På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades negativt under måndagen, en nedgång på 2.03 procent och stängde på 828 punkter. Ser vi till den tekniska bilden utvecklas indexet i den fallande trend Investtechs algoritmer identifierat på medellång sikt. Motstånd finns i intervallet vid 906-913 punkter, medan stöd återfinns vid 807 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står i 31. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 30. I dagsläget är det därmed en övervikt av pessimister i marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 377 köp och 107 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 78 procent. Köpandelen på årsbasis är 80 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

I förra veckan presenterade telekombolaget Telia Company sin senaste delårsrapport som marknaden reagerade positivt på. Aktiekursen har brutit den stigande trendkanalen uppåt som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det öppnar upp för en ännu starkare stigningstakt mot tidigare.

Det är ett resultat av att investerare sedan en längre tid tillbaka har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Den 1 april i år identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC), som signalerar en fortsatt uppgång.

Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 37.00 kronor. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70. En starkt positiv volymbalans bekräftar den positiva trendbilden.

Telia Company är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

På fredagen i förra veckan presenterade facility management bolaget Coor Service Management Holding sin senaste delårsrapport. Investerare har över en längre tid betalt allt högre priser för att köpa in sig i bolaget där kursen utvecklas innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång.

Det saknas motståndsnivåer och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 84.00 kronor. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70.

Coor Service Management Holding är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Smart Eye som under förra veckan presenterade sin senaste delårsrapport ser tekniskt negativ ut. Marknaden reagerade negativt på rapporten och kursen har under de seanste dagarna brutit ned genom golvet i den fallande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identiferat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det är ett resultat av att investerare valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser och trendbrottet signalerar för en starkare nedgångstakt jämfört mot tidigare. Statistiskt har aktier som brutit ned genom trendgolven underpresterat mot andra aktier enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas nu stöd i kursdiagrammet och vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 173 kronor. Ett RSI-värde under 30 indikerar ett starkt negativt momentum med ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång för Smart Eye.

Smart Eye har en hög volatilitetsrisk, är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -