På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Investerarnas oro blir allt djupare

Utblick Världen börser fortsätter sin kräftgång och nedgången är både djup och bred. Inflationsoro och stramare penningpolitik har fått sällskap av rädslan för en djupare konjunktursvacka som negativ börsfaktor.

Efter en rekyl uppåt i slutet av mars har börsnedgångarna i världen tagit förnyad fart och dessutom fått lite extra skjuts sedan mitten av april. Mellan den 15 april och 19 maj är det endast 8 av de dryga 70-talet börser i vår genomgång som gått på plus. Det rör sig dessutom i dessa fall i huvudsak om små och ganska illikvida börser. I övrigt är det minus på börslistorna och inte sällan med förhållandevis höga siffror. Den genomsnittliga nedgången ligger på lite knappt 10 procent. Allt mätt i MSCI-index i lokal valuta.

Och det är väl främst bredden i nedgången som, tillsammans med ett kraftigt amerikanskt börsfall, verkligen sticker ut och är tydliga tecken på att den globala investeringsviljan återigen dämpats rejält. Det amerikanska S&P500-indexet är nu ner med drygt 18 procent, inklusive utdelningar, sedan toppen den 3 januari och är därmed snubblande nära att halka ner i en så kallad ”björnmarknad”, som infaller när börsen fallit 20 procent.

Förutom hög inflation och centralbanker som stramar åt riktas nu oron mot den globala konjunkturen och företagens framtida intjäningsförmåga. Det senare påverkas dessutom av fortsatta leveransproblem, komponentbrist och skyhöga fraktpriser. Åt det positiva hållet kan noteras att rapportperioden varit riktigt hygglig och att orderböckerna i många fall är välfyllda. Det hjälpt dock inte den här gången när investerarna istället blickar framåt med allt större oro.  

Givet den svaga börsutvecklingen och en svängig handel, både inom och mellan enskilda handelsdagar, är det förstås inte särskilt förvånande att volatiliteten på börserna i Europa (Vstoxx) och USA (VIX) ligger på en förhöjd nivå. Men det kan noteras att även volatiliteten svänger rejält. En mer eller mindre naturlig följd av börsrörelserna.

Att konjunkturoron tagit ett grepp om marknaden beror inte enbart på framåtblickande faktorer utan även den makrostatistik som rullats ut under senare tid bekräftar att vi nu är på väg in i en svagare konjunkturfas. Det märks exempelvis i flera snabba indikatorer som exempelvis inköpschefsindex eller olika regionala index. Som kan ses i Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur konjunkturdata faller ut i förhållande till analytikernas prognoser, så börjar dessutom statistiken att i allt högre grad överraska negativt. Det gäller framför allt i USA men är också en mer generell trend.

Hushållshumöret har dessutom vikt ner rejält i stora delar av världen. Trots detta fortsätter hushållen att spendera i hygglig takt men får förstås mindre för pengarna när inflationen biter. Dessutom är arbetsmarknaden påfallande stark i stora delar av västvärlden. Det talar för en fortsatt hygglig konsumtion men betyder samtidigt att centralbankerna stannar kvar på åtstramningståget.

Den amerikanska centralbanken fortsätter att signalera räntehöjningar på 0,50 procent på vart och ett av de två nästkommande möten. Åt andra håller går bland annat den kinesiska centralbanken som nyligen sänkt räntan och den japanska centralbanken som fortsätter att hålla den penningpolitiska gaspedalen ordentligt nedtryckt.

Developed Markets

Den genomsnittliga nedgången mellan 15 april och 19 maj landar på 9,3 procent. Förstås en kraftig nedgång även i ett historiskt perspektiv. Det kanske mest uppseendeväckande är att det är den amerikanska börsen som gått allra svagast med en nedgång på 11,4 procent. Dessutom är det förstås slående att ingen av börserna i de utvecklade ekonomierna ligger på plus för perioden. Österrike, Portugal och Japan har ändå klarat sig hyggligt, Portugal är dessutom, tillsammans med Norge, det land där börsen ligger på plus sett från årsskiftet. Mätt i MSCI-index i lokal valuta.

Noterbart är att länder som Kanada, Danmark, Schweiz och Israel, som haft börser som klarat sig hyggligt tidigare under året nu tappat ordentligt. Ytterligare ett tecken på att den globala investeringsviljan sviker.

Den svenska börsen fortsätter, mer kanske sin vana troget, också sin resa neråt och är den näst sämsta börsen sett från årsskiftet. Bara den nederländska börsen har gått sämre. 

  15-apr årsskiftet
Österrike -1,4% -16,3%
Portugal -1,9% 5,1%
Japan -1,9% -5,8%
Spanien -2,7% -0,9%
Italien -2,9% -10,8%
Tyskland -3,1% -15,0%
Frankrike -3,2% -10,5%
Finland -3,4% -13,5%
Hong Kong -3,6% -7,5%
Storbritannien -4,0% -1,0%
Irland -4,0% -19,2%
Norge -4,5% 1,8%
Nya Zeeland -5,1% -13,7%
Australien -5,7% -2,8%
Belgien -6,0% -7,2%
Singapore -6,5% -9,4%
Sverige -6,6% -19,4%
Nederländerna -7,0% -23,4%
Kanada -7,4% -4,1%
Danmark -8,3% -11,4%
Schweiz -9,2% -12,0%
Israel -10,6% -13,5%
USA -11,4% -18,7%
DM, genomsnitt -9,3% -15,4%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta  

 

Emerging Markets

Bland tillväxtekonomierna landar den genomsnittliga utvecklingen sedan 15 april på -6,6 procent. Därmed är det denna grupp som klarat den senaste tidens nedgång minst dåligt. Den tjeckiska börsen fortsätter uppåt och det kan bland annat bero på en ganska stor vapenindustri. Den chilenska börsen gynnas av de kraftigt stigande Litiumpriserna.

Annars är det mest minus på börslistan med många tidigare vinnare allra längst ner på förlorarlistan. Även den turkiska börsen har tappat lite fart men har ändå presterat mycket starkt sedan årsskiftet. Den kinesiska börsen ligger i in tur i andra delen av spannet med en nedgång på lite drygt 21 procent sedan årsskiftet. 

  15-apr årsskiftet
Tjeckien 6,1% 15,0%
Chile 2,0% 18,6%
Thailand -1,5% -0,2%
Egypten -2,2% -13,3%
Indonesien -2,3% 6,3%
Sydkorea -2,8% -12,9%
Malaysia -3,0% -2,0%
Ungern -3,6% -24,8%
Turkiet -4,4% 32,5%
Mexico -4,6% -2,4%
Filippinerna -4,8% -5,3%
Taiwan -5,8% -13,1%
Sydafrika -6,3% -1,6%
Pakistan -6,7% -1,9%
Kina -6,9% -21,3%
Brasilien -7,6% 2,5%
Grekland -8,8% -0,5%
Förenade Arabemiraten -9,2% 8,2%
Saudiarabien -9,7% 10,0%
Indien -10,6% -9,9%
Qatar -10,8% 9,6%
Argentina -11,2% 11,5%
Peru -12,1% 7,5%
Polen -14,3% -21,3%
Colombia -15,3% 3,5%
EM, genomsnitt -6,6% -13,5%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta    

 

Frontier Markets

Börserna i de nya tillväxtekonomierna, eller förhoppningsekonomierna, har tappat ordentligt med fart sedan mitten av förra månaden. Annars är det ju den här gruppen länder som klarat årets nedgångar bäst. Den libanesiska börsen har fortsatt uppåt men här lyfter vi ett varningens finger då ekonomin i stort tycks vara på väg mot någon form av kollaps. Nigeria är ett något mindre otryggt alternativ men även här är de politiska spänningarna stora. Sri Lanka har studsat tillbaka men fortsätter att plågas av protester och spänningar.

I botten hittar vi Kazakstan som haft en mycket svängig inledning på året. Landet gynnas på sikt av stigande råvarupriser men Rysslandskopplingar oroar.

  15-apr årsskiftet
Libanon 31,9% 36,0%
Nigeria 12,2% 20,8%
Sri Lanka 6,6% -32,2%
Jordanien 4,1% 25,2%
Mauritius 0,7% 2,2%
Tunisien 0,5% 4,0%
Västafrika -0,3% 13,8%
Oman -1,4% 12,5%
Litauen -2,0% -9,7%
Slovenien -2,4% -16,1%
Kroatien -2,6% -0,5%
Marocko -3,3% -7,3%
Bangladesh -3,5% -5,6%
Kuwait -4,1% 14,9%
Serbien -4,8% -11,1%
Rumänien -6,6% -6,8%
Estland -9,4% -10,8%
Bahrain -10,7% 10,0%
Vietnam -15,7% -22,7%
Kenya -16,1% -20,4%
Kazakstan -22,4% -45,1%
FM, genomsnitt -9,1% -12,0%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta  
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -