På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en teknikaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI-index) öppnade veckan med en nedgång på 0.78 procent och stängde därmed på 946 punkter. Indexet har brutit den stigande trendkanalen på kursdiagrammet för medellång sikt som Investtechs algoritmer har identifierat. I första skedet indikeras en svagare stigningstakt och 920 punkter utgör stöd och 1000 punkter motstånd. På kort sikt finns närmaste stöd vid 929 punkter och motstånd vid 977 punkter.

Investtechs korta Hausseindex har sedan början av september rasat från 55 till 31. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister, och ett värde över 55 övervikt av optimister. Med ett index på 31 indikeras sålunda en övervikt av pessimister bland de kortsiktiga investerarna. På lång sikt står indexet i 50.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 498 köp och 157 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 76 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 75 procent.  Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Neutral på medellång sikt. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Den tekniska bilden till ADDvise Group B ser positiv ut. Aktiekursen till bolaget som specialiserat sig på utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter har brutit upp ur den stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott genom taken i stigande trender signalerar en starkare stigningstakt och är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 3.10 kronor. Det att kursen befinner sig en bra bit över närmaste stöd är positivt enligt Investtechs forskningsresultat.

En positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, vilket också bekräftar den stigande trenden och i tillägg har aktien ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras. Noterbart är att aktien har en hög volatilitetsrisk med stora kursrörelser på kort tid.

ADDvise Group B är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Kursutvecklingen till det kanadensiska olje- och gasbolaget International Petroleum Corp. noterat på Mid Cap listan visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender signalerar ökande optimism bland investerare och är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Nyligen har kursen brutit upp genom motståndet vid cirka 43.00 kronor som därmed har ombildats till en stödnivå och det saknas nu motstånd i kursdiagrammet. En positiv volymbalans, med hög omsättning på dagar med kursuppgång och låg omsättning på dagar med nedgång, stärker den tekniska bilden och bekräftar den stigande trenden. RSI-21 värdet är på 77 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har därmed ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras.

International Petroleum Corp. är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Efter flera månader med jämn uppgång har aktiekursen till teknikbolaget Smart Eye som är specialiserade på eyetrackingteknik utvecklats sidledes under ett par månader för att därefter vända ned. Investtechs trendalgoritm har identifierat en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare över tid har sålt till lägre kurser för att komma ut ur aktien.

Isolerat sett indikerar fallande trender ytterligare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Investtechs studie på fallande trender bygger på mer än 23000 aktiekurser i fallande trender över 12 år. Aktien har tagit ut målkursen vid 186 kronor efter brott på en dubbeltopp-formation (DT). Formationen indikerar dock vidare nedgång.

Kursen har stöd vid cirka 106 kronor och motstånd återfinns vid cirka 237 kronor.

Smart Eye är svagt negativ på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -