På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Mina tre enkla fondportföljer

Fonder För över ett år sedan jag genomförde ett fondbyte i mina tre enkla fondportföljer. Det är fondportföljer som ska skapa intresse och hjälpa till att komma i gång med fondsparandet. Nu uppdaterar jag förslagen.

De tre fondportföljerna har olika risknivåer och avgiftsnivåer, och tanken är att de ska skapa fondinspiration. Du kan välja att använda fondportföljerna rakt av eller enkelt byta ut någon eller några av fonderna till dina favoritfonder.

Min första fondportfölj har jag valt att kalla ”Snåljåpen". Ett fondval för den prismedvetne fondspararen, som sätter priset i fokus. Fondportföljen innehåller uteslutande billiga indexnära fonder.

Tanken med Snåljåpen är att skapa en bas med billiga och bra förvaltade indexnära fonder, som följer index på olika regioner för att få en bra riskspridning. Fondportföljen kommer aldrig att klå index, eftersom fonderna har en förvaltningskostnad som drar ner avkastningen. Men nu handlar det inte om att klå index utan följa index och veta vad man får för pengarna.

Snåljåpen Inriktning Årlig förvaltningsavgift Vikt
Avanza Global Global 0,10% 15%
Länsförsäkringar USA indexnära USA 0,20% 15%
Avanza Europa Europa 0,17% 15%
Avanza Zero Sverige 0,00% 15%
Spiltan Räntefond Sverige Räntor 0,10% 40%
Källa: Morningstar    0,11% 100%

 

I Snåljåpens fondportfölj har jag kvar alla fonderna sedan tidigare med samma riskspridning och regionfördelning. Räntefondsvalet är fortfarande Spiltans Räntefonden Sverige. Det är den enda fonden i portföljen som är aktivt förvaltad, men till en avgift i nivå med en indexnära fond.

Jag har valt att låta räntefondens andel fortsätta var hög på 40 procent av fondportföljen. Du justerar risknivån enkelt genom att öka eller minska räntefondens andel. Vill du ta mer risk minskar du räntefondens andel och vice versa.

De fyra indexfonderna får en vikt på 15 procent vardera. Totalt landar den årliga totalavgiften på låga 0,11 procent.

Snåljåpens utveckling sedan förra ändringen den 28 juli i fjol fram till den 20 oktober i år landar på 22,5 procent. Högsta avkastning under perioden av fonderna hade Länsförsäkringar USA indexnära på drygt 40 procent. Näst högsta avkastning levererade Avanza Global på knappt 37 procent, följt av Avana Zero med 35,7 procent.

Nästa fondportfölj heter ”Latmasken”. Tanken är att de är för fondspararen som är beredd att ta lite högre risk och få möjlighet till högre avkastning än index.

Precis som tidigare har jag valt en blandning av indexnära fonder, som jag kryddar med några bra och väl valda aktivt förvaltade spetsfonder.

Jag satsar på samma regioner som i snåljåpens fondportfölj. Samtidigt ökar jag aktiefondernas andel till 20 procent vardera och minskar räntefondensandel till 20 procent. Även här går det utmärkt att öka eller minska räntefondens del för att justera risken i den egna portföljen.

Latmasken Inriktning Årlig förvaltningsavgift Vikt
Avanza Global Global 0,10% 20%
Länsförsäkringar USA indexnära USA 0,20% 20%
AMF Aktiefond Europa* Europa 0,50% 20%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 0,26% 20%
IKC Avkastningsfond Räntor 0,61% 20%
Källa: Morningstar    0,33% 100%
*Ny fond      

 

Jag genomför ett byte jämfört med den gamla ”Latmaskportföljen”, och tar in AMF Aktiefond Europa i stället för Fidelity European Dynamic.

AMF Aktiefond Europa förvaltas av Anders Fagerlund sedan 2008. Investeringsstrategin har tre grundpelare – bolaget ska ha en lättbegriplig affärsmodell, en god lönsamhet över en konjunkturcykel och aktien ska vara undervärderad. Han investerar inte i bolag där han inte förstår affärsmodellen.

Det är ett uttalat hållbarhetsarbete i investeringsprocessen. Förvaltaren arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Den årliga förvaltningsavgift är låg på 0,5 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Övriga fondval i Latmaskens fondportfölj är de samma som i fjolårets portfölj. Genom fondbytet till AMF Aktiefond Europa så sjunker avgiften från 0,65 procent till 0,33 procent per år.

Utvecklingen för Latmaskens fondportfölj sedan den senaste uppdateringen den 28 juli i fjol landar på knappt 28 procent. Det var i nivå med vårt val att ta mer risk genom att välja in ett antal aktivt förvaltade fonder.

Även här hittar vi Länsförsäkringar USA indexnära i toppen med avkastningen på 40 procent men Spiltan Aktiefond Investmentbolag är fondportföljens stjärna med en uppgång på drygt 47 procent.

Fondvalet med högst risktagande och största möjlighet att få en högre avkastning än index i sin fondportfölj är ”Fondatleten”. Fondatleten utgår ifrån aktivt förvaltade fonder och investerar inte i någon räntefond.

Fondernas respektive vikt är precis som för Latmaskportföljen 20 procent vardera.

Fondatleten Inriktning Årlig förvaltningsavgift Vikt
SPP Global Solutions A Sek* Global 0,79% 20%
MS INVF US Growth* USA 1,80% 20%
Öhman Etisk Emerging Markets Tillväxtmarknader 1,05% 20%
TIN Ny teknik Teknik 1,60% 20%
Spiltan Aktiefond Stabil Sverige 1,50% 20%
Källa: Morningstar    1,35% 100%
*Ny fond      

 

Jag väljer att byta in två aktivt förvaltade fonder.

Globalfondsvalet faller på SPP Global Solutions. Här byter jag ut MS INVF Global Opportunities som har ett tydligt tillväxtbolagsfokus. SPP Globala Solutions är en fossilfri globalaktiefond med ett stort fokus på FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden investerar i några av världens mest hållbara bolag inom alla branscher. Strategin implementerades under våren 2018 av förvaltaren Philip Ripman.

Förvaltaren investerar inom fyra teman som uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till en bättre värld.

Klimattemat innebär att investeringar sker i bolag som har lösningar på klimatproblematiken. Hållbara städer är ett annat av de fyra temana som handlar om hållbara och effektiva byggnader, effektiv vattenhantering och mobilitet. Temat ansvarsfull konsumtion innehåller återvinning av varor, och hållbara produkter. Positiv social påverkan är fonden sista tema, där letar man bolag som genom utbud av varor och tjänster har lösningar på samhällsproblem. Det innefattar hälsa och välmående.

SPP Global Solutions har en låg totalavgift för att vara en aktivt förvaltad fond och landar på 0,79 procent per år.

Jag väljer att ut Spiltan Högräntefond och lägga de 20 procenten ien aktivt förvaltad USA-fond. Risknivån höjs men jag väljer den mest utvecklade och största aktiemarknaden i världen: USA.

Mitt andra fondbyte blir då till MS INVF US Growth som hör till fondkategorins bästa fonder både avkastningsmässigt och riskjusterat. Fonden har fokus på mindre, mer disruptiva och snabbväxande tillväxtbolag.

Teamet leds av Dennis Lynch sedan 22 år. tillsammans är det 14 förvaltare och analytiker varav sex arbetat 16 år tillsammans. Teamet letar investeringar fritt utan påverkan av index och storlek. 

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar bolag för en långsiktig investeringshorisont. Man letar gärna bland lite mindre innovativa bolag med nya affärsmodeller.

Fokus är på tillväxtbolag med försvarbara affärsmodell. Det innebär att bolagen ska dominera sin marknad och gärna ha starka nätverkseffekter. Förvaltarna är långsiktiga och har ett stort tålamod med sina investeringar.

MS INVF US Growth är den dyraste av alla fonderna, men har levererat en hög riskjusterad avkastning som väl motiverar avgiften. Totalt landar den årliga totalavgiften på 1,35 procent per år för Fondatletens portföljval.

Visst finns det en baksida med aktivt förvaltade fonder. En är som bekant avgiften som stiger betydligt. En annan är att under enskilda år kan avkastningen ta stryk då en aktiv fondförvaltare kan avvika mycket från index.

Det har precis hänt det senaste året. Avkastningen för Fondatleten sedan den 28 juli i fjol, gav knappt 27 procent, vilket är lite sämre än Latmaskens fondportföljs avkastning under samma period. Att avkastningen inte blivit högre med de aktivt förvaltade fondvalen i Fondatleten har att göra med att en majoritet av investeringarna varit i tillväxtorienterade bolag.

Sedan förra sommaren har det varit en fördel för mer värdebaserade bolag. Och det belyser precis risken med aktivt förvaltade fonder att under ett enskilt år kan de avkasta sämre än index. Men tanken och idéen med aktivt förvaltade fonder är investeringen ska vara långsiktigt och överbrygga en sämre avkastning enskilda år.

Alla tre fondportföljerna ger dig en bra grund för fondsparande i flera år. En enkel tumregel är att ju fler aktivt förvaltade fonder man investerar i ju oftare krävs utvärdering. För att säkerställa att förvaltaren fortfarande levererar som det är tänkt. Det kan vara på sin plats att se över fondportföljen en gång per år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Avanza Global Köp 143,72 -
Avanza Global Köp 143,72 -
Avanza Europa Köp 114,45 -
Avanza Zero Köp 352,55 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 129,21 -
AMF Aktiefond Europa Köp 271,40 -
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 684,30 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,76 -
Storebrand Global Solutions A SEK Köp 398,73 -
MS INVF US Growth A USD Köp 2 621,20 -
Öhman Emerging Markets A Köp 241,90 -
TIN Ny Teknik A Köp 238,15 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 314,61 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -