På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har funnit köpsignaler i i ett medtechbolag och en industrikoncern. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen steg Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index svagt med 0.16 procent och stängde på 998 punkter. Det var den sjätte dagen i rad indexet steg.

Senaste tidens positiva utveckling har gjort att indexet testar botten i den stigande trend Investtechs algoritmer identifierat i grafen på medellång sikt. Brottet ned genom kanalbotten signalerar i första hand om en svagare stigningstakt än lutningen på trenden. Samtidigt återfinns kursen mellan stödet vid 910 punkter och motståndet vid 1000 punkter. Etablerat brott genom dessa nivåer kommer signalera om framtida riktning och ett brott upp genom 1000 punkter kommer att utlösa en köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står nu i 54 vilket indikerar i stort sett jämvikt mellan pessimister och optimister bland de kortsiktiga investerarna. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister, och ett värde över 55 övervikt av optimister. På lång sikt står indexet i 46.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 406 köp och 94 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 81 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 75 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget är OMXSPI-indexet tekniskt neutral på medellång sikt. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Den tekniska bilden till industrikoncernen Beijer Alma ser starkt positiv ut där Investtechs automatiska algoritmer har identifierat flera starka köpsignaler.

Kursen återfinns på en ny all-time-high nivå och isolerat sett anses det vara en stark köpsignal. Trendmässigt återfinns kursen i stigande trender på kursdiagramen för kort- medellång och lång sikt. Det är ett resultat av att investerare såväl som insiders har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar en ökande optimism bland investerare och enligt Investtechs forskningsstudie på mer än 35000 liknande tekniska signaler så är det en teknisk köpsignal.

Kursen saknar motstånd och har nyligen brutit upp genom det tidigare motståndet vid cirka 230 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå.

Beijer Alma B är också maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Getinge med sina tekniska lösningar för sjukvårdsindustrin är en aktie som ser tekniskt intressant ut. Trendmässigt utvecklas aktiekursen i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs trendforskning.

Den 20 oktober i år identifierade Investtechs algoritmer en köpsignal från en rektangelformation (REC, grön pil). Denna signalerar en vidare uppgång och avsaknaden av motstånd i kursdiagrammet stärker den tekniska bilden. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 386 kronor.

Getinge B är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Måndagens förloraraktie på börsen var bioteknikbolaget Scandion Oncology som föll hela 18.41 procent på fundamentala nyheter. Rent tekniskt lyser köpsignalerna med sin frånvaro på kursdiagrammet för medellång sikt. Flera säljsignaler har däremot identifierats under de senaste månaderna. Bland annat säljsignaler från inte mindre än tre huvudskuldra-formationer (HS, röda pilar).

Kursen har i det senaste brutit ned från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Horisontella trender indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter ned är det ett tecken på ökat utbud. Det finns ett överskott av säljare och ofta beror det på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande handelsvolym indikerar brottet inledningen på en fallande trend. Brott ned från en horisontell trendkanal indikerar en vidare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas stöd i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 17.00 kronor. Det är särskilt i fallande och sidledes trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under så är nedsidan stor.

Scandion Oncology är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast

Valutor

Valuta +/- % Senast

Räntor

Ränta +/- % Senast

Råvaror

Råvara +/- % Senast