På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades sidledes och stängde på 879 punkter (+0.09 procent) under skärtorsdagen. Ser vi till den tekniska bilden, har Investtechs algoritmer identifierat en stigande trendkanal på medellång sikt. Trenden är bred och det är cirka trettiofem procent mellan trendgolvet och trendtaket så det är gott om utrumme för både nedtur och upptur innanför trenden. Indexet ser ut att ha bottnat intill 807 punkter där ett stöd också identifierats men på kort sikt utgör 870 punkter första stödnivån. På uppsidan finns motstånd vid 905-913 punkter. Brott genom dessa nivåer stärker de tekniska utsikterna för indexet.

Investtechs korta Hausseindex står i 54 efter att ha klättrat ordentligt från bottennoteringen i början av mars. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 28. I dagsläget har vi sålunda i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister bland de kortsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 362 köp och 70 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är 80 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motståndsnivåer gör att rekommendation snabbt kan komma att ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Investtech har nu lanserat Investtech-index för aktier med olika kvantitativa egenskaper. Indexen viser t.ex. att Nordic Rising Trend årligen har stigit 22,3 procent de senaste tio åren, medan Nordic Horizontal Trend har stigit 13,1 procent och Nordic Falling Trend har stigit 1,5 procent. Läs mer om en aktie med en stigande trendbild, en aktie i en närmast horisontell trendbild och en aktie med en fallande trendbild här nedanför.

 

Aktiekursen till vindkraftbolaget Arise återfinns i en stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Aktien ser tekniskt intressant ut där investerare sedan en längre tid tillbaka har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Stigande trendkanaler ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 51.00 kronor.

Arise är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden till skogsindustrikoncern Stora Enso R ser positiv ut. Aktiekursen återfinns i en närmast horisontell trendkanal som indikerar att marknaden är i balans.

Den 31 januari i år identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en vidare uppgång. Kursen har även brutit upp genom motståndet vid cirka 192 kronor som nu utgör stöd vid reaktioner tillbaka. Aktien har en positiv volymbalans och ett starkt positivt momentum

Stora Enso R är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 28 april 2022. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till spelutvecklaren Stillfront Group återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare valt att komma ur aktien till lägre och lägre kurser. Statistiskt har aktier i fallande trender underpresterat mot andra aktier enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas stöd i kursdiagrammet och vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 34.00 kronor. Aktien har ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde under 30.

Stillfront Group är är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

 

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -