På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Investera globalt i förnybar energi

Fondkommentar Med ett oljepris som stigit runt 15 procent i år och aktier inom energisektorn är högvilt, känns det långsökt att prata om investeringar inom förnybar energi. Men lyfter vi blicken finns det mycket som talar för den sektorn. Placera en hittat börshandlad fond som ger en global exponering i ledande förnybara energibolag.

Förnybar energi var glödhett under 2020 men intresset svalnade dramatiskt för ett år sedan, fjolåret hör till det sämsta avkastningsmässigt de senaste tio åren. En fjärdedel av värdet för S&P Global Clean Energy Index försvann under fjolåret.

S&P Global Clean Energy Index 

Det finns flera drivkrafter som talar för infrastruktur. Vi håller på att ställa om världen till en hållbar ekonomi och grön värld. Det kommer att kräva stora investeringar fram till 2050 för att nå de globala miljömålen med nettonollutsläpp.

Förnybar energi är hetare än någonsin. Europa är mitt uppe i en energikris med rekordhöga elpriser. Det är uppenbart att Europa måste bli mer självförsörjande på el. Inom EU skapas 20 procent av elen genom naturgas, vilket skapar ett stort beroende av Ryssland.

EU har en tydlig energipolitik fram till 2030: Att minska växthusgaserna med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivåer. Att öka andelen förnybara energi i energiförbrukningen till en tredjedel och att öka energieffektiviteten med drygt 32 procent.

För att nå målen har det öronmärkts stora belopp inom EU för gröna investeringar de närmaste åren.

Även på andra sidan Atlanten har man ambitiösa mål för att minska växthusgaserna till 2030. Även här handlar det om att stötta investeringar inom förnybar energi för elproduktion.

Kina har deklarerat att man satsar på icke-fossila bränslen för att skapa energi. 2060 ska 80 procent av den totala energimixen komma från icke-fossila bränslen.

Sektorn förnybar energi är bred och innehåller alltifrån unga olönsamma förhoppningsbolag till stora etablerade elproducenter - så kallade omställningsbolag då de ställer om elproduktionen från fossil till förnybar energi.

Den går över flera industrisektorer som allmännyttiga bolag, hårdvaruteknikbolag, mjukvarubolag, industribolag som producerar vindkraftverk eller bränsleceller till konsultbolag med specialitet på energieffektivisering.

Volatiliteten i sektorn har historiskt varit mycket hög, till viss del beroende på att det varit många förhoppningsbolag med obeprövad teknologi. Men i takt med att bolagen etablerar sig alltmer, och med FN:s tydliga klimatmål i ryggen kommer det att allokeras enorma belopp för den framtida energiomställningen. Och det kommer sannolikt att minska volatiliteten för sektorn förnybar energi.

Vill du inte leta förnybara energibolag på de globala börserna själv, så finns det några börshandlade fonder med exponering mot underliggande index.

Jag har valt den börshandlade fonden iShares Global Clean Energy UCIS ETF USD med börskoden IQQH och ISIN kod: IE00B1XNHC34. Det är en passiv fond som investerar efter S&P Global Clean Energy Index.

S&P Global Clean Energy Index består av maximalt 100 bolag som är noterade på de globala börserna. Det beräknas av den amerikanska indexleverantören S&P Dow Jones.

Index innehåller bolag som minst har 25 procent av intäkterna från förnybara energikällor. S&P Dow Jones definierar förnybara källor som vind, sol, vattenkraft, biomassa och geotermisk industri.

Bolag som hör till sektorn allmännyttiga bolag får inkluderas om de är under omställning från fossil el till förnybar energi om den förnybara energin står för minst 20 procent av den totala effekten.

Ju högre andel intäkter ett bolag har från värdekedjan kring förnybara energikällor, desto högre poäng får bolaget. Poäng intervallet är från 0 till 1. Lite förenklat kan man säga att ju högre poäng ett bolag får och med hänsyn till aktiens likviditet, desto större vikt tilldelas bolaget vid varje ompopuleringstillfälle.

Maxvikten är 8 procent för ett bolag med poäng 1 och en mycket stor likviditet i aktien. Bolag med 0,75 i poäng kan max få 6 procents vikt, 0,5 poängsbolag maximalt 4 procent.

Indexet innehåller maximalt 100 aktier och det ombalanseras två gånger om året. Förnärvarande ingår 76 aktier i det underliggande indexet.

Fonden är USA-tung, knappt 38 procent utgörs av USA-bolag, följt av knappt 13 procent danska bolag. Spanska bolag kommer på en tredje plats med en vikt på knappt 10 procent. Kinesiska bolag intar fjärdeplatsen med en vikt på 6,5 procent. Indexet omfattar bolag både på utvecklade börser och tillväxtmarknaderna, vilket gör det till ett verkligen globalt index.

Största sektor är allmännyttiga bolag som utgör drygt halva fondens värde. Teknologibolag väger drygt en fjärdedel, följt av industrisektorn på 19 procent och råvarusektorn väger 2 procent. Indexet ger en bred exponering mot allmännyttiga bolag under omställning, nya heta teknikbolag och intressanta industriledare.

Tio största innehaven 
Bolag vikt i % verksamhet
Consolidated Edison 7,3 Energiproducent inom förnybar energi
Enphase Energy 6,9 Energilagring och halvledare
Vestas Wind Systems  6,8 Tillverkare av vindkraftverk
Orsted 5,6 Energiproducent vindkraft
Iberdrola 4,9 Spaniens största producent inom förnybar energi
Solaredge Technoloigies 4,6 Teknikbolag inom solenergioptimering
EDP Energias de Portugal 4,3 Energiproducent inom förnybar energi
SSE 4,3 Skottlands största energibolag
Plug Power 4,2 Tillverkare av bränsleceller
First Solar 3,1 Tillverkare av solpaneler
Källa: iShares 51,9  

 

De tio största innehaven i iShares Global Clean Energy UCIS ETF USD utgör precis som det underliggande indexet knappt 52 procent av fondens värde.

Vi hittar bland annat flera allmännyttiga bolag med tydligt fokus på investeringar i förnybar energi bland de tio största innehaven. Bland de största bolagen finns det även tillverkare av vindkraft, solpaneler och bränsleceller.

Största bolag är amerikanska energibolaget Consolidated Edison med bas i New York och grundat redan 1823. Bolaget ett av de största privatägda energibolagen i USA. Bolaget tillhandahåller energirelaterade produkter och tjänster inom el, gas och ånga samt flera förnybara infrastrukturprojekt till företagskunder. Bland annat driver de ett av världens största fjärrvärmenät, vilket levererar ånga till kunder på Manhattan i New York.

Powercell Sweden är det enda svenska bolaget i indexet och hör till sektorn industribolag.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
Avkastning % 3 år 38,5
Avkastning % i år -11,1
Risk % 3 år 32,4
Betyg* NA
Index S&P Global Clean Energy Index
Handelskod: IQQH
ISIN: IE00B1XNHC34
Avgift%/år 0,65
Rörlig avgift  nej
Utdelande: halvårsvis
Förvaltare: iShares-Blackrock
* Morningstar har 5-gradig skala  
Källa: Morningstar den 20 janauri 2022  

 

Avkastningen för fondens tio största innehav det senaste året spänner från en uppgång på 25 procent för Consolidated Edison till minus 66 procent för Plug Power. Fondens innehav hade en direktavkastning på 2,1 procent det senaste året.

iShares Global Clean Energy UCIS ETF USD ger en bred exponering mot stabila allmännyttiga energibolag till betydligt mer snabbväxande förnybara energibolag inom teknik- och industrisektorn.

Förvaltningsavgiften för iShares Global Clean Energy UCIS ETF USD är 0,65 procent. Det tillkommer courtage då en börshandlad fond handlas som en aktie över börsen. Fonden förvaltas av iShares - Blackrock, världens största kapitalförvaltare.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placera TV

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -