På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan med en svag nedgång på 0.45 procent och stängde på 1027 punkter. Senaste tidens positiva utveckling har gjort att indexet åter finns i en stigande trendkanal på medellång sikt. Brott genom motstånden vid 1000-1004 punkter har utlöst köpsignal. Dessa nivåer är numer stöd vid reaktion ned.

Investtechs korta Hausseindex står i 58 vilket indikerar viss övervikt av optimister bland de kortsiktiga investerarna. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister, och ett värde över 57 övervikt av optimister. På lång sikt står indexet i 50.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 539 köp och 154 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 78 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Vi närmar oss tiden för potentiella nyårseffekter. Tidigare år har aktier med hög risk gått mycket bättre än andra aktier under en period av några veckor runt nyår. Det kan gälla årets förloraraktier, småbolag, och volatila aktier. Eller helst aktier med alla tre egenskaperna samtidigt. Sådana aktier kan vara potentiella nyårsraketer, och tidigare år har några av dem verkligen tagit fart i slutet av december och början av januari. De senaste åren tror vi oss dock ha sett att nyårseffekten kommer tidigare och tidigare. Många av aktierna har stigit bra redan i december samtidigt som det inte har funnits mycket bränsle kvar till januari. Så var det i anslutning till förra årsskiftet.

Vi vet förstås inte när nyårseffekten kommer i år, och inte ens om den kommer. Statistiken och Investtechs erfarenheter från tidigare år tyder dock på att det är fördelaktigt att sitta i små bolag, och gärna av den volatila typen i december och början av januari. Statistiskt anses det vara neutralt mellan stabila, lågvolatila aktier, och riskaktier under perioden från mitten av november till mitten av december. Läs här om förra årets nyårsraketer, med beskrivning av statistik och strategi.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Eventuella justeringar av potentiella nyårseffekter rekommenderas göras mellan cirka 15 november och 15 december.

 

Bostads- och samhällsfastighetsbolaget SBB Norden B (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) ser tekniskt bra ut. Investtechs automatiska algoritmer har identifierat flera starka köpsignaler och börjar vi med trendbilden så har aktiekursen brutit upp ur en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså valt att köpa in sig i bolaget till högre och högre kurser där brottet upp genom trendtaket öppnar upp för en starkare stigningstakt. Enligt Investtechs forskningsresultat ger det statistiskt goda utsikter för vidare uppgång.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 49.00 kronor och återfinns därmed en bra bit ovanför närmaste stödnivå. Även det är en starkt köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat. En starkt positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, vilket även bekräftar den positiva trendbilden. RSI21-värdet är över 70 och aktien har ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras.

SBB Norden B är svagt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden till kommunikationsbolaget Transtema Group som levererar nätverks- och kommunikationslösningar ser intressant ut. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs trendforskning.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen först stöd vid cirka 23.00 kronor. Baserat på en av Investtechs forskningsstudier med över 32000 liknande signaler där kurserna återfinns långt ovanför närmaste stödnivå så har aktier med sådana signaler i genomsnitt presterat mycket bättre än marknaden de kommande månaderna

En starkt positiv volymbalans bekräftar den positiva trendbilden och indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva och har fortsatt tro på aktien. Det kortsiktiga momentumet är starkt positivt, med RSI21-värde över 70, vilket indikerar ökande optimism hos investerarna.

Transtema Group är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investmentbolaget Angler Gaming som investerar i spelbolag har haft en kraftigt fallande aktiekurs sedan toppen runt 38.00 kronor i slutet av april i år. Kursen återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Detta signalerar ökande pessimism och att det finns ett överskott av säljare och indikerar ytterligare nedgång enligt Investtechs trendforskning.

Kursen har även brutit ned genom sista stödet vid cirka 18.50 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå där vidare nedgång är signalerad då det saknas ytterligare stöd i kursdiagrammet.

En starkt negativ volymbalans (VolBal) försvagar aktien på kort sikt. RSI21-värdet är under 30 efter kursnedgång de sista veckorna. Aktien har därmed ett starkt negativt momentum som även det försvagar den tekniska bilden enligt Investtechs forskningsresultat.

Angler Gaming är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -