På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Embracer och Maha Energy finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Clinical Laserthermia Systems, som utvecklar laserbaserade behandlingsystem, redovisar ett resultat före skatt på -13,8 miljoner kronor (-9,5) i det första kvartalet 2022. Omsättningen låg på 0,7 miljoner kronor (0,9).

Resultatet per aktie var -0:21 kronor (-0:21). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14,4 miljoner kronor (-9,8) med likvida medel om 21,7 miljoner kronor (17,0) vid rapportperiodens utgång.

Forskningsbolaget Aptahem redovisar ett resultat före skatt om -1,9 miljoner kronor (-12,2) i det första kvartalet 2022.

Intäkterna var 0,7 miljoner kronor (0) med ett resultat per aktie om -0:016 kronor (-0:18). Kassaflödet från den löpande verksamheten var +20,5 miljoner kronor (-13,8) med likvida medel om 40,1 miljoner kronor (14,8) vid rapportperiodens utgång.

Utbildningskoncernen Cedergrenskas rörelseresultat på ebita-nivå uppgick till 18,8 miljoner kronor i det tredje kvartalet, januari-mars, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (18,4).

Justerat ebita-resultat låg på 21,2 miljoner kronor (19,2), motsvarande en justerad ebita-marginal på 10,3 procent (12,8).

Nettoresultatet uppgick till 5,6 miljoner kronor (9,6), motsvarande 0:48 kronor per aktie (1:06). Rörelsens intäkter ökade till 206 miljoner kronor (151), motsvarande en tillväxt på 37 procent. Ökningen förklaras främst av förvärvad tillväxt. Den organiska tillväxten är fortsatt positiv i samtliga segment, enligt delårsrapporten.

Grängesberg Exploration hade en omsättning på 4,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (4,7). Ebitda-resultatet försämrades till -4,4 miljoner kronor (-3,9). Likvida medel uppsteg vid periodens utgång till 50,1 miljoner kronor (20,0).

Spotlightlistade Gomero Group hade en nettoomsättning på 7,6 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (6,3). Ebitda-resultatet uppgick till 0,6 miljoner kronor (-0,5).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-1,0), motsvarande en marginal på 2,9 procent.

Future Gaming redovisar ett ebitda-resultat på 5,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (5,3).

Det rapporterade rörelseresultatet (ebit) uppgick till 4,3 miljoner kronor (4,6) och nettoomsättningen i kvartalet blev 10,5 miljoner (8,7).

Rederiet Viking Supply Ships redovisar ett ebitda-resultat på -9 miljoner kronor (-24) i det första kvartalet 2022. Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamhet var -28 miljoner kronor (-42) eller -2:2 kronor per aktie (-4:5).

Nettoomsättningen uppgick till 102 miljoner kronor (73).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 miljoner kronor (-41) med likvida medel om 68 miljoner kronor (57) vid rapportperiodens utgång.

Hörlursbolaget Northbaze redovisar en omsättning på 35 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (40).

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 2,2 miljoner kronor (1,2) och det rapporterade rörelseresultatet (ebit) blev -1,4 miljoner kronor (-0,9).

Programvarubolaget Imint rapporterar en nettoomsättning på 17,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (14,6).

Rörelseresultatet uppgick till 4,3 miljoner kronor (3,6) medan resultatet efter finansnetto landade på 5,1 miljoner kronor (4).

Forskningsbolaget Cereno Scientific redovisar ett rörelseresultat på -5,1 miljoner kronor (-3,6) i det första kvartalet 2022. Bolaget saknade omsättning för perioden i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,2 miljoner kronor (-1,7) med likvida medel om 77,3 miljoner kronor (60,1) vid rapportperiodens utgång.

Online Brands, som driver e-handel, redovisar en nettoomsättning på 61,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (35,2).

Det motsvarar en tillväxt om 10,2 procent jämfört med omsättningen för samma verksamheter under första kvartalet 2021 (proforma) och en tillväxt med 76 procent jämfört med motsvarande period föregående år för Online Brands-koncernen. Av omsättningen i kvartalet härrörde 63 procent från Trendcarpet.

Ebitda-resultatet uppgick till 1,1 miljoner kronor (5,9), motsvarande en ebitda-marginal om 1,8 procent (16,7). Justerat för engångskostnader i samband med genomförd lagerflytt var kvartalets ebitda-resultat 1,9 miljoner kronor, motsvarande en justerad ebitda-marginal om 3,1 procent.

First North-listade satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett rörelseresultat på -14,7 miljoner kronor (-4,4) för det första kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 41,2 miljoner kronor (36,8). Försäljningstillväxten var 12 procent. Orderstocken ökade till 395 miljoner kronor (142).

Skalpkylningsbolaget Dignitanas omsättning steg till 15,9 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (13,2), vilket motsvarar en ökning om 21 procent.

Rörelseresultatet förbättrades till -6,1 miljoner kronor (-7,1). Nettoresultatet kom in på -6,5 miljoner kronor för perioden (-7,7).

Safe Lane Gaming (SLG) hade intäkter om 14,3 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (5,3).

Ebitda-resultatet blev 6,8 miljoner kronor (1,4). Avskrivningarna, på koncernens plattformar och goodwillavskrivningar, var 12,8 miljoner kronor (1,8) varpå det rapporterade rörelseresultatet (ebit) blev -5,9 miljoner kronor (-0,5).

Addera Care, aktiva inom hjälpmedelssektorn för människor med funktionsvariationer, redovisar ett ebitda-resultat på 6,2 miljoner kronor (0,2) i det första kvartalet 2022.

Omsättningen låg på 68,4 miljoner kronor (45,4). Resultatet efter skatt var 0,3 miljoner kronor (-3,4) eller 0:01 kronor per aktie (-0:10).

First North-bolaget Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, redovisar ett resultat efter skatt på 7,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (7,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:00 kronor (0:93).

Rörelseresultatet blev 8,9 miljoner kronor (6,5).

Nettoomsättningen uppgick till 79,9 miljoner kronor (71,6). Försäljningstillväxten var 11,6 procent och valutajusterat var den 9,6 procent.

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar en nettoomsättning på 895 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (173). Nettoresultatet landade på 274 miljoner kronor (56).

Det justerade substansvärdet per stamaktie uppgick till 1.042 kronor vid utgången av perioden. Samma dag stängde aktiekursen på 968 kronor.

Gamingbolaget Embracer redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå om 1.473 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (januari-mars) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.522 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 5.229 miljoner kronor, mot förväntan om 4.459 miljoner kronor. Den organiska tillväxten för affärsområdet Games blev -34 procent i kvartalet.

Bolagets operativa rörelseresultat blev 1.052 miljoner kronor, mot väntade 1.053 miljoner.

Embracer upprepar prognoserna för det operativa rörelseresultatet de kommande två räkenskapsåren. För räkenskapsåret 2022/2023, som inleddes i april månad 2022, siktar bolaget på ett operativt rörelseresultat på 9,2-11,3 miljarder kronor och för 2023/2024 på 10,3-10,6 miljarder kronor.

Lohilo Foods redovisar en nettoomsättning på 58,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (57,7). Tillväxten i första kvartalet rensat för effekten av det avslutade Nick's avtalet var 15,7 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 35,8 procent (36,1) medan rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (-9,0)

För att kompensera för ökade råvarukostnader och omkostnader för distribution genomför Lohilo Foods prishöjningar under våren och sommaren, skriver vd Richard Hertvig i rapporten.

First North-listade Checkin.com redovisar ett ebitda-resultat på -0,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (1,1). Bruttoresultatet uppgick i perioden till 13,6 miljoner kronor (6,6) med en marginal om 86 procent (86). Rörelseresultatet på ebit-nivå blev -3,6 miljoner kronor (0,3) och nettoresultatet låg på -3,8 miljoner kronor (0,3).

Nettoomsättningen uppgick till 15,8 miljoner kronor (7,6). Det motsvarar en tillväxt om 107 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen var framförallt driven av nykundsanskaffning, både organisk och genom förvärv, samt positiv utveckling av existerande kunder, skriver Checkin.com i delårsrapporten.

Vestum, med exponering mot bygg- och anläggning, redovisar ett rörelseresultat på 15 miljoner kronor för första kvartalet 2022. Bolaget redovisar inga jämförelsetal från det första kvartalet i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 1.269 miljoner kronor. Justerat ebita-resultat uppgick till 85 miljoner kronor, motsvarande en justerad ebita-marginal om 6,7 procent.

Oljebolaget Maha Energys ebitda-resultat uppgick till 22,1 miljoner dollar i det första kvartalet 2022 (10,2).

Nettoresultatet blev 12,0 miljoner dollar (5,5), motsvarande 0:10 dollar per aktie (0:05). Nettoomsättningen uppgick till 30,8 miljoner dollar (15,8).

Spotlight-handlade Nanocap redovisar totala intäkter på 13,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (11,9). Rörelseresultat uppgick till -1,7 miljoner kronor (-4,4). Nettoresultatet låg på 0,3 miljoner kronor (3,9).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -