På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Därför ska du äga en småbolagsfond

Fondanalys Svenska småbolag hör till en av de absolut bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden. Fondkategorin ”Sverige, små- och medelstora bolag” hör till fondvinnarna och har utklassat Sverigefonder med bred marginal. Placera har två småbolagsfavoriter.

SIXRX jämfört med Carnegie småbolagsindex

Över långa perioder har fondkategorin svenska små- och medelstora bolag överavkastat betydligt mot Sverigefonder med fokus på större bolag. Den senaste 15-årsperioden är fördelen tydlig. Den genomsnittliga årliga avkastningen under perioden för en Sverigefond landar på 10,5 procent.

Småbolagsfonderna har under motsvarande tidsperiod levererat nästan 50 procent mer per år än Sverigefonderna: Den årliga avkastningen har varit hela 15,1 procent per år, vilket ger drömgränsen att en avkastning fördubblas i värde under fem år.

Under den senaste 3-årsperioden är skillnaden mellan fondkategorierna ännu högre. Perioden har varit exceptionell med en genomsnittlig årsavkastning på närmare 30 procent för snittet av småbolagsfonderna, jämfört med knappt 17 procent för Sverigefonder med storbolagsfokus. Det motsvarar en skillnad i avkastning på 75 procent mer för en småbolagsfond. Det är en avkastningsnivå och skillnad i avkastning som sannolikt inte är uthållig över tid.

Visst finns det perioder när småbolagsfonder inte överavkastar, vi har precis varit i en sådan under första halvåret i år då det var fördel storbolagen.

Risknivån är och förblir högre för småbolagsfonderna över tid. Men även om skillnaden i risknivå är till småbolagsfondernas nackdel, så motiveras den väl av den överkastning som småbolagsfonderna levererat även under långa perioder.

Det finns flera faktorer som talar för att småbolagsfonderna kan fortsätta att utvecklas bättre. De växer från lägre nivåer än de stora bolagen vilket ger en snabbare vinsttillväxt. I minder bolag är grundare och storägare kvar i bolaget. Det borgar för bättre, mer genomtänkta och långsiktigare beslut.

Flera små- och medelstora bolag hör hemma i nya och snabbväxande branscher som drivs av innovation. Placera tycker att en svensk småbolagsfond hör hemma i en bred fondportfölj. Och har två fondtips. En aktivt förvaltad och en indexnära fond.

PLUS Småbolag Sverige Indexfond är den första indexnära fonden och följer Carnegie småbolagsindex. Fonden lanserades hösten 2017 och den indexnära förvaltningen sköts av Tom Michels och Fredrik Engwall.

Carnegie småbolagsindex är det mest vedertagna småbolagsindexet i Sverige och används av en klar majoritet av fondförvaltarna som jämförelseindex.

Indexet välj bort de allra största bolagen men kanske inte så många som man kan tänka sig på namnet. Det ingår bolag som väger maximal 1 procent av värdet på Stockholmsbörsen.

Det är ett rörligt mål som växer med det totala börsvärdet och innebär numera ett börsvärde från närmare noll till knappt 90 miljarder kronor och omfattar Micro Cap-bolag, småbolag, medelstora bolag och en andel stora bolag. För tillfället ingår det runt 280 bolag.

Indexet ger en liten exponering mot banksektorn, då de stora bankerna inte finns med i index. Största sektor är industri på knappt 23 procent, följt av fastighetssektorn på knappt 19 procent. Tredje störst är konsumentvaror på 15 procent följt av hälsovårdssektorn med knappt 14 procent.

Fondens största innehav är fastighetsbolaget Sagax på knappt tre procent. Vi hittar även Tele2 och Holmen bland fondens största innehav. Riskspridningen är god, de fem största innehav väger knappt 12 procent.

Avkastningen har varit lägre än kategorisnittet de senaste tre åren. Men det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet. Det är en billig indexnära fond som levererar i nivå med index efter avgifter.

Plus Småbolag Sverige Index har belönats med tre stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,43 procent. Placera ger PLUS Småbolag Sverige index en köprekommendation för den som letar en billig exponering mot en svensk småbolagsfond.

Placeras aktivt förvaltade småbolagsfonds val är Cliens Småbolag. Fonden förvaltas av Carl Sundblad sedan september 2016 och har nu fem års historik.

Carl Sundblad

Investeringsprocessen är aktiv och förvaltaren letar efter kvalitetsbolag med väl utvecklade affärsmodeller och gärna i lite tråkiga branscher. Tanken med väl utvecklade affärsmodeller är att det minskar bolagsrisken betydligt. Förvaltaren investerar inte i rena förhoppnings- och forskningsbolag då risken i affärsmodellen anses för hög.

Bolagens lönsamhet i kombination med en hög avkastning på kapitalet är viktiga faktorer. Bolagen ska gärna ha en stark marknadsposition, på en marknad med tydliga inträdesbarriärer. Det ska finnas en långsiktig efterfrågan på bolagens produkter, så att bolaget kan växa bra de närmaste 5 till 10 åren.

Andra viktiga faktorer i investeringsprocessen är att Bolagsledning är bevisat bra och aktieägarvänlig. Bolaget ska också ha en tydlig ägarstruktur och vara rimlig värdering förhållande till framtida intjäning.

Förvaltaren letar kvalitetsbolag på lång sikt bland både tillväxt- och värdebolag. Egen aktieanalys skapar också mervärde, särskilt i de bolag där analytikertäckning saknas. De finns en övervägande andel, så kallade förvärvsbolag i fonden. Det är bolag som har en god och framgångsrik historik att förvärva nya bolag som kompletterar den vanliga verksamheten och skapa ett stabilt flöde av både omsättnings- och vinsttillväxt.

Cliens fonder följer principer för ansvarsfulla investeringar. De tar hänsyn till etik, miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. ESG är en integrerad del av investeringsprocessen. Cliens förvaltar även flera uppdrag inom Svenska kyrkan som ställer höga krav på ansvarsfulla investeringar.

Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på runt 35 innehav. Det begränsade antalet investeringar bidrar till stor kännedom om bolagen.

Största sektor är industribolag på närmare 43 procent. Näst största sektor är teknikbolag på 25 procent, följt av hälsovårdsbolag på knappt 11 procent.

Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig, genomsnittsomsättningen är låg. Sex av de tio största bolagen har varit med sedan hösten 2016.

Förvaltaren har ingen bestämd uppfattning om vilka bolag i fonden som han tror utvecklas bäst kommande år. Därför är fondens investeringar ganska likaviktade. Inget bolag väger mer än 5 procent. De bolagen som anses lite bättre - helt enkelt bolag med högre kvalitet - får den hösta vikten som är mellan 4 och 5 procent var, oftast är det mellan fem och åtta bolag.

Sedan är det runt 20 kärninnehav i fonden som väger runt 3 procent. Resterande del är innehav som är på väg in eller ut ur fonden.

Hälsovårdsbolaget och serieförvärvaren Addlife är fondens största innehav på 4,6 procent, följt av systerbolaget Addtech med drygt 4 procent.

Några av fondens bästa bidragsgivare till avkastningen i år är just Addlife som avkastat 134 procent tillsammans med Sdiptech, som har en 90-procentig uppgång.

Avkastningen landar på närmare 139 procent de senaste tre åren jämfört med kategorisnittets avkastning på 120 procent. Samtidigt har risken i fonden de senaste tre åren varit lite lägre än kategorisnittet för likande fonder. Det gör att fonden har klarat sig väldigt bra och levererat en hög riskjusterad avkastning sett till den risk man tar.

Cliens Småbolag har belönats med fem stjärnor på tre års sikt av Morningstar. Det finns bara en sak som jag inte gillar med fonden och det är avgiften, som består av både en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är 1,35 procent per år. Den rörliga avgiften utgår med 10 procent av fondens överavkastning mot Carnegie Småbolagsindex. Den totala årliga avgiften i fjol landade på 1,76 procent, vilket är högre än kategorisnittet.

Placera tycker spetsfonden Cliens Småbolag är köpvärd trots den rörliga förvaltningsavgiften. Och ger fortsatt köprekommendation till Cliens Småbolag.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Cliens Småbolag A Köp 3 409,45 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 229,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -