På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Gomspace, SSAB, Realfiction och Ratos har publicerat sina kvartalsrapporter.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical redovisar ett resultat efter skatt på -3,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-4,3). Omsättningen låg på 0,2 miljoner kronor för perioden (0).

Chordate Medical har utvecklat en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa och kronisk migrän.

"Efter den mycket viktiga CE-märkningen av migränbehandlingen som delgavs i maj i år, fortsätter vi nu att fullt ut realisera marknadsstrategin som planerat. För Chordate gäller det att ihärdigt och i många små steg flytta fram våra positioner på de utvalda marknader som bearbetas tillsammans med våra distributörer och marknadspartners snarare än att sträva efter stora genombrott", skriver vd Anders Weilandt i delårsrapporten.

Chordate Medical meddelade nyligen sin avsikt att byta handelsplats till Nasdaq First North från NGM.

Marknadsundersökningsföretaget Cints nettoomsättningen ökade med 45 procent under det tredje kvartalet 2021 och uppgick till 34,3 miljoner euro (23,7). Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 34,0 procent.

Bruttomarginalen blev 50,9 procent (50,7)

Justerad ebitda-resultat uppgick till 6,6 miljoner euro (3,8) och justerad ebitda-marginal blev 19,4 procent (16,2).

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0:03 euro (-1:20)

Nanosatellitbolaget Gomspace redovisar ett rörelseresultat på -7,2 miljoner kronor (-7,2) för det tredje kvartalet 2021.

Nettoomsättningen ökade till 49,7 miljoner kronor (39,1).

Orderingången sjönk däremot till 43,0 miljoner kronor (136).

Den 20 oktober sänkte Gomspace intäktsguidningen för 2021 till intervallet 215-235 miljoner kronor, från den tidigare prognosen om 245-270 miljoner kronor. Orsaken uppgavs vara brist på elektroniska komponenter samt en långsammare ökning av antalet anställda än väntat.

Ståltillverkaren SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 6.582 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 5.359 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet blev 5.800 miljoner kronor. Här väntades 4.474 miljoner. Rörelsemarginalen uppgick till 23 procent, att jämföra med väntade 18,3 procent.

Resultatet före skatt landade på 5.689 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 4.346 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 25.220 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 24.410 miljoner kronor.

SSAB spår att koncernens totala underhållskostnader uppgår till 1.265 miljoner kronor under helåret 2021, vilket är en höjning från den tidigare prognosen som låg på 1.210 miljoner kronor som kommunicerades i rapporten för andra kvartalet.

"Den högre siffran förklaras av SSAB Special Steels utökade underhållsarbetet under tredje kvartalet", skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

SSAB förväntar sig att efterfrågan på stål under det fjärde kvartalet 2021 kommer vara god. Det skriver Martin Lindqvist i rapporten för det tredje kvartalet.

"Blickar vi framåt så bedömer vi att fjärde kvartalet kommer att utvecklas väl, delvis mot bakgrund av att våra stålpriser realiseras med en viss eftersläpning jämfört med spotmarknaden", skriver SSAB-chefen.

Efterfrågan i Europa för det fjärde kvartalet väntas dock vara dämpad, främst beroende på bristen av halvledare som påverkar fordonsindustrin, skriver stålbolaget.

Mot slutet av året förväntas även en säsongsmässig avmattning i Europa.

I Nordamerika förväntas efterfrågan vara stark under det fjärde kvartalet, och även den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara stark under det fjärde kvartalet på i stort sett samtliga marknader.

För Special Steels bedöms leveranserna vara stabila under fjärde kvartalet, jämfört med det tredje, på grund av grund av en viss säsongsmässig avmattning mot slutet av året.

För SSAB Europe bedöms leveranserna bli högre under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Däremot förväntas leveranserna för SSAB Americas bli väsentligt lägre under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje, på grund av det tre veckor långa planerade underhållsstoppet i Mobile som påverkar leveranserna negativt, skriver SSAB i rapporten.

Investeringsbolaget Ratos redovisar ett resultat efter skatt för koncernen på 60 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (119). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (0:31).

Justerat rörelseresultat från kvarvarande verksamhet låg på 356 miljoner (318).

Resultatet före skatt uppgick till 122 miljoner kronor (190) för kvarvarande verksamhet.

Omsättningen i bolagsgruppen uppgick till 5.560 miljoner kronor (5.577). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2 procent. Ebita-resultatet i bolagsgruppen blev 360 miljoner kronor (426). I föregående års resultat ingick det avyttrade Bisnode med 76 miljoner kronor.

Skenande fraktkostnader och kraftigt ökande råvarupriser slår just nu mot många bolag, konstaterar investeringsbolaget Ratos vd Jonas Wiström i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

De flesta bolag inom Ratosgruppen har dock anpassat både arbetssätt och prioriteringar för att hantera förutsättningarna, skriver han i sitt vd-ord.

"Exempelvis har Plantasjen varit snabba med att medvetet bygga större lager för att vara säkra på att de har varor inför kommande högsäsonger", skriver Jonas Wiström.

Han konstaterar att Ratos under kvartalet har gjort två tilläggsförvärv, vilket normalt sker till lägre värdering och bidrar till stärkt marknadsposition och synergier.

"Med hänsyn tagen till Ratos finansiella skuldsättningsmål har vi i dag cirka 9 miljarder kronor att använda för bolagsförvärv", skriver Ratos-vd:n.

Han avslutar med att hävda att bolag är väl positionerat såväl finansiellt som kompetensmässigt för att nå eller överträffa sina mål för 2025.

Målen för 2025, som lades fram i februari i år, är att Ratos ebita-resultat ska vara minst 3 miljarder kronor och att nettoskulden "normalt" ska uppgå till 1,5-2,5 gånger ebitda.

Realfiction, som erbjuder produkter och tjänster inom så kallat Mixed Reality, hade intäkter om 6,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (2,0). Bruttomarginalen uppgick till 55,9 procent (55,5) och resultat före skatt på 1,5 miljoner kronor (-2,9).

Kassaflödet från rörelsen uppgick till -1,1 miljoner kronor (-2,9).

"Vår försäljningspipeline närmar sig nivåer före covid-19 och det finns ännu utrymme för förbättring då stora delar av världen fortfarande påverkas starkt av covid-19. Det blir allt tydligare att ett ökande antal regioner och verksamheter förbereder sig för att återuppta sina fysiska eventaktiviteter under kommande kvartalen och att några av dem kommer att använda våra lösningar när det väl sker", kommenterar vd Clas Dyrholm.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -