På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Atlas Copco, Studsvik, Xvivo, Epiroc, Gränges, Nyfosa, Volvo, Haldex, Swedbank,Telia, Fingerprint, Axfood, Intrum, ABB och Nordea finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 6.109 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 6.541 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort av 18 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 27.824 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 29.578 miljoner kronor.

Orderingången var 33.023 miljoner kronor, jämfört med väntade 31.095 miljoner kronor.

Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den "mycket höga" nivån i det tredje kvartalet

Koncernens orderingång på 33.023 miljoner kronor i tredje kvartalet 2021 var högre än analytikernas snittestimat på 31.095 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Orderingången ökade organiskt med 36 procent, vilket kan jämföras med analytikerprognossnittet på +28,4 procent.

"Överlag var den höga efterfrågan på våra produkter och lösningar fortsatt hög, och orderingången ökade markant jämfört med föregående år", kommenterar vd Mats Rahmström.

"Vi har sett en solid tillväxt i samtliga affärsområden och i alla regioner jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Jämfört med det starka andra kvartalet i år var den övergripande efterfrågan i stort sett oförändrad", fortsätter Atlas-chefen.

Jämfört med föregående kvartal motverkades den starka ordertillväxten för utrustning till halvledarindustrin enligt bolaget av en minskad orderingång för industri- och portabla kompressorer, industriverktyg och monteringslösningar samt industriell vakuumutrustning. Ordervolymerna för serviceverksamheten var oförändrade jämfört med föregående kvartal.

"Vi har sett en fortsatt sekventiell ordertillväxt i vissa kundsegment, men överlag ökade inte ordervolymerna för koncernen jämfört med förra kvartalet", säger Mats Rahmström.

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 14,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (18,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:79 kronor (2:28).

Nettoomsättningen uppgick till 182 miljoner kronor (188).

Rörelseresultatet blev 21,9 miljoner kronor (23,1) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,5 miljoner kronor (-9,9).

Seamless Distribution Systems, SDS, hade en nettoomsättning på 78,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (68,4).

Ebitda-resultatet uppgick till 19,7 miljoner kronor (12,0). Marginalen blev därmed 25,1 procent (17,6).

Resultatet efter skatt landade vid 1,9 miljoner kronor (1,8).

I spåren av pandemin har SDS:s kunder generellt lagt försiktiga budgetar för 2021. Det har medfört att orderingången varit lägre än förväntat, skriver vd Tommy Eriksson.

"Ledtiderna har blivit längre och då inte minst merförsäljningen på våra befintliga kunder. Vi har därför fått en platå i vår tillväxt /…/", skriver Tommy Eriksson.

NGM-noterade LC-Tec, ett teknikbolag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristall, hade en nettoomsättning uppgående till 5,1 miljoner kronor (3,8) under det tredje kvartalet 2021.

Rörelseresultatet uppgick till -0,7 miljoner kronor (-0,1) och resultat per aktie efter skatt uppgick till -0:04 kronor (-0:01). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 miljoner kronor (-1,4).

"Vi är nu mitt i förberedelsefasen för tillverkning av högre volymer. Vi har ökat antalet anställda både inom produktion och utveckling, investerat i ny produktionsutrustning, fokuserat på kvalitetsarbete och tydligare delat upp verksamheten mellan utveckling, prototyper samt återkommande produkter", skriver vd Jesper Osterman som nyligen meddelat att han önskar lämna den befattningen för att fokusera på kundkontakter och affärsutveckling.

XMRrealitys nettoomsättning ökade 17 procent till 5,4 miljoner kronor (4,6) under tredje kvartalet 2021. De årligt återkommande intäkterna, ARR, steg 22 procent till 18,5 miljoner kronor. Bruttomarginalen var 90 procent under kvartalet.

Orderingången steg 72 procent till 5,1 miljoner kronor och orderstocken låg på 15,0 miljoner kronor (8,8). Rörelseresultatet blev -7,0 miljoner kronor (-4,4). De likvida medlen var 53,5 miljoner kronor vid kvartalets utgång.

IT-bolaget QBNK redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 på -1,8 miljoner kronor (1,3). Intäkterna steg samtidigt till 27,3 miljoner kronor (22,3) varav abonnemangsintäkterna uppgick till 6,4 miljoner kronor (6,1). Nettoresultatet var -1,5 miljoner kronor (0,7).

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett resultat efter skatt på 18,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (13,1).

Nettoomsättningen uppgick till 167 miljoner kronor (133).

Ebita-resultatet blev 24,8 miljoner kronor (18,2) och ebita-marginalen uppgick till 14,8 procent (13,6)

Resultatet före skatt uppgick till 24 miljoner kronor (16,6).

Satellitbolaget Ovzon redovisar ett resultat efter skatt på -12,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-30,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:26 kronor (-0:55).

Rörelseresultatet blev -22,8 miljoner kronor (-17) och nettoomsättningen uppgick till 47,8 miljoner kronor (32,3).

Bolagets bedömning att omsättningen för 2021 blir högre än för 2020 kvarstår. Med Ovzon 3, som tas i drift 2022, räknar bolaget med att kunna öka omsättningen ytterligare.

It-företaget Proact redovisar ett resultat efter skatt på 37,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (35,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:36 kronor (1:28).

Nettoomsättningen uppgick till 810 miljoner kronor (821).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 59,8 miljoner kronor (54,1), motsvarande en marginal om 7,4 procent (6,6).

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett resultat efter skatt på -37,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-20,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:43 kronor (-0:23).

Nettoomsättningen uppgick till 4,0 miljoner kronor (10,5).

Rörelseresultatet blev -37,4 miljoner kronor (-20,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,8 miljoner kronor (-9,4) och likvida medel vid periodens utgång var 892 miljoner kronor (1.036)

Teknikföretaget Mycronic redovisar ett rörelseresultat på 106 miljoner kronor (348) för det tredje kvartalet 2021 .

Rörelsemarginalen blev 11 procent (33).

En betydligt mindre fördelaktig produktmix inom Pattern Generators bidrog till minskad omsättning och rörelseresultat, skriver vd Anders Lindqvist i rapporten.

Nettoomsättningen var 986 miljoner kronor, en minskning med 8 procent från 1.068 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.

Orderingången blev 1.242 miljoner kronor (739), en ökning med 68 procent.

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 20 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (14). Resultatet per aktie uppgick till 2:13 kronor (1:49).

Intäkterna uppgick till 331 miljoner kronor (251).

Enligt vd Krister Widström är periodens intäkter de högsta någonsin för ett enskilt kvartal.

Rörelseresultatet blev 22,9 miljoner kronor (15,6) och rörelsemarginalen var 6,9 procent (6,2).

Resultatet före skatt uppgick till 25 miljoner kronor (18).

"I Norden har restriktionerna avseende Covid-19 börjat avskaffas och återgång till ett mer normalt läge förväntas framöver. Hur detta kommer att påverka Dedicare framåt är i dagsläget svårbedömt. Vi kan dock konstatera att den upparbetade vårdskulden till följd av pandemin kommer behöva hanteras", skriver Krister Widström

Minesto, som utvecklar teknologi för planerbar produktion av förnybar el ur havet, redovisar intäkter på 31,2 miljoner kronor under årets första nio månader (33,1). Intäkterna utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet under samma period var -13,2 miljoner kronor (-9,5). Enligt Minesto är det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.

Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 52,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (20,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:62 kronor (1:17).

Rörelseresultatet blev 67,2 miljoner kronor (27,0) och rörelsemarginalen var 39 procent (20).

Nettoomsättningen uppgick till 174 miljoner kronor (132). Försäljningstillväxten var 32 procent.

Bolaget lämnade nyligen en omvänd vinstvarning med ett preliminärt rörelseresultat för kvartalet på 67 miljoner kronor och en preliminär nettoomsättning på 174 miljoner kronor.

Kassaflödet uppgick till 55,6 miljoner kronor (50,3) och likvida medel var per 30 september 1.530 miljoner kronor (292).

Vd Isabelle Ducellier pekar på tre externa förklaringar till resultatökningen i kvartalet. Det är för det första en ökad efterfrågan från konsumenter innan vintersäsongen med immunsystemet i fokus. För det andra har lättade pandemirestriktioner medfört ökade läkar- och apoteksbesök och för det tredje har flera marknader i framför allt Emea behövt fylla på sina lager och önskat tidigarelagda leveranser från det fjärde till det tredje kvartalet.

I Emea-området ökade Biogaias försäljning med 51 procent jämfört med samma period i fjol. Försäljningen inom regionen Apac, plus 53 procent i kvartalet, fortsätter enligt Biogaia att utvecklas väl tack vare bland annat bolagets onlinesatsningar i Kina, försäljning till tandkliniker och via egen e-handel i Japan och fördelaktiga demografiska trender i Indonesien och Vietnam.

Nordamerika fortsätter att vara Biogaias starkaste tillväxtmarknad både tack vare lansering av nya produkter och bolagets omnikanalstrategi där Biogaia finns tillgänglig i alla konsumentkanaler och genom rekommendationer av sjukvården, skriver bolaget. I Latinamerika minskade försäljningen i kvartalet framförallt beroende på periodisering av order i Brasilien.

Lime Technologies redovisar ett resultat efter skatt på 11,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet (15,0).

Det justerade ebita-resultatet var 25,5 miljoner kronor (27,6) och den justerade ebita-marginalen var 27 procent (27).

Rörelseresultatet uppgick till 15,4 miljoner kronor (20,4) med en rörelsemarginal om 17 procent (18).

Nettoomsättningen var 92,8 miljoner kronor.

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett resultat efter skatt på 76 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (79). Resultatet per aktie uppgick till 4:12 kronor (4:30).

Nettoomsättningen uppgick till 1.306 miljoner kronor (1.104).

Rörelseresultatet blev 94 miljoner kronor (97), medan resultatet före skatt uppgick till 91 miljoner kronor (93).

Forskningsbolaget Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -37,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-30,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:43 kronor (-0:43).

Rörelseresultatet blev -37,7 miljoner kronor (-30,6).

Nettoomsättningen uppgick till 3,3 miljoner kronor (0).

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 74 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 89,6 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser inför rapporten.

Ebita-resultatet blev 119 miljoner kronor och ebita-marginalen 13,2 procent. Här hade analytikerna räknat med 136 miljoner kronor och 14,1 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 902 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittet på 966 miljoner.

Nischbanken Collector redovisar ett rörelseresultat på 244 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Det kan jämföras med förväntade 206 miljoner kronor, enligt en sammanställning av tre analytikerprognoser gjord av Infront.

Resultat efter skatt blev 190 miljoner kronor, vilket kan ställas mot förväntningar på 159 miljoner kronor.

Totalintäkterna uppgick till 658 miljoner kronor. Enligt konsensusprognosen väntades 627 miljoner.

Bioteknikföretaget Xvivos nettoomsättning uppgick till 54,9 miljoner kronor (42,7), under det tredje kvartalet 2021. Det motsvarar en ökning om 29 procent i svenska kronor och 31 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 48,9 miljoner kronor (42,3).

"Försäljningstillväxten för kvartalet utgjordes i sin helhet av intäkter från affärsområdet Abdominal, vilket ej fanns med i jämförelsekvartalet. För Thorax var försäljningen för kvartalet i linje med föregående års kvartal", skriver bolaget.

Justerat rörelseresultat före avskrivningar, ebitda, uppgick till 5,3 miljoner kronor (9,3), motsvarande en justerad ebitda-marginal om 10 procent (22). Redovisad ebitda uppgick till 4,2 miljoner kronor (-11,2) motsvarande en ebitda-marginal om 8 procent (-26).

Justerat rörelseresultat uppgick till -2,9 miljoner kronor (1,8). Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-18,7).

Nettoresultatet uppgick till -1,1 miljoner kronor (-14,7) motsvarande ett resultat per aktie om -0:04 kronor (-0:51).

Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 285 miljoner kronor (608).

"Tredje kvartalet var för Xvivo både händelserikt och intensivt. I augusti antogs en ny strategi för de kommande fem åren vilken ska stödja vårt mål att bli det världsledande bolaget inom transplantationsindustrin för samtliga större organ. Abdominal gjorde sitt starkaste försäljningskvartal för året medan Thorax visade på en nedgång hänförlig till ett temporärt minskat antal lungtransplantationer i USA. Vi förväntar oss en gradvis ökning av antalet transplantationer på samtliga marknader i takt med att antalet nya covid-19-fall minskar och på vår huvudmarknad, USA, har september och oktober visat på positiva trender", kommenterar vd Dag Andersson.

Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, redovisar ett justerat rörelseresultat för det tredje kvartalet 2021 på 219 miljoner kronor och en justerad rörelsemarginal på 4,7 procent.

Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 243 miljoner kronor och en marginal på 5,8 procent enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Under kvartalet levererades 118,5 kiloton aluminiumprodukter. Här hade analytikerna räknat med 121 kiloton.

Nettoomsättningen uppgick till 4.621 miljoner kronor, att ställa mot väntade 4.185 miljoner.

Gränges ser att utsikterna för årets fjärde kvartal är utmanande.

"Vi förväntar oss å ena sidan en god efterfrågan inom många slutkundsmarknader. Å andra sidan förväntar vi oss att efterfrågan från fordonsindustrin kommer att vara fortsatt mycket låg under hela det fjärde kvartalet", skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Gränges förväntar sig att den totala försäljningsvolymen i det fjärde kvartalet kommer att vara cirka 10 procent lägre än i det tredje kvartalet.

Bolaget räknar också med att kostnadstrycket kommer att fortsätta öka under kvartalet.

"Även om vissa prisökningar till kunder kommer att få effekt före årets slut, väntar vi oss inte att de kommer att mildra den kraftiga ökningen av insatskostnader under det fjärde kvartalet", heter det.

Gränges avkastning på sysselsatt kapital kom in på 11,2 procent under det tredje kvartalet, vilket är "betydligt" lägre än målintervallet om 15-20 procent. Huvudorsaken är en plötslig minskning av efterfrågan i kombination med en kraftig kostnadsökning för energi, frakt och övriga kostnader, uppger vd Jörgen Rosengren.

Fastighetsbolaget Nyfosa hade hyresintäkter på 622 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. De totala intäkterna var 634 miljoner kronor.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade räknat med hyresintäkter på 630 miljoner kronor och totala intäkter på 632 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 450 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 414 miljoner. Här var 457 respektive 374 miljoner väntade.

Värdeförändringarna summerade till 426 miljoner kronor. Analytikerna hade väntat 118 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 701 miljoner kronor jämfört med förhandstipset på 407 miljoner kronor.

Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett rörelseresultat på 2.352 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 2.375 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 14 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 9.966 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 10.373 miljoner. Orderingången var 12.245 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 11.006 miljoner.

Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 9.403 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 8.630 miljoner kronor enligt en sammanställning av 15 estimat gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 11,0 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,2 procent.

Försäljningen uppgick till 85.258 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 84.710 miljoner kronor.

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det tredje kvartalet 2021 till 51.118 enheter, en nedgång med 11 procent från 57.530 fordon motsvarande period 2020.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 11 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 59.123 lastbilar under tredje kvartalet.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 34 procent till 13.032 fordon medan leveranserna var 16 procent upp jämfört med tredje kvartalet 2020.

Volvo lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar i Europa minskade till och med september till 15,7 procent (16,0).

Orderingången i Nordamerika steg med 75 procent och leveranserna ökade med 67 procent.

Volvo uppger att läget i den globala leverantörskedjan för halvledare och andra komponenter är fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet.

Det skriver vd Martin Lundstedt i delårsrapporten.

"Vi kommer därför att fortsätta ha störningar och stopp både i tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen", skriver han.

Tredje kvartalet påverkades av situationen i leverantörskedjan, vilket resulterade i produktionsstörningar och ökade kostnader.

Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 100 miljoner kronor i det tredje kvartalet (58). Den justerade rörelsemarginalen blev 8,3 procent, att jämföra med 6,0 procent för motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 96 miljoner kronor jämfört med -23 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Nettoomsättningen steg/sjönk till 1.203 miljoner kronor (964).

Haldex uppger vidare att försörjningskedjan är fortsatt ansträngd på grund av ökade råvaru- och fraktkostnader samt komponent- och halvledarbrist.

Swedbanks rörelseresultat blev 6.809 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 6.203 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Räntenettot blev 6.590 miljoner kronor, mot analytikersnittet på 6.546 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 3.799 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.631 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick till 18 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 229 miljoner kronor.

Swedbanks räntenetto för 2021 års tredje kvartal uppgick till 6.590 miljoner kronor, att jämföra med det andra kvartalets 6.572 miljoner. Utfallet var 1 procent högre än Infronts konsensusestimat som låg på 6.546 miljoner kronor.

"Det underliggande räntenettot påverkades positivt av högre utlåningsvolymer. Utlåningsmarginalerna var sammantaget stabila. Marginalen på bolån minskade något då kunder fortsatte att välja bundna räntor i högre utsträckning än tidigare. Detta motverkades dock av högre marginaler på företagsutlåning", skriver Swedbank i delårsrapporten.

Provisionsnettot blev 3.799 miljoner kronor. I andra kvartalet var provisionsnettot 3.674 miljoner kronor och förväntningarna låg på 3.631 miljoner.

"Intäkter från kapitalförvaltningen ökade till följd av en fortsatt gynnsam utveckling på aktiemarknaderna och en större volym förvaltat kapital. Intäkterna från kort och betalningar ökade till följd av att restriktionerna i Sverige fasats ut, samt av ett positivt säsongsmönster. Intäkterna från corporate finance-verksamheten minskade till stor del till följd av att andra kvartalet var positivt påverkat av ersättningen för en börsintroduktion i Finland", skriver Swedbank.

Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 553 miljoner kronor, vilket kan jämföras med andra kvartalets 645 miljoner kronor och Infronts konsensus som var 544 miljoner.

"Minskningen berodde på att det andra kvartalet påverkades positivt av Fastighetsbyråns aktieinnehav i Hemnet i samband med dess börsintroduktion. Intäkterna inom Stora företag & Institutioner ökade något, främst inom räntehandel, även om kundaktiviteten var säsongsmässigt låg", skriver Swedbank.

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.806 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, enligt delårsrapporten. Ebitda-marginalen uppgick till 36,7 procent.

Genomsnittet av åtta analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.840 miljoner kronor med en marginal på 37,5 procent.

Nettoomsättningen blev 21.271 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 20.881 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 3,8 procent under kvartalet.

Telia står fast vid sina utsikter för helåret 2021. Tjänsteintäkterna och justerat ebitda väntas, liksom tidigare, vara oförändrade till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Prognoserna gäller i konstant valuta och exklusive Telia Carrier.

Telia står också fast vid att betald capex väntas hamna i spannet 14,5-15,5 miljarder kronor, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser, frekvenser och nyttjanderättstillgångar.

Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.

Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om 10,8 miljoner kronor (-4,7) för det tredje kvartalet 2021.

Nettoomsättningen uppgick till 354 miljoner kronor (294), en uppgång med 25 procent i konstant valuta.

Bolagets tidigare angivna prognos var att tredje kvartalets intäkter skulle uppgå till 330-370 miljoner kronor.  Ebitda-resultatet uppgick till 32,3 miljoner kronor (8,7). Bruttomarginalen uppgick till 28,6 procent (18,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -45,5 miljoner kronor under kvartalet (67,7).

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett rörelseresultat på 793 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Genomsnittet av åtta analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 767 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen blev 5,8 procent för kvartalet, mot väntade 5,6 procent.

Det justerade rörelseresultatet blev 811 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 787 miljoner kronor.

Axfoods försäljning uppgick till 13.723 miljoner kronor under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 13.700 miljoner kronor.

Kredithanteringsbolaget Intrums rörelseresultatet blev 1.341 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.468 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.

Engångsposter uppgick till -192 miljoner kronor mot väntade -23,3 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet blev 1.533 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 1.492 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.294 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 4.232 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.633 miljoner kronor (873) och den justerade avkastningen på portföljinvesteringar blev 14 procent (12).

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), för det tredje kvartalet 2021 på 1.062 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.066 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 14 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.028 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.337 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.866 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.564 miljoner dollar.

ABB spår nu att den jämförbara omsättningstillväxten blir 6-8 procent 2021. Tidigare bedömning var "strax under" 10 procent.

För det fjärde kvartalet väntas den jämförbara omsättningstillväxten vara ungefär på samma nivå som det tredje kvartalet.

I linje med historiska säsongsmönster väntas den operationella ebita-marginalen försämras sekventiellt, enligt rapporten.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.268 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.198 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.226 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.233 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 870 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 847 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 2.344 miljoner euro. Förväntat var 2.337 miljoner euro.

Nordeas räntenetto under det tredje kvartalet 2021 blev 1.226 miljoner euro, jämfört med 1.232 miljoner euro i det andra kvartalet. Utfallet var något lägre jämfört med Infronts analytikersnittestimat på 1.233 miljoner euro.

Bankens provisionsnetto på 870 miljoner euro var högre än analytikernas snittprognos på 847 miljoner euro. Utfallet kan också jämföras med ett provisionsnetto på 878 miljoner euro i det andra kvartalet.

"Räntenettot och avgifts- och provisionsnettot bidrog mest till intäkterna under kvartalet och ökade med 7 respektive 19 procent, jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet ökade med 17 procent, trots mer utmanande förhållanden på finansmarknaderna", uppger vd Frank Vang-Jensen i rapporten.

Nordea hade kreditåtervinningar på 22 miljoner euro (+19). Förväntningarna låg på kreditförluster på 53,5 miljoner euro.

Med kraftigt ökade intäkter och fortsatt kostnadskontroll förbättrades Nordeas K/I-tal till 49 procent i det tredje kvartal, mot 53 procent under samma kvartal 2020.

Det noterar Frank Vang-Jensen i vd-ordet.

"Detta är i linje med vårt åtagande att förbättra vår operativa effektivitet. Avkastningen på eget kapital ökade till 10,8 procent, från 10,1 procent", framhåller han.

Utfallen kan jämföras med Nordeas rådande finansiella mål för 2022 som är en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent och ett K/I-tal på 50 procent.

Nordea upprepar i torsdagens rapport att kostnaderna för 2021 väntas uppgå till omkring 4,6 miljarder euro.

Kostnaderna ha runder årets nio första månader ökat 4 procent till 3.548 miljoner euro medan rörelseintäkterna avancerat 15 procent till 7.182 miljoner euro.

I det tredje kvartalet var intäkterna om 2.344 miljoner euro 7 miljoner högre än väntat i Infronts snittestimat. De totala kostnaderna om 1.098 miljoner euro var 13 miljoner euro högre än konsensusprognosen. Rörelseresultatet om 1.268 miljoner euro kom in 6 procent över förväntan bland annat som en följd av oväntade kreditåtervinningar netto.

"Kreditkvaliteten är fortsatt stark. Tidiga indikationer visar att våra kunder, i allmänhet, klarat sig väl igenom pandemirestriktionerna. Kreditförlusterna för tredje kvartalet var därmed mycket låga, med nettoåterföringar på 22 miljoner euro, vilket illustrerar styrkan i vår väldiversifierade utlåningsportfölj", anser Frank Vang-Jensen.

Frank Vang-Jensen framhåller runt intäktssidan att avgifts- och provisionsnettot bidrog mest till intäkterna under det gångna kvartalet och ökade med 7 respektive 19 procent, jämfört med samma kvartal i fjol.

"Alla våra affärsområden fortsatte att leverera starka resultat. I Personal Banking fortsatte affärsaktiviteten att öka, bland annat tack vare vår modell med banktjänster i alla kanaler och nya digitala lösningar", skriver han.

Fastighetsbolaget Emilshus redovisar ett nettoresultat på cirka 240 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (21,5).

Hyresintäkterna var på 73,7 miljoner kronor (44,7).

Driftsöverskottet uppgick till 63,3 miljoner kronor (37,2).

Förvaltningsresultatet låg på 38,9 miljoner kronor (19,9).

"Vår lokala närvaro i kombination med bolagets ägarbild och kapacitet att agera i kapitalmarknaden ger Emilshus utmärka förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt som ett småländskt fastighetsbolag", kommenterar Emilshus vd Jakob Fyrberg i rapporten.

Emilshus första handelsdag på Nasdaq First North var den 1 oktober.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -