På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier, däribland en storbank. Men det varnas också för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index backade kraftigt med 3.16 procent under måndagen och stängde på 980 punkter. Senaste gången indexet föll ungefär lika mycket var 26 november 2021, då det sjönk 3.39 procent. Ser man till den övergripande tekniska bilden så har kursen brutit ner genom golvet i den stigande trendkanal Investtechs algoritmer har identiferat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Dock har kursen även brutit ned genom stödet vid cirka 1000 punkter. Vidare nedgång är därmed signalerad och det är nu åter motstånd vid 1000 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står i 53 Detta indikerar övervikt av optimister bland de kortsiktiga investerarna. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 47.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 516 köp och 147 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 78 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör dock att rekommendationen snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Den tekniska bilden till tillverkningsbolaget Balco Group som är specialiserade mot balkonglösningar ser positiv ut. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och är ett resultat av en ökad efterfrågan där investerare har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Stigande trender ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Kursen har marginellt även brutit upp genom motståndet vid cirka 138 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång och vid reaktioner tillbaka återfinns stödnivåer vid cirka 138 och 120 kronor.

Balco Group är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till storbanken Nordea utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en teknisk köpsignal som ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Den 28 december 2021 identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som ger signal om vidare uppgång. Kursen har även marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 112 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Brott ned genom 112 kronor skulle neutralisera köpsignalen och inte minst skulle ett brott ned genom stödnivån runt 105 kronor utlösa en säljsignal. En negativ volymbalans indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva, och försvagar den tekniska bilden något.

Just nu är det dock fler köpsignaler än säljsignaler och Nordea Bank är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kursen till spelutvecklaren Zordix återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har över tid sålt till lägre kurser för att komma ut ur aktien och det indikerar ytterligare nedgång enligt Investtechs trendforskning.

I kursdiagrammet visas även en möjlig huvudskuldra-formation (HS) under utveckling. Ett etablerat brott ned genom 22.74 kronor, helst på ökande volym, signalerar en fortsatt nedgång. Kursen har även brutit ned genom stödet vid cirka 30.00 kronor och vidare nedgång är därmed signalerad. Stöd återfinns först runt 15.00 kronor.

Zordix B har en extrem volatilitetsrisk med stora och snabba kursrörelser och aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -