På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en medtech-aktie.

Marknaden utvecklades sidledes och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 974 punkter (0.00 procent) och indexet har inte varit lägre sedan oktober 2021.

Den stigande trendkanalen på medellång sikt har brutits och det har marginellt utlösts en säljsignal från en dubbeltoppsformation (DT). Enligt Investtech-forskning är sådana formationer lite signifikanta såvida de inte är stora. En ny stängningskurs under stödet vid 974, tillsammans med den negativa volymutvecklingen, kommer dock att indikera en ökande rädsla bland kortsiktiga investerare.

På längre sikt är trendbilden fortsatt positiv och stödet ligger på 913-914 poäng. Brott under 913 kommer att vara en säljsignal på lång sikt. Omvänt kommer ett brott upp genom motståndet runt 1045 punkter vara en köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står i 46 efter att ha backat 6 punkter senaste veckan. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 43. Vi har därmed ganska jämvikt mellan pessimister och optimister bland såväl de kortsiktiga som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 440 köp och 119 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 79 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Den tekniska bilden till teknikbolaget Semcon ser positiv ut då kursen har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare som t.ex. kan bero på fundamentala nyheter. Om trendbrottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en stigande trend och därmed vidare uppgång.

Redan den 6 december 2021 identifierades även en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) vid brottet upp genom 123 kronor som ger signal om vidare uppgång. Kursen har också brutit upp genom motståndet vid cirka 130 kronor som ombildats till en stödnivå och vidare uppgång är därmed signalerad.

Semcon är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Train Alliance som är verksamma inom järnvägsindustrin har brutit upp ur en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en köpsignal som öppnar upp för en starkare stigningstakt och som ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Den 22 december 2021 identifierades en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som ger signal om vidare uppgång. Kursen har stöd vid cirka 70.00 kronor och motstånd vid cirka 105 kronor. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism.

Train Alliance B är positiv på Investtechs insideranalys med flera insiderköp och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Medicinteknikbolaget Q-Linea ser tekniskt negativ ut. Kursen har brutit ned ur en fallande trendkanalen på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har över en längre period sålt till lägre kurser för att komma ur aktien och trendbrottet signalerar en starkare nedgångstakt mot tidigare. Brott ned genom golvet i fallande trender indikerar ytterligare nedgång enligt Investtechs trendforskning.

Den 9 september 2021 identifierades en kraftig säljsignal från en rektangelformation (REC) där målkursen runt 111 kronor har passerats men säljsignalen signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning. Nedsidan är stor då det helt saknas stöd i kursdiagrammet under nuvarande nivå. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 120 kronor. En negativ volymbalans indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva, vilket bekräftar den fallande trendbilden.

Q-Linea är neutral på Investtech insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

 

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placera TV

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -