På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignal - ett med sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan positivt med en uppgång på 1.24 procent och stängde på 1030 punkter. Det var därmed den fjärde dagen i rad indexet steg och den senaste veckan har indexet stigit hela 4.23 procent och börjar närma sig all-time-high. Kursen har brutit upp genom motståndet vid 1000-1005 punkter. Dessa nivåer är närmaste stöd vid reaktion ned. Ser vi till trendbilden är den positiv på medellång sikt, medan vi i den korta grafen fått brott ur en fallande trend. Här har vi även köpsignal från kursformationer. På uppsidan har vi motståndet intill alltime-high vid 1034 punkter att förhålla oss till.

Investtechs korta Hausseindex står i 50 efter att ha klättrat hela 16 punkter senaste veckan. Med ett värde på 50 indikeras jämvikt mellan optimister och pessimister bland de kortsiktiga investerarna. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 47.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 640 köp och 158 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 80 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Det ska noteras att antalet insideraffärer senaste månaden är närmare 50 procent fler än antalet affärer per månad i genomsnitt. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör dock att rekommendationen snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Aktiekursen till handelsbolaget Bufab utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt som Investtechs automatiska algoritmer har identifierat. En stigande trend är ett resultat av en ökad efterfrågan bland investerare. Det finns ett överskott av köpare som pressar upp priset på aktien. Stigande trender ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Den 23 december i år identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt uppgång. En annan positiv signal är att det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 355 kronor. Kursen återfinns därmed en bra bit ovanför närmaste stöd, vilket statistiskt är en positiv köpsignal.

Handelsvolymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar och det bekräftar den positiva trendbilden.

Bufab är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

Investtechs algoritmer har identifierat flera köpsignaler i aktiebolaget Svedbergs som erbjuder badrumslösningar. Kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är en teknisk köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på trender, som ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång.

I starten av december i år bröt kursen upp genom motståndet vid cirka 63.00 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Kursen återfinns en bra bit ovanför närmaste stödnivå och det saknas motstånd. Det är en stark köpsignal enligt Investtechs forskningsstatistik på stöd och motstånd.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70 och en starkt positiv volymbalans bekräftar den positiva trendbilden och indikerar att köparna är aggressiva.

Svedbergs B är starkt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Kursen till teknikbolaget ZignSec har brutit ned genom golvet i en närmast horisontell trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter ned är det ett tecken på ökat utbud. Det finns ett överskott av säljare vilket indikerar en ökande pessimism och indikerar ytterligare nedgång enligt Investtechs trendforskning.

Redan den 26 november i år identifierade Investtechs algoritmer en säljssignal från en huvudskuldra-formation (HS). Denna ger signal om fortsatt nedgång. Det saknas stödnivåer i kursdiagrammet och vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 17.00 kronor.

Det kortsiktiga momentumet är starkt negativt, med RSI-värde under 30 och även det indikerar ökande pessimism bland investerare.

ZignSec är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -