På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en annan aktie.

Stockholmsbörsen breda index (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen. Det blev en nedgång 2.78 procent där indexet stängde på 942 punkter. Indexet har inte sjunkit lika mycket på en och samma dag sedan 11 maj 2021, då det sjönk 2.85 procent. Trendbilden är fortsatt positiv på kort-, medellång-, och lång sikt, men kursen har brutit den stigande trendkanalen på kort- och medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare stigningstakt. Indexet har en tydlig stödnivå runt 920-929 punkter och ett motstånd intill 1000 punkter. En kraftigt negativ volymbalans indikerar att säljarna dominerar under dagar med nedgång, vilket försvagar trendbilden.

Investtechs Hausseindex står i 31 på kort sikt och i 52 på lång sikt. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister, och ett värde över 55 övervikt av optimister. Vi har sålunda en övervikt av pessimister bland de kortsiktiga investerarna. Noterbart är att hausseindexet på kort sikt sjunkit med närmare 24 punkter senaste två veckorna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 511 köp och 143 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 78 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Neutral på medellång sikt. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Den tekniska bilden till IT-konsultbolaget Knowit ser positiv ut. Investtechs trendalgoritm har identifierat en stigande trend på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och statistiskt är det en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs trendforskning.

Den 10 augusti i år blev det identifierat en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS - Inverted head and shoulder) där målkursen vid 351 kronor nu är nådd, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 313 kronor. En positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det indikerar optimism bland investerare vilket också bekräftar den stigande trenden.

Knowit är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i tobaksproducenten Swedish Match. Ett resultat av detta är att aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Aktien ser därmed tekniskt intressant ut då stigande trender är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Nyligen har kursen brutit upp genom motståndet vid cirka 78.50 kronor som därmed har ombildats till en stödnivå och det saknas nu motstånd i kursdiagrammet. En positiv volymbalans, med hög omsättning på dagar med kursuppgång och låg omsättning på dagar med nedgång, stärker den tekniska bilden och bekräftar den stigande trenden.

Swedish Match är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden till Brighter-koncernen som är verksamt inom hälsoteknik- och välfärdssektorn ser negativ ut. Brighter har en hög volatilitetsrisk med kraftiga kursrörelser på i snitt 46 procent per månad. Här finns det alltså möjligheter till såväl fördubbling som halvering på kort tid. Investtechs forskning visar att högvolatila aktier på de nordiska aktiemarknaderna statistiskt tycks ge dålig avkastning. I synnerhet har högvolatila aktier som fallit och är tekniskt negativa, presterat dåligt kommande period, men även högvolatila aktier med köpsignaler har gett svagare avkastning än aktier med lägre volatilitet.

Investtechs trendalgoritm har identifierat fallande trendkanaler på kursdiagrammen för kort- medellång- (som sett här intill) och lång sikt. Det är säljsignaler som indikerar att köpintresset bland investerare har varit avtagande under en längre period där säljare varit villiga att acceptera lägre kurser för att komma ur aktien.

Isolerat sett indikerar fallande trender ytterligare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Dessa studier är baserade på mer än 23000 fallande trender över 12 år och i aktiekursen till Brighter saknas det även stöd i kursdiagrammet där kursen återfinns under motståndsnivån runt 1.20 kronor där ytterligare nedgång indikeras.

Brighter är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -