På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Candles Scandinavia, Mediacle, Sensec, Emotra, Transfer Group, Anoto, Vestum och Urb-it har publicerat sina kvartalssiffror.

Doftljustillverkaren Candles Scandinavia, redovisar totala intäkter på 47,1 miljoner kronor (35,2) för perioden augusti-oktober, som är bolagets andra kvartal i de brutna räkenskapsåret 2021/2022. Nettoomsättningen var 45,5 miljoner kronor (34,8).

Rörelseresultatet låg på 0,7 miljoner kronor (7,1) och nettoresultatet var 0,4 miljoner kronor (4,9), motsvarande 0:06 kronor per aktie (0:70).

Ebitda-marginalen var 3 procent (21). Ebitda var enligt plan utifrån satsningar från erhållet emissionskapital, skriver bolaget i delårsrapporten.

Under det första halvåret togs betydande kostnader för etablering av affärsområdet Homeparty, planerat produktionsstopp till följd av uppgraderad produktionslina under två veckors tid samt nyanställningar inom stabsfunktioner, enligt rapporten.

Det är bolagets första kvartalsrapport som noterat bolag efter debuten på First North tidigare i november.

Izafe, verksamt inom digitalisering av läkemedelshantering, redovisar ett resultat efter skatt på -6,2 miljoner kronor (7,1) i det tredje kvartalet 2021.

Omsättningen låg på 0 miljoner kronor (0,7). Under fjolårsperioden redovisade Izafe övriga intäkter om 13,7 miljoner kronor framförallt hänförligt till försäljningen av dotterbolaget Izafe.

Under november beslutade Izafe att accelerera sina marknadsföringsinsatser. Izafe "räknar med att det kommer att ge stor effekt på försäljningssiffrorna under sista kvartalet i år men framför allt under första kvartalet 2022", skriver Anders Segerström i vd-ordet av delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,3 miljoner kronor (-7,3) med likvida medel om 1,5 miljoner kronor (8,8) vid rapportperiodens utgång.

Mediacle, som är en IT-lösnings- och programvaruleverantör för igaming-industrin, redovisar en nettoomsättning på 15,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (10,4).

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner kronor (-0,3). Resultatet efter finansiella poster landade på 3,6 miljoner kronor (-0,5) och resultatet per aktie blev 0:12 kronor (-0:14).

Säkerhetsbolaget Sensec redovisar en nettoomsättning på 24,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (15,1). Justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS var nettoomsättningen 13,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet steg till 1,4 miljoner kronor (0,9). Kassaflödet för perioden låg på -4,5 miljoner kronor (1,2).

Emotra, som utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi, redovisar ett rörelseresultat om -1,9 miljoner kronor (-1,1) under det tredje kvartalet 2021. Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet (0). Emotra är under namnändring till Neurametrix.

Transfer Group, som bedriver verksamhet inom säkerhet och som gjorde debut på NGM i slutet av augusti, redovisar en nettoomsättning på 50,7 miljoner kronor för tredje kvartalet 2021 (3,0). Den stora ökningen hänförs till förvärvet av CSG i februari 2021, framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-2,3), exklusive noteringsrelaterade kostnader om 1,2 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,6 miljoner kronor (-4,8). Likvida medel låg vid periodens på 4,9 miljoner kronor (1,5).

"Det fjärde kvartalet har börjat starkt och i takt med att de negativa effekterna från pandemin nu börjar släppa mer och mer så ser jag fram emot att visa på fortsatt tillväxt under det sista kvartalet", skriver vd Peter Carlson i delårsrapporten.

I oktober meddelades att Transfer Group och Sensec avser att gå ihop. Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer.

Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar ett resultat efter skatt på -15 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-51). Resultatet per aktie uppgick till -0:09 kronor (-0:30).

Nettoomsättningen uppgick till 24 miljoner kronor (15).

"Den stora utmaningen för oss är att övervinna begränsningarna i den globala leveranskedjan. På grund av brister kostar komponenterna mer och tar längre tid att leverera. Ändå måste vi utöka produktionskapaciteten och säkra fler komponenter tidigt, trots högre priser. Denna utmaning kan komma att finnas kvar hos alla tillverkare, inklusive oss, till och med år 2023", skriver Perry Ha i vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14,6 miljoner kronor (-9,3) med likvida medel om 8,9 miljoner kronor (4,0).

Vestum, med exponering mot bygg- och anläggning, redovisar en nettoomsättning på 292 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Ebita-resultatet landade på 27,4 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 42,6 miljoner kronor.

Vestum meddelar också att bolaget planerar för listbyte till Nasdaq Stockholm. Arbetet har påbörjats och listbytet förväntas ske inom 18 månader.

Bud- och transportbolaget Urb-it hade en nettoomsättning om 7,5 miljoner kronor (2,1) under det tredje kvartalet 2021. Bolaget såg stark efterfrågan på sina hållbara leveranstjänster under perioden, skriver vd Kevin Kviblad i delårsrapporten.

Rörelseresultatet blev -23,8 miljoner kronor (-13,3) och resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -0:12 kronor (-0:09).

Den ökade förlusten jämfört med i fjol berodde främst på ökade kostnader för infrastruktur samt höga startup-kostnader kopplade till större kontrakt i Frankrike och Storbritannien, heter det.

Bolaget har inlett partnerskap med bland annat Amazon, Alibaba, the Co-op, Lyreco och Yodel under tredje kvartalet.

"Vi kommer att börja se resultaten av dessa kundavtal under fjärde kvartalet och i helårssiffrorna för 2022, skriver Kevin Kviblad.

Kassan uppgick till 2,0 miljoner kronor per 30 september (0,6). Efter periodens utgång, i november, gjorde Urb-it en riktad nyemission om 80 miljoner kronor till bland annat Ilija Batljan samt en riktad nyemission om 95 miljoner kronor till Ingka, Ikeasfärens investeringsbolag.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -