På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var i stort sett oförändrad på måndagen och stängde på 812 punkter. Indexet testar stödet vid 807 punkter efter en positiv utveckling senaste veckan. Stöd närmast härunder vid 730 punkter i grafen på lång sikt. 870 punkter utgör närmaste motstånd.

Investtechs korta Hausseindex står i 21. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 23. I dagsläget är det därmed en övervikt av pessimister i marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats hela 696 köp och 110 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 86 procent. Detta visar att börsens insynspersoner har handlat i anslutning till senaste tidens nedgång. Köpandelen på årsbasis är 80 procent.  Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Clas Ohlson har utvecklats starkt sedan början av mars och återfinns i stigande trender på kort- och medellång sikt. Sett till senaste månadens handel i aktien, har kursen stigit under ökande handelsvolym vilket renderat i en positiv volymbalans. Detta signalerar att köparna vill in i aktien när kursen stiger, och stärker den positiva trendbilden.

Brott genom 115 kronor har gett köpsignal. Motstånd finns närmast vi 135 kronor. 111-115 kronor är stöd vid reaktion ned. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Handelsbankens A-aktie har fått köpsignal efter brott genom motståndet vid 95 kronor. Signalvärdet stärks av en stark volymbalans indikerande aggressiva köpare. Senaste tidens positiva utveckling återspeglas också i den korta grafen där aktien utvecklas i en stigande trend. En etablering ovanför 98 kronor stärker aktien, stöd härunder vid 95 kronor. Motstånd finns vid toppnoteringen intill 103 kronor. Eventuellt brott genom denna nivå utlöser ny köpsignal.

Aktien är positiv på insynshandel och tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktien till holdingbolaget Angler Gaming uppvisar en lång period av negativ utveckling. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trend som sträcker sig ända till början av fjolåret. Den negativa trendbilden förstärks av en starkt negativ volymbalans, indikerande aggressiva säljare som pressar på och vill ur aktien när kursen faller. Brott ned genom den tidigare botten intill 6,38 kronor har gett säljsignal. Aktien närmar sig stödet vid 5 kronor, identifierat i grafen på lång sikt. Detta gör att nedsidan kan vara begränsad.

Aktien är tekniskt negativ på medellång investeringshorisont (1-6 månader). För stärkta tekniska utsikter bör vi i första hand se en etablering kring dagens kurs runt 5-5,50 kronor. Ett scenario där vi får se högre bottnar kombinerat med en stärkt volymbalans stärker indikationen på att aktien bottnat. Brott ned genom 5 kronor utlöser emellertid ny säljsignal.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -