På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Tufft för fonder att klå teknikindex

Fondkommentar Tekniksektorn hör till den högst avkastande sektorn de senaste femton åren. För branschfonder inriktade på snabbväxande teknikbolag har utvecklingen varit stark. Men det är långt ifrån alla teknikfonder som klår index, det visar Placeras genomgång.

De senaste 15 åren har den globala tekniksektorn levererat en överraskande hög överavkastning jämfört med ett globalt aktieindex.

Visst har globalt teknikindex en högre risk mätt som standardavvikelse jämfört med globalt aktieindex. De senaste fem åren har MSCI ACWI Information Technology index en standardavvikelse på drygt 17 procent och MSCI ACWI som är ett etablerat globalt aktieindex 14,5 procent.

Skillnaden i risk är inte alarmerande stor på något sätt, utan klart mindre än vad jag förväntat mig. Det har gjort att den globala tekniksektorn till en riskjusterad vinnare under en lång period. Och givetvis har det skapat en gyllene period för globala teknikfonder.

Placera har valt att begränsa urvalet av fonder till Avanzas fondutbud av branschfonder inom ny teknik som innehåller 33 fonder. För mig är fem år en lång och bra utvärderingsperiod.

Antalet fonder med fem års avkastningshistorik sjunker till hälften och då är några av dem i princip samma fond men noterad i olika valutor.

Jag har valt att ta bort de fonder som är representerade i olika valutor och samtidigt har jag tagit bort två Ny teknikfonder med nordiskt fokus då investeringsmandatet avviker mycket från ett globalt investeringsmandat. Då hamnar listan på totalt 15 fonder.

Två av de vanligaste och mest använda jämförelseindexen är båda från indexberäknaren MSCI. Det som skiljer mellan indexen är att MSCI World Information Technology index inte inkluderar teknikbolag som är huvudnoterade på tillväxtmarknader. Indexet omfattar knappt 190 bolag från 23 utvecklade börser.

Värt att notera att i indexsammanhang räknas både Sydkorea och Taiwan som tillväxtmarknader och där hör två av världens största tillverkare av minnen och halvledare hemma, TSMC och Samsung.

MSCI ACWI Information Technology index är bredare och mer omfattande. Det inkluderar totalt 350 bolag noterade på 23 utvecklade börser och 27 tillväxtmarknadsbörser.

Det som talar mot de båda jämförelseindexen är att de är börsvärdesviktade, vilket är vanligt förekommande men kan i vissa fall skapa problem. I det här fallet väger de två största bolagen Apple och Microsoft oskäligt mycket i båda indexen.

MSCI ACWI Information Technology Index    MSCI World Information Technology Index

Bolagen väger långt över 10 procent vardera, vilket gör det till en omöjlighet för en förvaltare att vara riktigt indexnära. Det kan ge en skev bild vid utvärderingen, men å andra sidan är urvalet av fonderna aktivt förvaltade och tanken är att till viss del avvika från sitt jämförelseindex.

Det är endast en handfull teknikfonder som klår de båda indexen under femårsperioden. Bästa indexet är MSCI ACWI Information Technology Index som har närmare 250 procent i avkastning beräknat i svenska kronor och med utdelningar.                      

Index 1 år 3 år 5 år Std 5 år %
MSCI ACWI Information Technology index 24,1% 106,3% 249,6% 17,0%
MSCI World Information Technology index 27,6% 105,3% 247,5% 17,4%
Källa: Morningstar/Avanza 020921 Avkastningen i SEK        

 

BGF World Technology är den bäst presterande fonden på imponerande 350 procents avkastning. Fonden tillhör världens största fondbolag Blackrock.

BGF World Technology letar teknikbolag globalt. Fonden investerar hela 85 procent i riktigt stora bolag. USA väger hela 73 procent i fonden följt av sydkoreanska aktier med 5 procent. Största sektorbet är mjukvarubolag med 34 procent, följt av halvledarbolag på 22 procent. Totalt har fonden drygt 90 investeringar.

Två av fondens tre största innehav hör till de största bolagen i världen. Apple väger 4,3 procent, Microsoft 4,1 procent. Tredje största innehav är Alphabet på 2,7 procent. Fonden har tre innehav bland de tio största som stigit mer än 200 procent det senaste året. Det är Tesla, Square och Twilio.

Näst bästa fond är den amerikanska teknikfonden JPM US Technology A. Den är aktivt förvaltad och investerar i väletablerade teknikbolag och även i mindre teknikbolag med bas i USA. Joseph Wilson är nuvarande förvaltare och varit med och förvaltat fonden sedan januari 2017. Greg Tuorto var en av fondens tidigare förvaltare från 2010 till mitten på 2019.

Fonden består till 29 procent av små- och medelstora bolag, vilket är betydligt mer än kategorisnittet. Fondens klart största undersektorer är halvledarsektorn på 29 procent, tätt efter kommer mjukvarubolag med 29 procent.

Fonden investerar i 64 aktier och har en tydlig riskspridning, de 10 största innehaven väger 30 procent. Facebook är fondens största innehav på 4,5 procent, och har varit med i fonden sedan år 2020. Det finns två bolag bland de fem bästa som har svensk anknytning.

Det som är mest intressant förutom den strålande avkastningen, är att båda har en relativt låg risk. Båda fonderna har en lägre risk mätt som standardavvikelse än kategorisnittet av liknande fonder och i snitt med index.

Det gör att de båda svenskförvaltade teknikfonderna Öhman Global Growth och Swedbank Robur Technology A intar första respektive andra platsen avkastningsmässigt ur ett riskjusterat perspektiv.

Värt att notera är att den norskförvaltade teknikfonden DNB Teknologi A som för övrigt i är med i Placeras utvalda fonder, hör till fondkategorins fonder med lägst risk på 12,1 procent. Det är väl under både kategorisnittet och jämförelseindex.

Hela tio av fonderna med fem års historik har inte lyckats nå upp till avkastningen för globalt teknikindex, vilket inte varit en så bra prestation.

Men å andra sidan så har det senaste året varit betydligt mer lyckosamt för aktivt förvaltade teknikfonder.

Fond 1 år
Thematica - Future Mobility Retl 108,2%
BGF Future of Transport A2 55,8%
Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD 47,2%
Lannebo Teknik Småbolag 44,9%
BGF Next Generation Technology A2 44,7%
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR 40,7%
BGF FinTech A2 40,7%
Öhman Global Growth 40,0%
Augmented Reality Fund A 39,9%
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 37,2%
DNB Teknologi A 35,2%
TIN Ny Teknik A 35,0%
Skandia Time Global 33,6%
Swedbank Robur Ny Teknik A 33,6%
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc 32,2%
Swedbank Robur Technology A 32,2%
DNB Fund Technology retail A 31,4%
JPM US Technology A (acc) USD 31,4%
Franklin Technology A Acc USD 31,0%
BGF World Technology A2 30,6%
AS SICAV I Global Inno Eq S Acc USD 30,3%
SEB Teknologifond 29,3%
Avanza World Tech by TIN 27,6%
Lannebo Teknik 26,0%
   
Index 1 år
MSCI ACWI Information Technology index 29,5%
MSCI World Information Technology index 28,5%
Källa: Morningstar & Avanza 020921 Avkast i SEK  

 

har en majoritet av fondurvalet klått index och flera med stor marginal.

Absolut högst avkastning har den tematiska fonden, Thematica - Future Mobility Retail som i huvudsak investerar i elbilar och värdekedjan runt den tekniken. Fonden investerar främst i små- och medelstora tillväxtbolag, och har mer än fördubblat sitt fondvärde det senaste året.

Fonden är koncentrerad och har 43 investeringar kring temat framtidens mobilitet och huvuddelen av bolagen är klassificerade som små tillväxtbolag. Fonden är klassad som en branschfond inom ny teknik av Morningstar.

Fondens tio största bolag väger 52 procent av fondens värde. Kanadensiska och australiska bolag väger tyngst på drygt 28 procent, respektive 27 procent. Avvikelsen från jämförelseindex är enorm då en majoritet av bolagen är klassade som micro cap-bolag och småbolag.

Fondens största innehav är det kanadensiska litiumprospekteringsbolaget Neo Lithium på knappt 10 procent. Av fondens tio största innehav är fyra involverade i den gröna råvaran litium.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -