler för 2022", heter det.

I samband med förra kvartalets rapport, i februari, kommunicerade Enad Global 7 ett mål om att nå en årlig omsättning på 2,0 miljarder kronor 2022.

Zignsec, som utvecklar plattformar för id-verfieringslösningar, redovisar en nettoomsättning på 24,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (5,2).

Ebitda-resultatet uppgick till -3,6 miljoner kronor (-6,3).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -