På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Indexfonderna som slår index

Fondkommentar Här är indexfonderna som lyckat bättre än sitt jämförelseindex de senaste fem åren. Placera förklarar varför vissa indexfonder går bättre än andra.

Indexfonder har de senaste tio åren vuxit kraftigt i popularitet hos investerarkollektivet. På den svenska fondmarknaden uppskattar Fondbolagens förening att knappt 19 procent av fondkapitalet i aktiefonder nu är placerade i indexnära fonder.

Anledningen är att de har billig förvaltningsavgift och du vet som investerare att du kommer att få en avkastning som avviker lite från det underliggande indexet.

En indexfond är en passivt förvaltad fond som följer ett visst index. Fonden placerar i de aktier som är inkluderade i indexet. Det innebär att indexfonden i stor sett följer samma utveckling som indexet. Det finns en bred flora av indexfonder som följer olika index och olika börser.

Placera har tittat närmare på utbudet av indexfonder på Avanzas fondplattform som totalt omfattar 77 fonder. Listan visar de elva indexfonder som haft högst avkastning de senaste fem åren jämfört med index.

Indexfond 5 år
Handelsbanken USA Index Criteria 135%
SPP Aktiefond USA A SEK 135%
SEB USA Indexnära D USD - Lux utd 130%
Swedbank Robur Access USA A 126%
Öhman Etisk Index USA A 125%
SPP Sverige Plus A SEK 124%
DNB USA Indeks A 123%
Länsförsäkringar USA Indexnära 123%
Skandia Nordamerika Exponering 121%
SEB Sverige Indexnära A 121%
Skandia Sverige Exponering 120%
S&P 500 index  120%
SIX Return Index 120%
MSCI ACWI 112%
Källa: Morningstar & Avanza 211208  

 

Det finns flera förklaringar varför vissa indexfonder har en högre avkastning än andra fast de placerar efter i princip samma underliggande index.

Det mest uppenbara är att indexfonder har olika avgiftsstruktur. Den totala avgiften kan skilja, och skiljer ofta mellan olika fondbolag. Några indexfonder har noll eller när noll, samtidigt som andra indexfonder kan ligga betydligt högre som närmar sig procenten.

Hur fondbolagen sköter förvaltningen är en annan förklaring till skillnad i avkastning. Vissa fondbolag väljer att inte investera i alla bolag som ingår i indexet, vilket kan ge en avvikelse som växer sig större över tid.

Men inte minst så har den starka ESG-trenden inom investerarkollektivet satt sina spår hos allt fler indexfonder. Numer är det snarare en regel än ett undantag att en indexfond följer ett index som fondbolaget sedan väljer att exkludera ett antal bolag från om de inte uppfyller fondbolagets policy för ESG- och hållbara investeringar.

Det finns även fondbolag som tagit ESG-trenden ett steg ytterligare och förutom exkludering av ett antal aktier som inte uppfyller hållbarhetskriterier, väljer in ett antal så kallade lösningsbolag. Det är bolag som är med och bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.

Det finns alltså ett antal källor som ger en indexfond avvikelse mot index. Det jag valt att titta på är när överavkastningen kommit från exkludering av bolag som inte uppfyller fondbolagens hållbarhetskrav.

Det är tydligt för Handelsbanken USA Index Criteria (A1 SEK) som har den högsta avkastningen av alla indexfonder de senaste fem åren. Avkastningen landar på 135 procent, vilket är 15 procentenheter bättre än det mest använda amerikanska aktieindexet S&P 500 index inklusive utdelningar och omräknat till svenska kronor.

Enligt Handelsbankens faktablad för fonden, består indexet av stora och medelstora amerikanska bolag på USA-börserna exklusive de bolag som ej uppfyller indexets hållbarhetskrav.

Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av koldioxidutsläppen och bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Hållbarhetskraven i index innebär vidare att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer, bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte ingår i index.

Fonden exkluderar en hel del bolag och innehåller inga energibolag som utgör 2,6 procent i indexet och har en klar undervikt i allmännyttiga bolag på 0,1 procent jämfört med 2,3 procent för index. Samtidigt har fonden en större vikt inom teknik- och hälsovårdssektorn.

Det är en exkludering som lett till en högre avkastning än index på fem år. Fondens avkastning det senaste året ger inte någon placering i toppen av USA-indexfonder, där hittar vi indexfonder som inte har något hållbarhets- eller exkluderingskriterium. Energisektorn hör till årets bästa sektorer i USA.

Tvåa på lista är SPP Aktiefond USA. Även den fonden exkluderar bolag utifrån ett antal hållbarhetskriterier.

Fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att avstå från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen som landminor, kluster- och kärnvapen. SPP exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Även listans högst avkastande indexfonder med inriktning på Sverige har hållbarhetskriterium som skapat en avvikelse mot det underliggande indexet.

SPP Sverige Plus är en fossilfri fond som skiljer sig från flera andra av indexfonder. Förutom exkludering av vissa aktier som ingår i indexet, men inte följer SPP:s kriterier för hållbara investeringar, väljer fonden aktivt att investera upp till 10 procent av fondens medel investeras i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som är med och bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa bolag behöver inte ingå i fondens jämförelseindex.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -