På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Atlas Copco, Ericsson och TF bank har publicerat sina bokslut.

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 6.462 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 6.589 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort av 18 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 29.533 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 29.775 miljoner kronor. Orderingången var 33.525 miljoner kronor, jämfört med väntade 32.237 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2021 på 7:60 per aktie (7:30). Analytikersnittet låg på en ordinarie utdelning om 8:01 kronor.

Vidare föreslår styrelsen en extra utskiftning om 8:00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande samt aktiesplit 4:1 av ordinarie aktie.

Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den nuvarande höga nivån.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Prognosen i början av det gångna kvartalet var att kundernas affärsaktivitet väntades vara fortsatt hög, men väntades försvagas jämfört med den "mycket höga" nivån i det tredje kvartalet.

Koncernens orderingång på 33.525 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2021 var 4 procent högre än analytikernas snittestimat på 32.237 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

"Den totala orderingången för Atlas Copcos produkter och service ökade signifikant jämfört med föregående år. Orderingången för alla typer av kompressorer, vakuumpumpar och energiutrustning växte starkt. Solid ordertillväxt uppnåddes även för industriella monteringslösningar, visionsystem och Gruppens serviceverksamhet. Jämfört med föregående år uppnåddes god tillväxt i alla större regioner och i alla affärsområden", skriver Atlas Copcos vd Mats Rahmström.

Orderingången ökade organiskt med 26 procent, vilket kan jämföras med analytikerprognossnittet på +22 procent. Även i förra kvartalsrapporten, i oktober, överraskade den organiska orderingångsutvecklingen på uppsidan.

"Jag är stolt över att kunna presentera ett mycket starkt fjärde kvartal och ett rekordresultat för helåret 2021", säger Mats Rahmström vidare.

Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 12,3 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2021. Genomsnittet av 22 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 10,1 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 17,3 procent, mot snittestimatet om 14,8 procent, och den justerade bruttomarginalen var 43,5 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 42,0 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 11,9 miljarder kronor, mot snittestimatet 9,3 miljarder kronor. Försäljningen uppgick till 71,3 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 68,2 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie för helåret 2021 (2:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 2:33 kronor.

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 43,5 procent under det fjärde kvartalet 2021, en ökning jämfört med 40,6 procent motsvarande period föregående år. Det var dock en minskning jämfört med tredje kvartalet 2021, då bruttomarginalen var 44,0 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 20 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 42,0 procent för det fjärde kvartalet. Enligt Ericsson förbättrades bruttomarginalen inom alla segment.

"Den högre bruttomarginalen inom Networks var ett resultat av fortsatt stark operativ hävstångseffekt och en högre andel produktförsäljning. Inom Digital Services ökade marginalen genom en ökad andel mjukvara, i linje med strategin. Bruttomarginalen inom Managed Services förbättrades, främst på grund av effektivitetsförbättringar", skriver bolaget i rapporten.

Inom Networks var den justerade bruttomarginalen 46,4 procent, jämfört med 43,5 procent motsvarande kvartal föregående år.

Justerad bruttomarginal inom Managed Services uppgick till 18,9 procent mot 17,7 procent fjärde kvartalet i fjol. Inom Digital Services steg den justerade bruttomarginalen till 43,4 procent (41,0).

Ericsson höjer sin prognos för marknaden inom radioaccessnät (RAN) under helåret 2022 och räknar nu med att den växer med 3 procent. Tidigare var bedömningen från bolaget en tillväxt om 2 procent för RAN-marknaden. Nordamerika förväntas växa med 3 procent (0), Europa med 4 procent (4) och Kina med 0 procent (-1).

Ericsson räknar med att affärsområdet Digital Services visar en "begränsad förlust" under 2022.

"Förbättringarna är förskjutna mot årets slut", skriver Ericsson.

Inom Digital Services fortsätter Ericsson att öka investeringarna i sin 5G-portfölj, inklusive inom erbjudandet för orkestrering.

"Vi förväntar oss att lönsamheten kommer att förbättras gradvis och över tid överträffa vårt ursprungliga mål för ebit-marginalen på 10–12", skriver Ericsson om Digital Services.

Under fjärde kvartalet var den organiska försäljningen inom Digital Services stabil jämfört med samma kvartal föregående år. Exklusive försäljningen i Kina, där volymerna sjönk betydligt, ökade försäljningen under fjärde kvartalet med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Digital Services bruttomarginal för det fjärde kvartalet förbättrades till 43,4 procent (41,0) med ett positivt ebit-resultat på 0,4 miljarder kronor.

Hifab, som är ett projektledningsbolag inom byggbranschen, hade en nettoomsättning på 82,5 miljoner kronor under det fjärde kvartalet (92,6). Rörelseresultatet uppgick till -4,4 miljoner kronor (3,8).

Resultatet belastades av flera engångsposter som sammantaget hade en negativ påverkan på rörelseresultatet, skriver Hifab. Dessa poster utgörs huvudsakligen av avvecklingskostnader för tidigare vd, uppsägningskostnader för medarbetare som under en längre period varit obelagda i uppdrag samt rekryteringskostnader för ny vd. Fullständig bokslutskommuniké kommer att offentliggöras den 24 februari.

Forskningsbolaget Elicera Therapeutics, med inriktning mot cell- och genterapi, redovisar ett rörelseresultat på -2,1 miljoner kronor (-2,6) i det fjärde kvartalet 2021. Bolaget saknade omsättning för perioden i linje med motsvarande period för ett år sedan. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021 (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,1 miljoner kronor (-2,6) med likvida medel om 52,4 miljoner kronor (11,6) vid rapportperiodens utgång.

Hittills har sju patienter behandlats i den första delen av den pågående fas 1/2-studien med bolagets onkolytiska virus, ELC-100. Elicera undersöker även möjligheten för att påskynda rekryteringen av patienter genom uppstarten av ytterligare en klinik i studien utomlands.

För CAR-T projektet ELC-301, vid behandling av B-cellslymfom, fortsätter det prekliniska arbetet. Elicera har startat produktionen av så kallade vektorer för tillverkning av CAR-T celler vilka beräknas vara klara innan sommaren i år.

Bolaget uppges befinna sig i slutskedet av att besluta om studiedesignen för den första kliniska studien med ELC-301.

"Målsättningen är att undvika den sedvanliga prekliniska toxikologistudien vilken är regulatoriskt tekniskt utmanande när man arbetar med CAR-T celler", skriver Jamal El-Mosleh, vd och medgrundare till Elicera Therapeutics i vd-ordet av rapporten.

Nischbanken TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 98,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 99 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

De totala intäkterna uppgick till 296 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förväntan om just 296 miljoner. Räntenettot landade på 264 miljoner kronor, mot väntade 266 miljoner.

Nischbankens låneportfölj växte 8 procent i lokala valutor under kvartalet till 10,9 miljarder kronor. Kreditförlusterna blev 70,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 75 miljoner. Resultatet per aktie uppgick till 3:52 kronor, mot väntade 3:52 kronor.

En utdelning på 1:00 krona per aktie föreslås för helåret 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en utdelning på 1:26 kronor per aktie. Året innan var utdelningen också 1:00 kronor.

TF Banks låneportfölj ökade med 8 procent under årets sista kvartal i lokala valutor. Tillväxten drevs främst av tyska kreditkort, segmentet Ecommerce Solutions samt konsumentlån i Norge och Finland.

Det skriver vd Mattias Carlsson i bokslutsrapporten.

Tillväxten för kreditkorten i Tyskland uppgick till 19 procent under kvartalet, även om nya pandemirestriktioner dämpade volymerna i december.

"Vår tyska kreditkortsverksamhet växer betydligt snabbare än marknaden generellt och även om nya pandemirestriktioner dämpar tillväxten något på kort sikt, bedömer vi att segmentet har goda förutsättningar att leverera attraktiv riskjusterad avkastning under kommande år", skriver Mattias Carlsson.

Under det fjärde kvartalet redovisade Credit Cards ett positivt rörelseresultat.

"Jag är optimistisk till en fortsatt stark tillväxt under det kommande året givet det utgångsläge banken har skapat under det andra halvåret 2021. Under 2022 planerar vi för vidare expansion, framförallt i vår tyska kreditkortsverksamhet, men även på de nordiska marknaderna inom Consumer Lending och Ecommerce Solutions", skriver Mattias Carlsson.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här kan du se alla våra tv-inslag

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placera TV

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -