På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Därför bör du ha infrastruktur i din pensionsportfölj

ANNONS En byggsten i pensionsportföljen. United Bankers infrastrukturfond UB Infra ger exponering mot globala infrastrukturbolag med stabila och förutsägbara kassaflöden.

Börsåret 2021 var mycket starkt liksom utvecklingen för den listade infrastrukturfonden UB Infra, som steg med 22,6 procent. I takt med att samhällen öppnade upp ökade godstransporter och passagerarflöden via hamnar, järnvägar och flygfält och även trafikflöden på tullvägar. Energikonsumtionen och behovet av el ökade också då den ekonomiska aktiviteten tilltog.

Företag som verkar inom infrastruktur har en lägre affärsrisk än andra företag, eftersom de exponerar sig mot de naturliga monopol som uppstår i branscher med stora initiala investeringskostnader, där allmänna regelverk tvingar marknadsaktörerna att följa strikta regelverk för pris och tillgänglighet. Prisrörligheten och risken i bolagens aktier är lägre jämfört med marknaden i genomsnitt, vilket gör att en fond som UB Infra fungerar väl som byggsten i en pensionsportfölj.

Därför ska du ha infrastruktur i portföljen

Historiskt har investeringar i infrastrukturbolag fungerat som stötdämpare, som dämpar svängningarna i portföljen när börsen åker berg- och dalbana. Detta beror på att behovet av till exempel vägar, fungerande el- och vattenförsörjning och gods- och persontransporter i allmänhet är lika stort i dåliga som i bra tider. Bolagen som sköter infrastruktur har förhållandevis stabila och förutsägbara kassaflöden till en lägre affärsrisk än normalt.

Investera i fonden

UB Infra – förvaltningen av fonden

UB Infra-fondens portföljförvaltare Pekka Niemelä, ser en del starka trender som han tror skyndar på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, som till exempel elektrifieringen och förflyttningen bort från en fossilbaserad energiproduktion.

Under år 2021 accelererade förändringsarbetet i fonden som en följd av detta: I Europa eliminerades de bolag som producerar el med hjälp av kol och ersattes med mer klimatvänliga alternativ. Även i USA, som utgör den största geografiska exponeringen i fonden med 30–40 procent av kapitalet, fullföljdes ambitionen att avveckla bolag med kolberoende verksamheter under 2021. På lite längre sikt kommer tonvikten i fonden att skifta mer mot bolag inom eldistribution, då sektorn genomgår en omvälvande förändring som ett resultat av elektrifieringen av samhället. Detta kommer också att minska koldioxidavtrycket i fonden.

Investeringsprocessen i UB:s infrastrukturfonder använder kvantitativ analys som utgångspunkt där bred diversifiering är nyckeln till portföljbygget. Pekka Niemelä föredrar bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol. Investeringar sker företrädesvis i kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, flygplatser, hamnar, järnvägar, vägtullar, gasdistribution och vattenförsörjning.

Investera i fonden

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig i och med att omsättningshastigheten i fonden historiskt varit betydligt lägre än genomsnittet för andra fonder inom samma kategori.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -