På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Tangiamo Touch, Byggfakta, Haypp Group, Elekta, Jetpak och Enad Global 7 finns bland bolagen som rapporterat sina kvartalssiffror.

Incoax, som är leverantör inom telekom och bredband, hade under det tredje kvartalet en nettoomsättning på 7,6 miljoner kronor (0,3), drivet av försäljning till en USA-baserad Fiberlan-operatör. Rörelseresultatet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-17,2) och nettoresultatet var -3,7 miljoner kronor (-17,4).

Incoax vd Jörgen Ekengren skriver i rapporten att bolaget anser sig ha uppnått ett kommersiellt genombrott under 2021, bland annat genom fortsatt försäljningstillväxt med den USA-baserade fiber/lan-operatören och nya operatörskunder.

Euroafrica Digital, som tillhandahåller plattformar med tillhörande tjänster inom digital media och är noterat på First North, redovisar en nettoomsättning på 4,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 miljoner kronor.

Strax, som säljer mobila tillbehör, redovisar en nettoomsättning på 27 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021 (26,4). Bruttoresultatet uppgick till 2,8 miljoner euro (7,6). Rörelseresultatet landade på 0,6 miljoner euro (3,1).

Corline Biomedical redovisar ett resultat efter skatt på -2,1 miljoner kronor (-2,2) med en omsättning på 1,0 miljoner kronor (0,4).

I vd-ordet påtalar Henrik Nittmar en succesiv intäktsökning för bolagets medicintekniksegment med produkten CHS.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 miljoner kronor (-3,4) under kvartalet med likvida medel på 42,9 miljoner kronor (7,8) vid rapportperiodens utgång.

Adventure Box, som driver en plattform för konsumentskapade datorspel, redovisar ett resultat efter skatt på -4,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-4,1).

Resultatet per aktie var -0:30 kronor (-0:38). Bolaget saknade omsättning under kvartalet. Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 35,6 miljoner kronor (7,5).

Produktionsbolaget Shortcut Media ökade under årets tredje kvartal nettoomsättningen med 45 procent till 15,3 miljoner kronor (10,6).

Det operativa rörelseresultatet (ebita) uppgick till -4,5 miljoner kronor (0,1) och resultatet före skatt blev -8,8 miljoner kronor (-0,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:82 kronor (-0:06).

Spotlightlistade Easyfill, som säljer hyllösningar till butiker, hade en omsättning uppgående till 27,2 miljoner kronor (25,1) under det tredje kvartalet 2021. Ebitda förbättrades och var positivt under perioden, 2,3 miljoner kronor (-2,8).

Resultat per aktie blev 0:00 kronor (-0:05).

Adventure Box, som driver en plattform för konsumentskapade datorspel, redovisar ett resultat efter skatt på -4,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-4,1).

Resultatet per aktie var -0:30 kronor (-0:38). Bolaget saknade omsättning under kvartalet. Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 35,6 miljoner kronor (7,5).

First North-listade Tangiamo Touch, som främst arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom området gaming, redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 1,5 miljoner kronor (0,1).

"Vid full leverans innan årsskiftet kommer årets totala försäljning att landa på 9 miljoner kronor, det vill säga 55 procent högre försäljning än förgående år. Resultatet för perioden ligger enligt plan. Finansiella intäkter, omställningsstöd och stöd för korttidspermittering i fjol på cirka 1,7 miljoner kronor påverkade resultatet för 2020 positivt, därav är resultatet för i år lägre än förgående år", skriver vd Linh Thai.

Det First North-listade IT-säkerhetsföretaget Secits hade intäkter om 29,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (6,5) och ett ebitda-resultat på -2,2 miljoner kronor (-2,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,6 miljoner kronor (-3,1). Resultatet per aktie blev -0:30 kronor (-0:22).

Spannmålssorteringsbolaget Bomill redovisar ett resultat före skatt i tredje kvartalet om -4,3 miljoner kronor (-4,7). Nettoförsäljningen ökade från noll till 339.000 kronor

Gamingbolaget Zordix redovisar en nettoomsättning på 109 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,3) Ebitda i kvartalet uppgick till 16,8 miljoner kronor (1,9) och rörelseresultatet på ebit-nivå blev 4,8 miljoner kronor (1,4).

Omsättningsökningen och det förbättrade ebitda-resultatet förklaras av bolaget med "den intensiva förvärvstakten". Antalet anställda uppgick till 110 vid periodens utgång, varav närmare 80 arbetar med utveckling av spel.

Verkstadskoncernen Amnode, vars aktie handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -1,2 miljoner kronor (-2,0).

Nettoomsättningen steg till 14,5 miljoner kronor (11,3). Bolaget är därmed ungefär tillbaka på 2019 års omsättningsnivå. Rörelseresultatet förbättrades till -0,8 miljoner kronor (-1,7).

Intellego Technologies, som noterades på First North i juni i år redovisar en nettoomsättning på 3,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (2,2).

"Med fem signerade avsiktsförklaringar, Letter Of Intent, ökad omsättning, stigande bruttomarginal och ökad tillväxt i kombination med minskande förlust visar verksamheten att den utvecklas enligt plan och att bolaget nu lägger vägen för framtiden", skriver vd Claes Lindahl.

Rörelseresultatet landade på -0,6 miljoner kronor (0). Resultat efter skatt blev -0,4 miljoner kronor jämfört (0).

"Resultatet tyngs av en intern lageruppbyggnad i USA samt engångskostnader för uppstarten av ett dotterbolag i Kina. Under kvartalet betalades också engångskostnaderna för dotterbolaget i Kina samt eftersläpande noteringskostnader, vilka tillsammans stod för en majoritet av det negativa kassaflödet", skriver vd:n.

First North-listade satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett resultat efter skatt på -17,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-4,9). Rörelseresultatet blev -16,8 miljoner kronor (-4,9). Nettoomsättningen uppgick till 33,8 miljoner kronor (27,3).

Africa Resources, som utvinner rådiamanter i floder i Demokratiska Republiken Kongo, hade intäkter om 0,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,5). Resultatet för perioden blev -0,4 miljoner kronor (-0,3).

Det Spotlight-noterade snacksbolaget Premium Snacks redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på 2,3 miljoner kronor (2,2).

Nettoomsättningen steg till 82,0 miljoner kronor (81,4) och bruttomarginalen förbättrades till 43,1 procent (39,2). Ebitda-resultat ökade en aning till 6,0 miljoner kronor (5,9) medan resultatet före skatt sjönk något till 2,6 miljoner kronor (2,9).

Gamingbolaget Beyond Frames  släppte sin delårsrapport för det tredje kvartalet på torsdagsmorgonen. Nettoomsättningen uppgick till 4,3 miljoner kronor under sagda kvartal (2,8). Ebitda-resultatet uppgick till -1,3 miljoner kronor (1,0) och resultat per aktie blev -0:23 kronor (-0:37).

Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång uppgick till 53 miljoner kronor, jämfört med 16 miljoner kronor vid utgången av föregående kvartal. Bolaget genomförde i början av tredje kvartalet en nyemission om 45 miljoner kronor.

Nanoteknikbolaget Polymer Factory hade ett nettoresultat om -0,9 miljoner kronor för årets tredje kvartal 2021 (-0,1). Omsättningen blev 0,4 miljoner kronor (0,4).

Kassaflödet för perioden blev -3,3 miljoner kronor (-0,2). Bolaget planerar att lansera det helt nya produktsegmentet, kallat Bowtied, under årets fjärde kvartal.

Asarina Pharma redovisar för årets tredje kvartal ett rörelseresultat på -8,1 miljoner kronor (-17,5) och ett resultat per aktie på -0:40 kronor (-0:90). Bolaget saknade omsättning under perioden (0).

Det gångna kvartalet beskrivs av vd Peter Nordkild som "frustrerande", då bolagets fas 2-studie om sepranolon i Tourettes syndrom försenats och de första patienterna i studien nu inte väntas kunna rekryteras förrän i december. Som ett resultat av att studien med sepranolon vid behandling av menstruell migrän inte nått sina mål har flera aktiviteter lagts på is och personalens arbetstid har minskat ytterligare.

"Med dessa förändringar har vi lyckats minska vår kassaförbränning betydligt och nuvarande kassa kommer att täcka kostnaderna för Tourette-studien och räcka minst till i början av 2023", skriver Peter Nordkild i rapportens vd-ord.

Flowscape Technology, som levererar så kallade WPE-system för att optimera arbete i kontorslandskap, redovisar en nettoomsättning på 8,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (8,5).

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (-4,3). Kassaflödet uppgick till -1,6 miljoner kronor (0,6). Kassan vid periodens utgång var 9,1 miljoner kronor (15,0).

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming redovisar ett ebitda-resultat på -2,1 miljoner kronor (-0,4) för det tredje kvartalet 2021. Bolaget hade ingen omsättning under perioden (0).

"Det tredje kvartalets utfall är helt enligt förväntan och investeringarna för produktutvecklingen förväntas följa samma takt i kommande kvartal. Verksamhetens primära fokus har varit att göra klart vår första speltitel Cricket Manager. Detta arbete har accelererats under kvartal tre och hela organisationen har ställt om till att förbereda vår stundande lansering i kvartal fyra", skriver vd Eric De Basso i delårsrapporten.

First North-bolaget Lipidor redovisar en omsättning på 15,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (0). Rörelseresultatet kom in på 3,4 miljoner kronor (-4,9) och nettoresultatet blev 3,5 miljoner kronor (-4,9).

I september godkändes bolagets ansökan om att starta den kliniska fas 3-studien med substansen AKP02 mot psoriasis.

"Vår bedömning är att utsikterna för ett positivt utfall i studien är goda. Resultat förväntas under andra kvartalet 2022", skriver vd Ola Holmlund i bolagets delårsrapport.

Gruvbolaget Kopy Goldfields redovisar intäkter om 33,1 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2021 (23,2).

Ebitda-resultatet landade på 15,4 miljoner dollar för perioden (13,4). Nettoresultatet blev 5,8 miljoner dollar, att ställa mot 6,9 miljoner dollar för motsvarande period i fjol.

Alm Equitys nettoresultat steg till 98 miljoner kronor i det tredje kvartalet (40). Nettoomsättningen ökade samtidigt till 615 miljoner kronor (215).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter, förvaltningsfastigheter och förvaltningsfastigheter under uppförande, var med totalt 72 miljoner kronor.

Byggfakta, som tillhandahåller en plattform för marknadsinformation och säljeffektivisering inom byggindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 17,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Jämförelsetal från tredje kvartalet 2020 saknas. Det justerade ebitda-resultatet blev 154 miljoner kronor och resultat efter skatt var -84,6 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 377 miljoner kronor.

Zignsec, som utvecklar plattformar för id-verifieringslösningar, redovisar ett ebitda-resultat för det tredje kvartalet på -7,4 miljoner kronor jämfört med -2,5 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

"Under årets tredje kvartal ser vi en fortsatt hög efterfrågan på Zignsecs lösningar. Stort fokus har legat på att stärka vårt varumärke som en ledande global leverantör av kundkännedoms och onboardinglösningar för reglerade verksamheter, vilket resulterat i avtal med flera välkända företagskunder", skriver vd Timm Schneider.

Nettoomsättningen ökade till 19,5 miljoner kronor, en ökning på 374 procent från fjolårets 4,1 miljoner kronor.

Haypp Group, en onlinebaserad återförsäljare inom snus och tobaksfritt snus, redovisar en nettoförsäljning på 582 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (454). Den organiska tillväxten var 18 procent.

Det justerade rörelseresultatet var 10,1 miljoner kronor (16,6), motsvarande en marginal på 1,7 procent (3,7).

Nettoresultatet landade på -6,2 miljoner kronor (5,1).

Marginalförsvagningen uppges vara en konsekvens av tillväxtinvesteringar på kärnmarknaderna, investeringar som delvis drogs tillbaka under det tredje kvartalet.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett rörelseresultat på 533 miljoner kronor för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Enligt Infronts sammanställning väntades ett resultat på 421 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 3.697 miljoner kronor. Här var snittestimatet 3.620 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 4.045 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i sammanställningen var 3.954 miljoner kronor på denna punkt.

Studentbostäder hade intäkter om 50,8 miljoner kronor (30,5) under det tredje kvartalet 2021. Hyresintäkterna steg 53 procent jämfört med motsvarande period föregående år till 46,7 miljoner kronor (30,5).

Driftöverskottet uppgick till 29,4 miljoner kronor (20,1) och förvaltningsresultatet blev 2,3 miljoner kronor (9,0). Kostnader för samgåendet med Prime Living och högre räntekostnader tyngde förvaltningsresultatet under perioden.

Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 10:03 kronor.

First North-listade medicinteknikbolaget Nanoform redovisar ett ebitda-resultat om -4,6 miljoner euro under tredje kvartalet 2021 (-3,5). Intäkterna uppgick till 0,5 miljoner euro (0,2).

Periodens resultat var -4,5 miljoner euro (-4,2). Kassan uppgick till 82,4 miljoner euro per den 30 september (66,6)

Transportbolaget Jetpak hade totala intäkter om 250 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 15,1 procent (-8,4%).

Bruttomarginalen uppgick till 30,5 procent (31,0%). Justerat ebita-resultat blev 24,4 miljoner kronor (23,6) medan rörelseresultatet uppgick till 24,4 miljoner kronor (22,9) Periodens resultat var 16,4 miljoner kronor (15,1) och per aktie blev resultatet 1:36 kronor (1:24) efter utspädning.

Express Air-segmentets tillväxt uppgick till 18,1 procent under kvartalet, drivet av logistikkonton och något förbättrat tjänsteutbud, skriver vd Kenneth Marx i delårsrapporten.

Gamingbolaget Enad Global 7 hade en nettoomsättning uppgående till 409 miljoner kronor (80,5) under det tredje kvartalet 2021.

Justerad ebitda uppgick till 88,8 miljoner kronor (-2,0) och ebitda blev 78,3 miljoner kronor (25,0).

Bolagets angav i september prognoser för andra halvåret där nettoomsättningen under tredje kvartalet förväntades hamna i intervallet 400-420 miljoner kronor och ebitda-resultatet skulle bli 85-100 miljoner kronor.

Utfallet under tredje kvartalet stämmer överens med bolagets angivna prognos för det tredje kvartalet, skriver tillförordnad vd Ji Ham i rapporten och hänvisar till nettoomsättningen på 409 miljoner kronor och det justerade ebitda-resultatet om 89 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ebit uppgick till 12,0 miljoner kronor (21,2) och resultat efter skatt blev -28,2 miljoner (-13,7).

Jämförelsepåverkande engångskostnader uppgick till 10,5 miljoner kronor bestående av 5,5 miljoner kronor av omstruktureringsrelaterade kostnader, 2,3 miljoner kronor av förvärvs- och finansieringskostnader och 2,7 miljoner kronor av tidigare periods aktiverade utvecklingskostnader.

Bolaget behåller sin prognos för det fjärde kvartalet om en nettoomsättning i intervallet 450-500 miljoner kronor och ett ebitda-resultat om 95-110 miljoner kronor.

"Fortsatta störningar i leveranskedjan gav vissa volym- och efterfrågefluktuationer på flygsegmentet under kvartalet. Därutöver påverkade bristen på halvledare vissa kundkategorier, exempelvis fordonsindustrin, vilket påverkade intäkterna från dessa konton. Den negativa påverkan från globala störningar i försörjningskedjorna mer än uppvägdes dock av en ökad efterfrågan från logistikkunder", skriver han.

Qlucore, som utvecklar och säljer programvara för maskinlärningsbaserad cancerdiagnostikredovisar, redovisar ett resultat efter skatt på -4,3 miljoner kronor, för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-0,2).

Intäkterna för perioden uppgick till 3,3 miljoner kronor (3,2). Kvartalsresultatet per aktie uppgick till -1:62 kronor (-0:10).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -