På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler, ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier, bland annat ett fastighetsbolag. Samtidigt varnas det för en teknikaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var upp 0,8 procent under måndagen, och noterar med en stängningskurs på 992 punkter ett nytt alltime-high. Den tekniska bilden präglas fortsatt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Motstånd saknas medan vi på nedsidan har stöd vid 916-930 punkter att förhålla oss till.

Investtechs Hausseindex står i 64 på kort sikt och i 63 på lång sikt. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-50 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. Med ett index på 63 och 64 respektive, indikeras en övervikt av optimister såväl på kort- som lång sikt.  

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 342 köp och 107 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 76 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Wihlborgs fastigheter har fått köpsignal efter att den tidigare alltime high-nivån brutits under måndagen. Köpsignalen stärks av en god underliggande optimism bland investerarna, indikerat av en brant stigande trend på medellång sikt, ett positivt momentum, och en stark volymutveckling. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs är positivt enligt Investtechs forskning, och ger statistiskt goda förutsättningar för fortsatt bra utveckling framöver. Närheten till 202 kronor som numer utgör stöd gör också att nedsidan kan anses begränsad.   

Aktien är positiv på insiderhandel och tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den svenska koncernen Nolato uppvisar en positiv trend på medellång sikt. Aktien har testat stödnivån intill 84 kronor flitigt sedan i våras. En etablering ovanför detta har stärkt aktien, och brott genom den tidigare toppnoteringen vid 91,55 kronor har utlöst köpsignal. En positiv volymutveckling senaste tiden, där aktien stigit på ökande handelsvolym och backat på fallande volym, indikerar att köparna pressar på och vill in i aktien samtidigt som säljarna är passiva. Detta stärker köpsignalen. Avsaknaden av motstånd ger god uppsida. Stöd närmast vid 91,50 kronor.

En serie insidersälj i månadsskiftet maj/juni har renderat i en negativ insiderpoäng, vilket kan anses ge en ökad risk i aktien. Senaste insynsaffärerna har dock varit köp vilket till viss del neutraliserar det negativa signalvärdet. Eventuella affärer i närtid i anslutning till resultatrapporten som presenterades den 20/7, har mer omedelbar signifikans i positiv eller negativ riktning.

Aktien är sammantaget tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget Invisio som specialiserat sig på röstkommunikation, har under större delen av året rört sig mellan stödet vid 190 kronor och motståndet vid 210-220 kronor. Detta återspeglas också i den ackumulerade handelsvolymen för de senaste 18 månaderna, visat i det gråa stapeldiagrammet längs den högra vertikala axeln. Brott ned genom stödet är negativt för aktien, och en fortsatt nedgång har gjort att golvet i den rektangelformation (REC) Investtechs algoritmer identifierat brutits. I och med detta är säljsignal från rektangelformation utlösts. Med nästa stöd vid 152 kronor är nedsidan drygt 12 procent från måndagens stängningskurs.

En positiv omständighet i sammanhanget är en stark volymbalans, visad av de gröna pilarna i nedre högra hörnet i figuren ovan. Detta indikerar att det trots nedgången inte är någon vidare aggressivitet bland säljarna att komma ur aktien. Detta försvagar i sin tur säljsignalen och gör att nedsidan kan vara begränsad. För det scenariot vill vi i första hand se formation av en ny botten.

I dagsläget är dock de negativa signalerna dominerande. Aktien är snudd på maximalt negativ på insiderhandel efter sälj senast den 29 juli, vilket adderar till den negativa vågskålen i den sammanvägda bedömningen. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -