På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en läkemedelsaktie.

Stockholmsbörsen öppnade veckan med en uppgång på 0.64 procent. Det breda OMXSPI-indexet stängde därmed på 1001 punkter. Den tekniska bilden präglas fortsatt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Indexet testar nu på motståndet vid 1003 punkter i korta grafen och har stöd vid 920 punkter på medellång sikt. Överlag har vi ett läge på marknaden för tillfället, där små kursändringar kan ge kvalitativa ändringar för indexet.

Investtechs Hausseindex står i 55 på kort sikt och i 61 på lång sikt. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister, och ett värde över 55 övervikt av optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 415 köp och 127 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 77 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen också ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Svagt köp på medellång sikt. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Handels- och servicebolaget BE Group ser tekniskt intressant ut där aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Investerare har alltså betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och kursen är på nivåer som senast sågs för runt sju år sedan. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 65.00 kronor och kursen befinner sig därmed lång ovanför närmaste stödnivå, vilket är en köpsignal rent tekniskt. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det indikerar optimism bland investerare och är något som bekräftar den stigande trenden.

Aktien är svagt positiv på Investtechs Insideranalys. BE Group är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till finansbolaget Catella utvecklas starkt i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är ett resultat av att investerare över tid har köpt till högre och högre kurser för att komma in i aktien. Det indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs trendforskning,

Den 20 augusti i år indetifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt uppgång. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 33.20 kronor. Kursen befinner sig därmed en bit ovanför närmaste stödnivå, vilket är en positiv signal enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd.

En starkt positiv volymbalans, med hög omsättning på dagar med kursuppgång och låg omsättning på dagar med nedgång, stärker den tekniska bilden och bekräftar den stigande trenden. Även ett RSI-värde över 70 visar ett starkt positivt momentum där investerare har gått upp i pris för att kunna köpa aktien. Det indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

Catella B är svagt positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till läkemedelsbolaget Orexo återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammen för kort- medellång- (som sett här intill) och lång sikt. Det indikerar att köpintresset bland investerare har varit avtagande under en längre period och säljare är villiga att acceptera lägre kurser för att komma ur aktien.

Isolerat sett indikerar fallande trender ytterligare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender, baserade på studier med mer än 23000 fallande trender över 12 år. Kursen saknar stöd på både kursdiagrammet för medellång- och lång sikt och vid reaktioner upp möter kursen på motstånd runt 42.00 kronor på medellång sikt. Kortsiktigt finns en sista stödnivå runt 34.00 kronor och ett brott ned genom denna nivån skulle försvaga utsikterna. Motsatt så skulle ett brott upp genom 42.00 kronor förstärka den tekniska bilden.

Orexo är svagt positiv på Investtechs Insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -