På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Men det varnas också för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen. Det blev en nedgång på 2.42 procent och indexet stängde på 847 punkter. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trend på medellång sikt där taket i trendkanalen nu testas. Motstånd finns i intervallet vid 906-913 punkter, medan stöd återfinns vid 807 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står i 40. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 30. I dagsläget är det därmed en övervikt av pessimister i marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 317 köp och 81 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 80 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Investtech har nu lanserat Investtech-index för aktier med olika kvantitativa egenskaper. Indexen viser t.ex. att Nordic Rising Trend årligen har stigit 22,3 procent de senaste tio åren, medan Nordic Horizontal Trend har stigit 13,1 procent och Nordic Falling Trend har stigit 1,5 procent. Läs mer om två aktier med en stigende trendbild och en aktie med en fallande trendbild här nedanför.

 

Aktiekursen till telekombolaget Tele2 B återfinns helt i toppen av en stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Kursen testar nu taket i trendkanalen och ett brott upp kommer att öppna upp för en starkare stigningstakt mot tidigare.

Investerare har sedan en längre tid tillbaka valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och stigande trendkanaler ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 138 kronor. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70.

Tele2 B är även positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har över en längre tid betalt allt högre priser för att köpa in sig i Skistar som bedriver skidanläggningar i Norge och Sverige. Kursen utvecklas innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång.

Kursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 184 kronor. Fullt etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt 160 kronor. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras.

SkiStar B är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kursen till bioteknikbolaget Intervacc som utvecklar produkter inom djurhälsovård återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser. Statistiskt har aktier i fallande trender underpresterat mot andra aktier enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas stöd i kursdiagrammet och vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 56.00 kronor. Aktien har ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde under 30.

Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det bekräftar den negativa trendbilden. Aktien har ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde under 30. Investerare har gått ned till lägre kurser för att kunna sälja aktien, något som indikerar ökande pessimism och att kursen även ska fortsätta ned.

Intervacc har en hög volatilitetsrisk, är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -