På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Hövding, Smart Eye, Pricer, Dividend Sweden, Dometic, Boliden, Addlife, Thule, Lifco, Munters, Wihlborgs, Saab, Knowit, Cellavision, Billerud Korsnäs, Essity och Diör finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

Skogsföretaget Holmen redovisar ett rörelseresultat på 978 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.102 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

Exklusive jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet 1.129 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna uppgick till -151 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 0 miljoner.

Försäljningen uppgick till 4.877 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.923 miljoner kronor.

holmens rörelseresultat tyngdes av en negativ jämförelsestörande post om 151 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Posten avser skadad turbin vid kartongbruket i Workington. Skadan på turbinen i Workington bedöms täckas av försäkring men utredningen är inte slutförd, framgår det vidare.

Hövding, specialiserade på huvudskydd för cyklister, redovisar ett nettoresultat på -1,8 miljoner kronor i det tredje kvartalet jämfört med -8,1 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 41,2 miljoner kronor (45,3). Volymen, antalet sålda Hövdingar, minskade med 18 procent till 23.323 stycken.

"Övergången till nytt konsumentpris på 3.499 kronor (€349) är nu genomförd. Kortsiktigt har det påverkat vår försäljning då en del butiker bunkrade upp till det gamla, lägre, priset och gick in i kvartalet med tyngre lager än vanligt. Under kvartalets gång har dessa lager sålts och vi har nu genomfört, i allt väsentligt, det viktiga skiftet", skriver vd Fredrik Carling.

Ebitda-resultatet förbättrades till -0,9 miljoner kronor från -6,7 miljoner kronor föregående år.

"Vi fortsätter följa planen mot lönsamhet med en bruttomarginal som förbättrades ytterligare och ökade 11 procentenheter jämfört föregående år och 5 procentenheter jämfört med årets andra kvartal", skriver Fredrik Carling som vidare uppger att dyrare frakt fortsätter att vara en utmaning men inte överstiger de förbättringar som gjorts.

First North-listade I-Tech, som utvecklar växthämmande skydd i bottenfärger för fartyg, rapporterar en nettoomsättning på 13,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet (12,0). Rörelseresultatet uppgick till 0,8 miljoner kronor (-0,7).

"Ur ett sekventiellt perspektiv sticker tredje kvartalet ut som ett starkt kvartal vilket understryker att vi ser oväntade svängningar och rörelser som en effekt av höga råvarupriser, omvärldsfaktorer i övrigt och tidigare aviserade lagernivåer hos vissa kunder", skriver vd Philip Chaabane i rapporten.

Sök- och annonsbolaget Eniro redovisar ett rapporterat ebitda-resultat på 47 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (47). Nettoresultatet landade på 14 miljoner kronor (551), motsvarande ett resultat per aktie på 0:21 kronor (8:28) Netoomsättningen blev 207 miljoner kronor (214).

Belysningsföretaget Plejd redovisar en omsättningstillväxt på 60 procent till 75,9 miljoner kronor (47,4) i det tredje kvartalet 2021. Bruttomarginalen uppgick till 60,2 procent (58,1).

"Ökningen beror till stor del på det arbete vi lagt på att optimera produktionskostnaderna genom produktdesign och förbättring av produktionsprocesser", skriver Plejds vd Babak Esfahani i delårsrapporten.

Plejds rörelseresultat ökade till 12,7 miljoner kronor (3,8), motsvarande en rörelsemarginal på 16,8 procent (8,0).

Resultatet efter skatt var 9,9 miljoner kronor (3,6) och per aktie 0:92 kronor före utspädning (0:35).

Det First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eye redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2021 på -46,8 miljoner kronor (-12,9). Förvärvet av Affectiva bidrar med -11,2 miljoner kronor av rörelseresultatet och avskrivning av övervärdet avseende förvärvet av Affectiva uppgår till 18,6 miljoner, skriver bolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 30,9 miljoner kronor (15,2).

"Vi är tillbaka och har överträffat de aktivitetsnivåer vi låg på före Covid. Alla våra affärsområden går mycket bra och vår position på marknaden är bättre än någonsin. Vi står starka inom Automotive Solutions, det finns en uppdämd efterfrågan för vår nya produkt för eftermarknaden samtidigt som den snart är redo att levereras, och försäljningen av våra forskningsprodukter börjar ta fart efter pandemin", skriver vd Martin Krantz.

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 89 design wins (88) uppgår för närvarande till 2.275 miljoner kronor (2.250) över produktlivscykeln. Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 13 biltillverkare där detta har kommunicerats hade det estimerade värdet för närvarande uppgått till minst 6.250 miljoner kronor sett över produktlivscykeln, heter det i rapporten.

Heliospectra, som säljer ljuslösningar till bland annat växthus, redovisar ett resultat efter skatt på -15,5 miljoner kronor (-8,6). Rörelseresultatet blev -15,6 miljoner kronor (-8,5). Nettoomsättningen uppgick till 5,2 miljoner kronor (7,5). Orderingången i kvartalet var 6,9 miljoner kronor (6,7).

IT-företaget Dist IT redovisar ett resultat efter skatt på 0,5 miljoner kronor (12,9) under det tredje kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till -0:02 (1:03).

Rörelseresultatet blev 7,3 miljoner kronor (15,5). Kvartalet påverkades negativt om 10,0 miljoner kronor i sign on-bonusar för nyckelanställda. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 19,2 miljoner kronor (14,5).

Bolagets totala omsättning uppgick till 611 miljoner kronor (548).

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner kronor (4,0). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0:69 kronor (0:24).

Rörelseresultatet, ebit, blev 17,3 miljoner kronor (6,7) och rörelsemarginalen 9,5 procent (7,1). Nettoomsättningen ökade med 92 procent till 183 miljoner kronor (95).

Myfc redovisar en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor (0,0) under det tredje kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick till -4,8 miljoner kronor (-11,0).

Resultat per aktie blev -0:03 kronor (-0:07).

"För ett och ett halvt år sedan gjorde vi en strategisk förflyttning där vi lämnade den direkta konsumentmarknaden för att fokusera på business to business (B2B). Nu har den nya strukturen satt sig och vi börjar kunna skörda frukterna av förändringsarbetet, vilket lett till de affärer som är ett steg mot full kommersialisering av vår teknik", skriver vd Michael Glantz i rapporten.

Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, redovisar ett resultat efter skatt på 32,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (69,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:29 kronor (0:63).

Nettoomsättningen uppgick till 496 miljoner kronor (566), motsvarande en minskning med 12 procent. Orderingången var 307 miljoner kronor (440). Rörelseresultatet blev 40,1 miljoner kronor (75,1), motsvarande en rörelsemarginal 8,1 procent (13,3).

Impact Coatings, som är verksamma inom så kallad PVD-beläggning och listat på First North, redovisar en nettoomsättning på 4 miljoner kronor (9,4) för det tredje kvartalet, framgår av delårsrapporten.

Resultatet summeras till -9,2 miljoner kronor (-5,5) för tredje kvartalet.

"Periodens höjdpunkt var en systembeställning från Symbio, den första europeiska systemordern och ett styrkebesked inom vätgassegmentet", säger vd Torbjörn Sandberg i rapporten.

Investeringsbolaget Dividend Sweden redovisar ett resultat efter skatt på 15,3 miljoner kronor för det andra kvartalet, en ökning från föregående års 3,4 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 30,9 miljoner kronor (28,6) och substansvärdet per aktie var 1:70 kronor (1:79).

"Bolagets positiva utveckling under 2020 och 2021 fortsätter i det tredje kvartalet 2021 och intresset för att genomföra ägarspridningar har ökat successivt under året", skriver vd Bo Lindén i rapporten.

Han uppger också att den goda marknaden har medfört att Dividend Sweden har kunnat fortsätta minska den noterade delen av portföljen samtidigt som de jobbar aktivt med att genomföra noteringar av de onoterade bolag där de har substantiella innehav.

"Under kommande 6 till 12 månader ser vi att bolag med portföljvärden om ca 35 miljoner kronor har goda möjligheter att noteras till värden överstigande våra bokförda värden, vilket kan komma medföra realiserade vinster", skriver Bo Lindén.

Probiotikabolaget Probi redovisar ett resultat efter skatt på 18,5 miljoner kronor (33,2) för det tredje kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till 1:62 kronor (2:91).

Nettoomsättningen uppgick till 159 miljoner kronor (195). Rörelseresultatet blev 23,9 miljoner kronor (44,1).

Vd Tom Rönnlund skriver i rapporten att det tredje kvartalet inte motsvarade förväntningarna, även om bolaget ser en stark underliggande kundaktivitet.

"Vi upplever att tillväxten i Americas under 2021 inte är fullt så stark som under 2020 då vi såg viss covid-relaterad efterfrågan, men vi ser fortsatt positivt på vår tillväxtpotential i regionen. Under kvartalet har vi upplevt en hög aktivitetsnivå i kundledet och vi arbetar intensivt med att återvända till tillväxt", skriver han

Vidare skriver Tom Rönnlund att utvecklingen i region Emea fortsätter med stark tillväxt.

"Vi har i år upplevt ett par svagare kvartal vilka till stor del förklaras av enskilda kundhändelser. Probis produktportfölj och affärsmodell är stark och jag har stor tillförsikt att vi under de kommande kvartalen återgår till tillväxt. Vi har under året slutit flera mycket viktiga avtal med globala nyckelkunder vilka vi förväntar oss att få utväxling på under nästa år. Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast och jag känner mig trygg i att vi kommer att leverera på dem", skriver han.

Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på 20,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (14,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:82 kronor(1:26).

Rörelseresultatet blev 29,3 miljoner kronor (20,4) och rörelsemarginalen var 14,4 procent (13,9). Nettoomsättningen uppgick till 203 miljoner kronor (147). Orderingången var 236 miljoner kronor (162).

"Den positiva resultatutvecklingen är hänförligt till högre omsättning, framför allt från kunder inom sport och e-handel samtidigt som detaljhandelskunderna går bättre när covidrestriktionerna nu lättat. Det gäller de flesta marknader, men särskild positiv utveckling har det varit för våra bolag i England, Portugal och Tyskland. I Portugal investerade vi i ökad produktionskapacitet för ett par år sedan, vilket nu gynnas av att allt fler kunder flyttar sina inköp tillbaka till Europa", säger vd Krister Magnusson i rapporten.

Bruttomarginalen har samtidigt fått stöd av positiv utveckling i produktionsanläggningar, trots kraftigt ökade råvarupriser, frakter och energibrist i Kina, fortsätter vd:n.

Omsättningen väntas dock påverkas negativt av att "ett par större kunder" valt en annan leverantör. Å andra sidan har också några nya kunder "potential att på sikt nå betydande volym", enligt Krister Magnusson.

Teknikhandelskoncernen Lagercrantz redovisar ett resultat efter skatt på 116 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 som sträcker sig från april-mars.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat efter skatt på 124 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser.

Ebita-resultatet landade på 192 miljoner kronor med en ebita-marginal på 16 procent. Väntat var 198 miljoner kronor och en marginal om 16 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.201 miljoner kronor (1.236). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 113 miljoner kronor, jämfört med 80 miljoner kronor för motsvarande kvartal i fjol.

Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 308 miljoner kronor (273) för det tredje kvartalet 2021.

Driftsöverskottet uppgick till 246 miljoner kronor (221). Förvaltningsresultatet blev 185 miljoner kronor (154). Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 123 miljoner kronor (16).

Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 81 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (31,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:31 kronor (0:90).

Nettoomsättningen uppgick till 1.046 miljoner kronor (826) medan orderingången var 1.178 miljoner kronor (827).

Rörelseresultatet blev 119 miljoner kronor (63,3).

Fastighetsbolaget Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 585 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av nio analytikers estimat hade väntat 580 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 462 miljoner kronor mot förväntade 458 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet landade på 358 jämfört med förhandstipset på 341 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastighet var 477 miljoner kronor jämfört med 187 motsvarande period föregående år. Orealiserad värdeförändring finansiella instrument uppgick till 105 miljoner (12).

Telefon- och mobiltjänsteföretaget Doro redovisar ett rörelseresultat på 38,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (25,0).

Rörelsemarginalen ökade till 9,4 procent (5,6), enligt delårsrapporten. Resultatet efter skatt uppgick till 27,2 miljoner kronor (18,7) och resultatet per aktie blev 1:13 kronor (0:79). Nettoomsättningen uppgick till 410 miljoner kronor (443), motsvarande en nedgång om 7,5 procent.

Doros resultatförbättring under det tredje kvartalet är huvudsakligen en effekt av generellt lägre rörelsekostnader på grund av det tidigare genomförda omstruktureringsprogrammet inom Doro Phones.

Det uppger bolagets vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie i rapporten.

"Doro Care har under kvartalet presterat sämre än förväntat med en lägre lönsamhet, vilket delvis kan förklaras av engångskostnader i Norge om cirka 5 miljoner kronor men även av högre kostnader i våra larmcentraler och fortsatt höga komponentkostnader. Vi förväntas se en förbättrad lönsamhet under kommande kvartal och jobbar kontinuerligt med att förbättra effektiviteten vår tjänsteleverans", skriver han i rapporten.

Koncernens rörelseresultat ökade med 54 procent till 38,4 miljoner kronor, jämfört med tredje kvartalet i fjol. Nettoomsättningen minskade med 7,5 procent till 410 miljoner kronor.

Doro uppger att marknaden under det tredje kvartalet börjat återgå till ett mer normalt läge och bolagets omsättning ökade i förhållande till förra kvartalet.

"Doro Care har fortsatt leverera tillväxt och tagit nya marknadsandelar runt om i Europa. Doro Phones har under kvartalet försvarat sin position på marknaden och vi ser dessutom en positiv återhämtning i Tyskland efter den omstrukturering vi nyligen genomförde i regionen", skriver Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 141 miljoner kronor (124), en ökning med 13,1 procent och för affärsområdet Doro Phones 269 miljoner kronor (319), en minskning med 15,5 procent.

GHP Specialty Care redovisar ett resultat efter skatt på 1,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (6,7).

Nettoomsättningen uppgick till 295 miljoner kronor (278).

Ebitda-resultatet uppgick till 31,0 miljoner kronor (34,6) och ebitda-marginalen blev 10,5 procent (12,4).

Rörelseresultatet (ebit) var 4,1 miljoner kronor (9,3).

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 71 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-1). Resultatet per aktie uppgick till 0:47 kronor (-0:01).

Rörelseresultatet (ebit) landade vid 101 miljoner kronor (4). Nettoomsättningen uppgick till 570 miljoner kronor (508).

Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisar ett justerat rörelseresultat om 785 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, motsvarande en marginal om 14,2 procent.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tio analytikers estimat hade väntat sig 795 miljoner kronor och en marginal på 14,9 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 5.545 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 11 procent.

Analytikerna hade väntat sig 5.348 miljoner kronor respektive en organisk tillväxt om 9,7 procent.

Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 670 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i snitt räknat med 599 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev 24,2 procent, jämfört med förväntade 22,4 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 2.772 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips på 2.678 miljoner kronor.

Medicinteknikbolaget Addlifes nettoomsättning ökade med 49 procent till 1.850 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (1.241). Den organiska omsättningen minskade med 5 procent men exklusive covid-19-relaterad omsättning var den organiska tillväxten 9 procent.

Ebita ökade med 44 procent till 286 miljoner kronor (199), motsvarande en ebita-marginal om 15,5 procent (16,1).

Resultat efter skatt uppgick till 139 miljoner kronor (127), motsvarande 1:13 kronor per aktie (1:14).

Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 233 miljoner kronor (183).

Spotlightlistade Medfield, som utvecklar diagnosinstrument, redovisar en omsättning på 1,9 miljoner kronor (1,4) för det tredje kvartalet 2021. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,6 miljoner kronor (-2,2). Resultat per aktie uppgick till -0:05 kronor (-0:08).

Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -7,4 miljoner kronor (-3,6). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,9 miljoner kronor (4,5).

"Arbetet med att färdigställa den tekniska dokumentationen för MD100 Strokefinder har fortsatt med högsta prioritet och samarbetet med Intertek Medical Notified Body avseende granskning av dokumentationen fungerar väl", skriver vd Stefan Blomsterberg i rapporten.

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt blev 2.244 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 2.780 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2.419 miljoner kronor. Förväntningarna låg här på 2.883 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till -114 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på -44 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 15.906 miljoner kronor för perioden. Här låg snittprognosen på 17.106 miljoner kronor.

Boliden bedömer att de totala investeringarna för 2022 kommer uppgå till 10 miljarder kronor, varav expansionsinvesteringen i Odda utgör 2,5 miljarder kronor.

Underhållsinvesteringarna bedöms uppgå till 4,5 miljarder kronor 2021 och 5 miljarder kronor 2022. I sin helhet för 2021 väntas investeringarna uppgå till närmare 7 miljarder kronor.

Industrikonglomeratet Lifco redovisar ett resultat efter skatt på 518 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett nettoresultat på 597 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 1:12 kronor, väntat var 1:31 kronor. Ebita-resultatet var 862 miljoner kronor, jämfört med väntade 932 miljoner. Ebita-marginalen kom in på 20,7 procent. Förhandstipsen vittnade om en marginal på 22 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 4.158 miljoner kronor, väntat var 4.222 miljoner kronor.

Organiskt ökade Lifcos nettoomsättning med 7,5 procent. Här fanns inga estimat.

Lifco har under årets första nio månader konsoliderat 14 förvärv varav fyra inom Dental, två inom Demolition & Tools och åtta inom Systems Solutions, skriver vd Per Waldemarson i rapporten. Förvärven omfattar fyra tyska bolag, fyra italienska, tre brittiska, ett svenskt, ett tjeckiskt och ett i USA.

"Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,2 gånger ebitda den 30 september 2021, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger ebitda och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv", uppger Per Waldemarson i rapporten.

Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 215 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 259 miljoner kronor enligt enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 194 miljoner kronor och här hade analytikerna väntat sig 237 miljoner.

Omsättningen uppgick till 1.857 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 1.866 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 11,6 procent mot prognossnittet på 13,9 procent.

Orderingången landade på 2.295 miljoner kronor, att jämföra med 1.919 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 813 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av sju estimat hade räknat med 749 miljoner kronor.

Driftsöverskottet uppgick till 612 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 556 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet blev 513 miljoner kronor mot förhandstipset 462 miljoner kronor.

Värdeförändringar för fastigheter summerade till 307 miljoner kronor jämfört med 335 miljoner kronor föregående år. På derivat var värdeförändringen 34 miljoner kronor mot förra årets -1 miljoner kronor.

Efter skatt blev resultatet 673 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år var nettoresultatet 820.

IT-konsulten Knowit redovisar ett ebita-resultat på 94,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt räknat med ett ebita-resultat på 85,3 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Justerat för engångskostnader kopplade till förvärv uppgick ebita-resultat till 105 miljoner kronor (58,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1.191 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 1.106 miljoner kronor, enligt Infront.

Nettoresultatet uppgick till 52,8 miljoner kronor, vilket kan ställas mot snittförväntningarna som låg på 45,0 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 1:93 kronor, mot väntade 2:08 kronor.

Krigsmaterielkoncernen Saabs justerade rörelseresultat blev 500 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 470 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 7.992 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 7.946 miljoner kronor. Orderingången blev 15.605 miljoner kronor, mot 10.152 miljoner kronor i fjolårets tredje kvartal.

Resultatet före skatt var 422 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 429 miljoner kronor. Nettoresultatet landade på 324 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 327 miljoner kronor.

Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, redovisar ett ebitda-resultat på 42 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (25). Ebitda-marginalen var 32 procent (28).

Resultatet efter skatt var 26 miljoner kronor (13), motsvarande 1:09 kronor per aktie (0:56). Nettoomsättningen uppgick till 132 miljoner kronor (88). Den organiska tillväxten var 52 procent (-24).

"I takt med att effekterna av pandemin nu avtar ökar vi aktivitetsnivåerna, utökar tillverkningskapaciteten och återupptar geografiska expansionsplaner och pausade projekt", kommenterar vd Simon Østergaard i rapporten.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultat uppgick till 639 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 9,8 procent för det tredje kvartalet 2021. 

Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 542 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 8,4 procent.

Det justerade ebitda-resultatet kom in på 1.117 miljoner kronor, att ställa mot väntade 1.026 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 477 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett nettoresultat på 411 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 6.494 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 6.470 miljoner kronor.

Billerud Korsnäs uppger att marknadsutsikterna för de kommande kvartalen är positiva.

"Efterfrågan förväntas vara stark inom alla segment och villkoren för vätskekartong förväntas vara stabila", skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Enligt bolagets vd Christoph Michalski väntas fortsatt god tillgång på massaved, men kostnaderna för kemikalier, logistik och energi förväntas öka.

Priserna bolaget betalar för elförbrukningen i närtid är i stor utsträckning säkrade.

"För att motverka den pågående kostnadsinflationen planerar vi att genomföra ytterligare selektiva prishöjningar", skriver han i vd-ordet.

Under det tredje kvartalet 2021 var marknadsförhållandena starka inom alla segment, med höjda priser inom vissa segment. Undantaget var vätskekartong, där marknadsvillkoren var stabila, uppger bolaget.

illerud Korsnäs utförde under tredje kvartalet årligt underhåll i Karlsborg, Rockhammar och Gävle. De totala kostnaderna för underhållsstoppen uppgick till cirka 290 miljoner kronor.

Vidare behövde produktionen i Gävle stoppas i början av september som en följd av extrema, oöverträffade regnmängder och översvämningar i Gävleområdet i augusti. Det oplanerade produktionsstoppet innebar en volymförlust på cirka 20.000 ton av framförallt vätskekartong, med en negativ resultatpåverkan på cirka 75 miljoner kronor, varav cirka två tredjedelar påverkade resultatet för det tredje kvartalet och en tredjedel kommer att påverka resultatet för det fjärde kvartalet.

Bolagets investeringsprojekt avseende en ny sodapanna i Frövi framskred enligt plan. Sprängningar och markarbeten har genomförts och under hösten startar gjutningen av bottenfundamentet. Monteringen av den nya sodapannan planeras påbörjas under 2022.

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.586 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.430 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 15 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 31.145 miljoner kronor mot väntade 31.583. Den justerade ebita-marginalen blev 11,5 procent. Snittestimatet var en marginal på 10,9 procent.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 7,4 procent i det tredje kvartalet 2021, framgår det av delårsrapporten. Väntat var en organisk tillväxt om 8,6 procent enligt Infronts sammanställning av 13 analytikers prognoser.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, var tillväxten 8,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 6,2 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om -0,6 procent. Här låg snittestimatet på 3,5 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, ökade försäljningen organiskt med 20,7 procent. Här låg snittprognosen på 21,7 procent.

Essity har beslutat om ett nytt mål om att ha en försäljningstillväxt på mer än 5 procent, som inkluderar såväl organisk försäljningstillväxt som förvärv.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya målet ersätter det tidigare målet om organisk försäljningstillväxt på mer än 3 procent.

"Målet kommer att uppnås genom att fortsätta genomföra Essitys strategi; dra nytta av gynnsamma marknadstrender, öka marknadsandelar genom framgångsrika innovationer och starka varumärken, expandera erbjudandet samt förvärv inom kategorier med höga marginaler. Tillväxt, både organiskt och genom förvärv, prioriteras inom produktkategorierna Medical Solutions, Incontinence Products, Feminine Care och Professional Hygiene", skriver bolaget.

Vidare presenterar Essity de nya affärsområdena som är: Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene och kommer att gälla från och med 1 januari 2022.

Dessa är i linje med bolagets kund- och försäljningskanaler och kommer att leda till en expansion av erbjudandena till nya och närliggande kategorier samt utökat tjänsteinnehåll utifrån kund- och konsumentbehov, heter det.

De nya områdena stödjer Essitys nya tillväxtmål genom strategier för organisk och förvärvsdriven tillväxt och syftar till att uppnå högre tillväxt och vinstmarginal samt lägre kapitalbindning.

Affärsområdena kommer att ersätta de nuvarande affärsområdena Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Fastighetsbolaget Diös totala intäkter uppgick till 480 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Väntat enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat var 492 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 325 miljoner kronor mot väntade 338 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 261 miljoner jämfört med analytikernas förhandstips om 277 miljoner kronor.

Hyresmarknaden har enligt Diös vd tagit rejäl fart och fastighetsbolaget gör bra affärer i alla städer.

"Intresset för vår marknad och norra Sverige har aldrig varit större än nu. De investeringar som sker, den ökade inflyttningstakten och den stigande efterfrågan av både kommersiella lokaler och bostäder vi ser kommer leda till kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansgrad", skriver vd Knut Rost i rapporten.

Hyresintäkterna ökade något till 401 miljoner kronor (398) och nettouthyrningen uppgick i perioden till 25 miljoner kronor. Nettoresultatet landade på 402 miljoner kronor och påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 242 miljoner kronor.

"Vi har gjort flertalet bra affärer under kvartalet som både minskar våra vakanser och som påverkar värdet positivt, samtidigt som avkastningskraven på marknaden har fortsatt nedåt. Våra hyresgäster vågar investera för framtiden vilket visar på framtidstro", skriver vd Knut Rost.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 242 miljoner kronor jämfört med 10 miljoner kronor föregående år.

Efter skatt blev resultatet 402 miljoner kronor (229).

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -