På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Scandic, Atrium Ljungberg och Elanders finns bland bolagen som lämnat sina kvartalssiffror.

NFO Drives, som utvecklar frekvensomformare som används för styrning av elmotorer, redovisar en nettoomsättning på 8,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (6,5), en ökning med cirka 26 procent.

Det ökade intresset för bolagets teknik förklarar till stor del omsättningsökningen, men den är också kopplad till de avklingande effekterna av pandemin och möjligheterna att öka marknadsbearbetning, skriver NFO Drives i delårsrapporten.

Till följd av ökade komponentkostnader och de satsningar som bolaget genomför för att öka takten i utvecklingsarbetet samt i försäljningsorganisationen, försämrades dock rörelseresultatet till 0,2 miljoner kronor (0,4). Rörelsemarginalen minskade till 2,8 procent (5,6).

NFO Drives räknar med en stark avslutning på året till följd av rekordhög orderstock, det stora antalet offerter som lämnats och den ökade marknadsbearbetningen under hösten.

"Vi fortsätter att hysa goda förhoppningar att i närtid kunna sluta avtal med en större OEM-kund, vilket skulle öka stabiliteten i bolagets försäljning. Bristen på halvledare fortsätter att vara ett problem med ökade kostnader som följd", skriver bolaget.

Efter två genomförda prishöjningar under året planeras nu en tredje, som storleksmässigt kommer att vara större än de tidigare. Företagsledningen bedömer att det finns acceptans bland bolagets kunder för denna höjning.

Hotellbolaget Scandics nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 3.734 miljoner kronor och justerat ebitda-resultat var 709 miljoner kronor.

Resultatet var positivt påverkat av erhållna statliga stöd om 132 miljoner kronor samt aviserad återbetalning av överkonsolidering från försäkringsbolaget AFA om 44 miljoner kronor.

Dessutom bedöms drygt 150 miljoner kronor av resultatet vara hänförligt till temporära effekter av Scandics karantänsverksamhet i Norge.

Exklusive dessa poster uppgick justerat ebitda-resultat för kvartalet till omkring 380 miljoner kronor, motsvarande en marginal på cirka 10 procent, skriver Scandic.

I rapporten för det tredje kvartalet i fjol var nettoomsättningen 2.085 miljoner kronor och justerat ebidta-resultat 90 miljoner kronor.

Scandics beläggningsgrad för det tredje kvartalet uppgick till 55,1 procent, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående kvartal. Förbättringen har drivits av god efterfrågan från inhemskt fritidsresande under sommaren. Framförallt har det skett en tydlig förbättring i huvudstäderna från historiskt låga nivåer med stöd av lättade restriktioner för sammankomster och restauranger, skriver bolaget.

Beläggningsgraden i tredje kvartalet i fjol var 36 procent.

I samband med att semesterperioden började avta från mitten av augusti har en ökning av affärsresande och möten kompenserat för minskat fritidsresande under veckodagarna. Dessutom har efterfrågan under helgerna fortsatt att öka i september. Scandic upplever fortsatt en ökande bokningsaktivitet, inte minst för möten, vilket drivs av att restriktioner gradvis har tagits bort på Scandics marknader.

Mot bakgrund av det har Scandic en positiv syn på marknadsutvecklingen för de kommande månaderna, anger bolaget

Till följd av ett starkt kassaflöde har Scandics nettolåneskuld minskat med drygt 500 miljoner kronor under kvartalet, skriver bolaget också.

Scandics delårsrapport för det tredje kvartalet publiceras den 28 oktober.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 262 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Väntat var 296 miljoner, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Hyresintäkterna uppgick till 555 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 563 miljoner.

Driftsöverskottet blev 388 miljonerkronor. Här hade analytikerna räknat med 386 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 461 miljoner kronor i det gångna kvartalet. Inga estimat för värdeförändringar har samlats in.

Atrium Ljungbergs hyresintäkter minskade i det tredje kvartalet och första halvåret, men sett till jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna för niomånadersperioden något som en effekt av frånträdet av fasta centrum i juni 2022.

Det skriver vd Anica Ånäs i fastighetsbolagets rapport för det tredje kvartalet 2021.

Även på raden resultat före värdeförändringar (förvaltningsresultat) sågs en ökning för niomånadersperioden men en minskning för det tredje kvartalet med 15 miljoner kronor. Jämfört med analytikernas förväntan var förvaltningsresultatet 34 miljoner under förväntan.

Ökningen av förvaltningsresultatet för årets första nio månader beror enligt vd:n främst på bolagets första bostadsrättsprojekt. Vad minskningarna i det tredje kvartalet beror på nämns inte i rapporten.

Elanders, som erbjuder helhetslösningar inom logistik, tryck och förpackningar, redovisar ett ebita-resultat för det tredje kvartalet 2021 på 126 miljoner kronor (190).

Resultatet efter skatt uppgick till 57 miljoner kronor (101) och resultatet per aktie blev 1:54 kronor (2:83).

Nettoomsättningen uppgick till 2.865 miljoner kronor (2.778). Det motsvarar en organisk tillväxt om 3 procent i oförändrade valutakurser.

Operativt kassaflöde var 208 miljoner kronor (455).

Halvledarbristen medförde omfattande störningar i Elanders kunders försörjningskedjor under det tredje kvartalet, vilket påverkade bolagets försäljning negativt. Störningarna ser ut att fortsätta även under fjärde kvartalet, men i mindre omfattning.

I slutet av tredje kvartalet kunde en återhämtning ses vad gällde halvledarbristen och september var bättre än både juli och augusti, skriver Elanders vd Magnus Nilsson i rapporten.

"Under fjärde kvartalet räknar vi med att situationen kommer att stabiliseras ytterligare. Detta tillsammans med en stark efterfrågan från övriga kundsegment gör att vi räknar med mindre negativ påverkan från detta i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet", skriver han i vd-ordet.

Störningar i produktionen hos flera kunder inom Automotive, Eletronics och Industrial påverkade Elanders båda affärsområden Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions, men störst negativ påverkan hade det på Supply Chain Solutions.

"Det är framför allt oregelbundenheten i kundernas efterfrågan, till exempel skift som ändras med kort varsel, som skapar problem. Det är väldigt svårt att anpassa kapaciteten till detta", skriver Elanders och uppger att förhandlingar har inletts med flera kunder gällande de merkostnader som detta skapar för bolaget som underleverantör.

Magnus Nilsson påpekar att den underliggande efterfrågan hos bolagets kunder är fortsatt stark, med hög aktivitet på kundsidan och att bolagets tillväxt inom Fashion & Lifestyle fortsätter.

Under tredje kvartalet ökade Elanders omsättning till 2.865 miljoner kronor (2.778) och ebita-resultatet sjönk till 126 miljoner kronor (190).

Resultatminskningen hänvisas dels till produktionsstörningarna hos kunderna, dels till en negativ produktmix, uppger bolaget.

Episurf Medical uppger i ett pressmeddelande att resultatet före skatt och likviditet är i linje med förväntningarna för det tredje kvartalet. Samtidigt har covid-19 haft påverkan på nettoomsättning och bruttoorderingång.

Det framgår av en operationell uppdatering för tredje kvartalet 2021 från bolaget i ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Covid-19-relaterade faktorer hade en negativ påverkan på operationsfrekvensen, speciellt under augusti 2021, skriver Episurf.

"Under 2020 var det andra kvartalet vårat svagaste kvartal, efter utbrottet av covid-19. Då restriktionerna lättade under det tredje kvartalet, slutade kvartal 3 som det starkaste under 2020. För 2021 ser tredje kvartalet ut att bli det svagaste, givet effekterna som beskrivs ovan", skriver Episurf.

Sammantaget skapar detta en situation med utmanande jämförelsetal mellan tredje kvartalet i år och tredje kvartalet 2020, och nettoomsättningen var oförändrad. Samtidigt ökade nettoomsättningen under årets nio första månader med 46 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Resultat före skatt för det tredje kvartalet kommer att uppgå till cirka -15,9 miljoner kronor (-15,4), och likviditeten vid utgången av kvartalet uppgick till 104 miljoner kronor (107). Siffrorna är preliminära.

Episurf meddelade senare på torsdagskvällen att bolaget genomför en riktad nyemission om 159 miljoner kronor och att Ilija Batljan kliver in som ny stor aktieägare.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -