På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Den globala ekonomin omformas för att möta klimathotet- är din portfölj redo?

ANNONS BlackRock anser att klimatrisker ger upphov till både investeringsrisk såväl som nya möjligheter, därför har vi gjort det till högsta prioritet att integrera hållbarhet i vår investeringsprocess, säger Elisabeth Sterner, BlackRocks Nordenchef.

Insikten om att klimatrisker även innebär en betydande investeringsrisk har på bara några år gått från att vara en nyhet till att vara allmänt accepterat i investeringsvärlden.

En indikation på detta är att hänvisningar till hållbarhet och klimat i de största amerikanska företagens kvartalsrapporter har tredubblats under det senaste decenniet, och investerare planerar att fördubbla sina hållbara tillgångar, från 18 till 37 procent, inom de kommande fem åren¹. Trots ett positivt skifte, och att drivet bakom denna omställning är anmärkningsvärt, är det ändå bara början på en lång förändringsresa.

Marshallplanen flera gånger om

För att till år 2050² bygga upp en global ”netto-noll-ekonomi”, det vill säga en ekonomi som inte släpper ut mer växthusgaser än vad den tar bort från atmosfären, krävs uppskattningsvis 430 000–855 000 miljarder svenska kronor i investeringar.

För att sätta detta i perspektiv kommer det minst krävas motsvarande tio stycken Marshallplaner per år, under tre decennier, för att uppnå ett sådant mål³. En sådan drastisk omställning av den globala ekonomin för att möta klimathotet kommer att få stora ekonomiska konsekvenser, inte bara i en avlägsen framtid utan redan i närtid.

BlackRock tror att investerare kan börja se effekterna av klimatförändringarna redan under de närmaste åren, med värderingstrender som kan förstärkas under de kommande decennierna då investerarnas efterfrågan på hållbara tillgångar ökar.

De största potentiella fördelarna tror vi kommer tillfalla de globala investerare som är snabbast med att förbereda sina portföljer för den nya eran av klimatinvesteringar. Investerare som söker avkastning kan komma att hitta möjligheter som endast uppstår en gång per generation i den teknikutveckling som krävs för att ställa om ekonomin.

Läs mer här

Finansiering av innovation

Striktare klimatpolitik och nya framväxande konsumentpreferenser kommer skapa genombrott inom en rad olika industrier, inklusive förnybar energi, vilket i sig kommer leda till effekter som möjliggör skalfördelar inom produktion med breda tillämpningsområden. Redan idag hittar en ny typ av företag inom framför allt förnybar och ren energi allt oftare sin väg till aktiemarknaden. ⁴

Dessa innovationer inom hållbarhet kunde inte komma vid en mer avgörande tidpunkt. Idag är mer än hälften av världens totala BNP på ett direkt eller indirekt sätt beroende av naturen, vilket i sin tur innebär att alla tillgångsklasser på en global basis kan komma att påverkas av de fysiska effekterna av klimatförändringarna. ⁵

För att sätta detta i perspektiv bedömdes skador enbart från naturkatastrofer uppgå till rekordhöga 1800 miljarder kronor under år 2020.

Vi anser att investerare som ignorerar klimatförändringarnas effekt på den globala ekonomin och tillgångspriserna inte ser hela bilden.

Utnyttja klimatdata

Även om det historiskt sett har varit svårt att kvantifiera de fysiska effekterna av klimatförändringar på investeringsportföljer har framsteg inom klimat- och datavetenskap gjort att investerare nu bättre kan förutse hur stigande temperaturer påverkar frekvensen och allvaret av naturkatastrofer, men också den potentiella investeringsexponeringen och sårbarheten för sådana katastrofer.

Med tiden tror vi att de företag som framgångsrikt reagerar på dessa hot genom att utveckla klimatorienterade lösningar och förbättrar sina leveranskedjor kommer att ta ytterligare marknadsandelar.

För investerare var avyttring av aktier i ett bolag, fram tills nyligen, det dominerande sättet att uttrycka klimatinriktade mål. Men även detta har snabbt förändrats. Börshandlade fonder (ETF:er) och andra indexinvesteringar ger transparens och tillgänglighet till det framväxande klimatsmarta segmentet.

För närvarande finns nästan 600 hållbara ETF:er globalt, vilket är en ökning från endast ett trettiotal produkter för tio år sedan. Ett växande antal av dessa produkter har olika klimatorienterade fokus. ⁷

På BlackRock har vi tagit fram tre tydliga tillvägagångssätt för att göra klimatinvesteringar enklare för investeraren. Investerare kan välja att minska, prioritera eller rikta sin klimatexponering beroende på sina specifika hållbarhetsmål.

Läs mer här

Ett tredelat förhållningssätt

Minskad exponering mot koldioxidutsläpp

Fonder som klassas in i byggklossen minska försöker begränsa portföljens exponering mot de högsta koldioxidutsläppen och kan tillämpa begränsningar i exponeringen mot fossila bränslen. Dessa fonder kan användas som breda byggstenar i en diversifierad portfölj.

Fonder som prioriterar investeringar syftar till att rikta allokeringen av kapital baserat på ett företags eller en regerings åtaganden och åtgärder för omställning, exempelvis genom att sätta upp Science Based Targets. Dessa fonder integrerar specifikt klimatdata i sin investeringsprocess.

Riktad exponering är slutligen fonder som riktar in sig på att investera i en specifik hållbar verksamhet eller i projekt som främjar miljöändamål, exempelvis gröna obligationer.

Det ökande antalet hållbara och klimatorienterade ETF:er erbjuder nya och enklare sätt för alla investerare att få tillgång till innovativa strategier inom klimatområdet. Vi tror att valmöjligheten kommer att spela en nyckelroll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att ge investerare den transparens de behöver för att uppnå sina specifika finansiella mål och hållbarhetsmål.

-----

BlackRock Global Client Sustainable Investing Survey. Juli – september 2020. Inkluderade 425 investerare i 27 länder och representerade ett uppskattat AUM på 25 biljoner USD.

² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development,” i IPCC:s Special Report on the impacts of global warming, 2018.

³ European Recovery Program, eller Marshall-planen, var ett USA-sponsrat biståndsprogram på 13 miljarder USD utformat för att återuppbygga ekonomierna i 17 europeiska länder mellan april 1948-december 1951. Justerat för inflation i 2020-penningvärde skulle biståndet uppgå till cirka 140 miljarder USD. IPCC uppskattade 2018 att 1,5°C-konsekvent klimatpolitik skulle kräva en markant uppskalning av investeringar på utbudssidan av energisystem på mellan 1,6–3,8 biljoner USD 2010 USD årligen, i genomsnitt, mellan 2016–2050.

⁴ Reuters, “Spanish energy companies to carry the torch for renewable deals,” 1 mars 2021.

⁵ World Economic Forum, “Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy,” januari 2020.

⁶ Munich Re, “Record hurricane season and major wildfires – The natural disaster figures for 2020,” Jan. 7, 2021; The National Oceanic and Atmospheric Administration (per 8 jan, 2021).

⁷ BlackRock analysis of Morningstar globaldata; (per 31 dec. 31, 2020).

Läs mer här

Riskvarningar

Information om tillsyn. Inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): detta utfärdas av BlackRock (Netherlands) B.V., auktoriserat och under tillsyn av Nederländernas myndighet för finansiella marknader. Sätesadress: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. Tel.: 020-549 5200. Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer: 17068311. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in.

Analyser i detta dokument har tagits fram och utförts av BlackRock för eget syfte. Resultaten av sådana analyser görs endast tillgängliga tillfälligtvis. Innehållet i detta dokument utgör ingen köprekommendation eller investeringserbjudande. De synpunkter som uttrycks utgör inte något investeringsråd eller något annat råd och är föremål för förändringar. De återspeglar inte nödvändigtvis bedömningarna hos ett företag inom BlackRock-koncernen eller någon del därav. Inga garantier kan lämnas om huruvida innehållet i detta dokument stämmer. © 2021 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY är varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -