På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Nysparandet i fonder på rekordnivå

Fonder Totalt 72 miljarder kronor nysparades i fonder under december. Drygt 40 miljarder kronor var den årliga avsättningen till premiepensionssystemet. Utöver sparandet via premiepensionen noterades ytterligare ett nettoinflöde till fonder på omkring 30 miljarder under månaden. Det visar siffror från Fondbolagens förening.

Mest kapital gick till långa och korta räntefonder. Långa räntefonder noterade nettoinsättningar på 25,8 miljarder kronor och i korta räntefonder var nettoflödet knappt 20 miljarder kronor. Även aktiefonder och blandfonder såg nettoinflöden i december på 16,4 respektive närmare 10 miljarder kronor.

Exkluderas premiepensionsavsättningen noterade aktiefonder och blandfonder nettoinflöden på 5,3 respektive 3 miljarder kronor i december. Korta räntefonder och långa räntefonder uppvisade nettoinsättningar på 19,4 respektive 2,4 miljarder exklusive premiepensionen. För hedgefonder och övriga fonder var insättningarna i princip lika stora som uttagen.

Insättningarna i december bidrog till att det totala nysparandet i fonder under 2021 kan summeras till rekordhöga 195,3 miljarder kronor.

Den största delen av sparandet under fjolåret tillföll aktiefonder som hade nettoinsättningar på närmare 91 miljarder kronor, följt av blandfonder med nettoinsättningar på 40 miljarder kronor. Även långa och korta räntefonder uppvisade nettoinflöden på knappt 40 respektive 21,4 miljarder kronor för helåret.

Intressant att notera är att nettosparandet i fonder var positivt under samtliga månader 2021 och det totala nysparandet, på drygt 195 miljarder kronor, utgör det största nettoinflödet någonsin under ett enskilt år.

Störst insättningar inom aktiefonder uppvisade globalfonder med 53,2 miljarder netto, följt av Sverigefonder med ett nettoinflöde på 32,6 miljarder.

Noterbart är att branschfonder, som var en av de populäraste aktiefondkategorierna 2020, nu uppvisar nettouttag på drygt 6 miljarder under 2021.

Sedan 2010 har merparten av nysparandet i aktiefonder gått till indexfonder. Under denna period uppvisar indexfonder ett totalt nettoinflöde på 310 miljarder kronor och aktivt förvaltade fonder noterat nettoinsättningar på relativt blygsamma 54 miljarder.

Av det totala nysparandet i aktiefonder under 2021 på omkring 91 miljarder gick en majoritet på närmare 68 miljarder, vilket motsvarar 75 procent till indexfonder.

Andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten har ökat från 6 procent 2010 till strax över 19 procent vid utgången av 2021.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under 2021 med total 1 496 miljarder kronor och uppgick vid utgången av året till rekordhöga 6 951 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var vid årsskiftet 4 593 miljarder kronor placerat i aktier, vilket motsvarar två tredjedelar av den totala fondförmögenheten.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -