På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Syncro, Vimian, Logistea, Aros, Nexar och Attana finns bland bolagen som har lämnat sina Q3-siffror.

Spotlight-noterade Genesis IT, som levererar molnbaserade affärssystem, redovisar ett rörelseresultat för koncernen på 4,6 miljoner kronor (4,7) under det tredje kvartalet 2021.

Kvartalets resultat efter skatt ökade till 4,0 miljoner kronor (3,9), enligt rapporten.Nettoomsättningen uppgick till 16,8 miljoner kronor (16,6).

Per den 30 september 2021 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 82,8 miljoner kronor (87,3).

Gamingbolaget Game Chest, som är noterat på handelsplattformen NGM Nordic SME, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -1,1 miljoner kronor (0,5).

Nettoomsättningen nästan halverades till 1,7 miljoner kronor (3,3). Rörelseresultatet backade till -1,0 miljoner kronor (0,8) enligt delårsrapporten där bolaget samtidigt slopar sina tidigare långsiktiga ekonomiska mål.

Giab, Godsinlösen Nordic, redovisar för årets tredje kvartal ett rörelseresultat på -8,8 miljoner kronor (0,3). Resultatet efter skatt uppgick till -7,2 miljoner kronor (0,1) och per aktie var resultatet -0:46 kronor (-0:01). Intäkterna minskade med 12 procent till 50,6 miljoner kronor (57,4).

Den lägre omsättningen beror enligt vd Christian Jansson primärt på lägre försäljning inom Circular Insurance, en minskning som dock kompenseras av en ökning inom Re:Commerce.

Humbles nettoomsättning uppgick till 401 miljoner kronor (8) under det tredje kvartalet 2021. Justerad ebitda uppgick till 48 miljoner kronor (-3) och rapporterad ebitda blev 33 miljoner kronor (-4).

Resultat per aktie uppgick till -0:52 kronor (-0:09). Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 38 miljoner kronor (-5).

Idun Industrier, som utvecklar och förvaltar svenska industriföretag, hade en omsättning på 274 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (150), med en organisk tillväxt på 12,9 procent.

Ebitda-resultatet stärktes till 48,5 miljoner kronor för perioden (21,0). Rörelseresultatet på ebita-nivå blev 42,7 miljoner kronor (16,6).

First North-listade mediebolaget VO2 Cap redovisar för årets tredje kvartal ett justerat ebitda-resultat på 2,8 miljoner kronor (-). Det rapporterade ebitda-resultatet var -6,1 miljoner kronor (-) och nettoresultatet blev -9,4 miljoner kronor (-). De totala intäkterna uppgick till 70,6 miljoner kronor.

First North-listade Netjobs omsättning ökade till 4,8 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (3,0). Ebitda-resultatet uppgick till 0,9 miljoner kronor (-0,4) medan rörelseresultatet var 0,6 miljoner kronor (-0,8). Nettoresultatet vände till positiva 0,5 miljoner kronor, att jämföra med -0,8 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Bioteknikbolaget Lipum redovisar ett nettoresultat om -5,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,0). Bolaget hade ingen omsättning för kvartalet (0), men hade rörelseintäkter om 0,6 miljoner kronor (6,3). Likvida medel per den 30 september var 61,9 miljoner kronor (14,8).

Spotlight-noterade Bioextrax, verksamt inom industriell bioteknik, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -2,6 miljoner kronor (-1,2) efter även ett rörelseresultat på i allt väsentligt samma nivå. De totala intäkterna steg till 0,3 miljoner kronor (0,2), varav nettoomsättningen ökade till 52.000 kronor (0).

Cleantech-företaget We Are Spin Dye, som i somras gick samman med Odd Molly, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -16,7 miljoner kronor (0,8).

Det framgår av delårsrapporten som offentliggjordes samtidigt med beskedet om att We Are Spin Dye går samman med e-handelskoncernen Best of Brands och gör en företrädesemission på 50 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 66,1 miljoner kronor.

Mobilspelsbolaget Sozap redovisar en nettoomsättning på 4,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (2,7). Omsättningsökningen drevs enligt vd Rade Prokopovic framförallt av fortsatta förbättringar i Armed Heist och av den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare (ARPDAU) som ökade med drygt 95 procent jämfört med föregående år.

"Vi har medvetet spenderat mindre pengar på marknadsföring genom user acquisition vilket resulterat i något minskade intäkter jämfört med föregående kvartal. De minskade investeringarna i user acquisition är dels kopplade till förändrade marknadsföringsvillkor med anledning av IDFA-förändringarna som Apple infört på IOS-enheter, dels till att planerade uppdateringar av Armed Heist förväntas möjliggöra effektivare investeringar i user acquisition", skriver Rade Prokopovic.

Rörelseresultatet var -2,6 miljoner kronor (0,1). Nettoresultatet uppgick till -2,6 miljoner kronor (0,1).

NGM-noterade Sarsys-ASFT, verksamt inom väg- och flygplatssäkerhetssystem, hade en nettoomsättning på 7,3 miljoner kronor (20,8) och ett resultat om -2,3 miljoner kronor (5,3) under det tredje kvartalet 2021. Likvida medel per den 30 september uppgick till 1,5 miljoner kronor (2,8). För niomånadersperioden januari-september 2021 föll resultatet till -9,9 miljoner kronor (0,3).

"Det kraftigt försämrade resultatet under årets tre första kvartal kan i stort sett förklaras av den pågående pandemin. Flygplatsägarna satte helt enkelt stopp för omfattande investeringar under 2020 och det har fått fullt genomslag i våra orderböcker under 2021. Det är en näst intill omöjlig uppgift att bedöma marknadsutvecklingen eftersom den styrs av pandemins utbredning och intensitet", skriver vd i delårsrapporten.

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar en nettoomsättning på 6,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (4,7).

Rörelseresultatet kom in på 0,8 miljoner kronor vilket även var utfallet för motsvarande period i fjol. Nettoresultatet steg till 0,5 miljoner kronor (0,3).

Gogo Lead Tech, som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online, redovisar intäkter om 7,2 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (1,0).

Ebitda-resultatet uppgick till 1,6 miljoner kronor (0). Nettoresultatet var -8,9 miljoner kronor jämfört med -0,8 miljoner kronor föregående år.

Gigger Group, som nyligen bytt namn till Syncro Group och som erbjuder en egenanställningsplattform inom den så kallade gig-ekonomin, redovisar ett ebitda-resultat för det tredje kvartalet 2021 på -7,1 miljoner kronor (-8,1).

Nettoomsättningen var 19,6 miljoner kronor jämfört med 9,8 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

"Syncro Group fortsätter som tidigare att leverera tillväxt, tredje kvartalet levererar vi återigen nära fördubblad tillväxt", skriver bolagets vd.

Periodens kassaflöde uppgick till -7,853 (-1,0) och de likvida medlen vid periodens slut uppgick till 6,5 miljoner kronor.

Djurhälsokoncernen Vimian redovisar intäkter för det tredje kvartalet 2021 på 41,5 miljoner kronor (20,8). Det justerade ebita-resultatet uppgick till 11,6 miljoner kronor (7,7). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljoner kronor (3,2). Nettoresultatet uppgick till -0,3 miljoner kronor (-0,1).

Logistea redovisar ett resultat efter skatt på -4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (7). Hyresintäkterna var 23 miljoner kronor (3). Förvaltningsresultatet uppgick till 3 miljoner kronor (1). Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 12 miljoner kronor (18).

Aros Bostadsutvecklings nettoomsättning enlig segmentsredovisningen uppgick till 23,8 miljoner kronor (15,1).

Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 13,9 miljoner kronor (14,7) och rörelsemarginalen var 58,5 procent (97). Nettoresultatet var 13,2 miljoner kronor (14,7). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 314 (103), medan inga bostäder bokades (17).

NGM-noterade sport- och underhållningsbolaget Nexar redovisar ett nettoresultat om -1,3 miljoner kronor (-1,4) för det tredje kvartalet 2021. Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (9,3).

Nexar fokuserar nu på att vidareutveckla tv-formatet Football Dreamz och att representera spelare som bolaget scoutar till formatet. Bolaget kommer även att representera klubbar för att hitta unga spelare. Nexar kommer därmed att ha primärt två affärsområden, tv-formatet Football Dreamz och spelaragent- & klubb management-verksamhet.

Attana redovisar ökad förlust i det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Omsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (0,4). Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -3,0 miljoner kronor (-2,3). Resultat per aktie hamnade på -0,0145 kronor (-0,0135).
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,0 miljoner kronor (-2,6).

 

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -