På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Bland de bolag som kommit med sina halvårsrapporter återfinns bland annat Apple, Alphabet (google) och Lundin Energy.

Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Omsättningen steg 23,4 procent till 2 331 miljoner euro (1 889). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 287.

Bruttovinsten blev 663 miljoner euro (479), med en bruttovinstmarginal på 28,4 procent (25,4).

Rörelseresultatet blev 12 miljoner euro (-167), väntat rörelseresultat var -63. Rörelsemarginalen var 0,5 procent.

Resultatet efter skatt blev -20 miljoner euro (-356), analytikerkonsensus -64.

Resultat per aktie hamnade på -0,19 euro (-1,91).

Adtech-bolaget Blick Global redovisar minskande omsättning i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare vänder bolaget till förlust.

Omsättningen sjönk 28,6 procent till 4,5 miljoner kronor (6,3).

Ebitda-resultat blev 0,7 miljoner kronor (1,2), med en ebitda-marginal på 15,6 procent (19,0).

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (0,4).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (0,4).

"Återigen ett mycket aktivt kvartal med huvudfokus på att bygga grunden för Blick Global Group som en viktig aktör inom iGaming. Under perioden inleddes ett försenat Fotbolls-EM och Wiget ökade medieinvesteringarna med syfte att bredda kundbasen för sin prestationsaffär. Responsen var gynnsam och spelarbasen ökade även för våra största och mest väletablerade sportbetting kunder vilket är en förutsättning för att vi skall kunna nå högre tillväxt i både omsättning och lönsamhet", uppger bolagets vd Erik Ahlberg.

Blick Global uppger vidare gällande bolagets förvärvsstrategi att man har intensifierat förvärvsdiskussionerna med ett flertal potentiella kandidater under kvartalet.

Investmentbolaget VEF, som är noterat på Nasdaq First North, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2021 på 0,5 miljoner dollar (36,7).

Resultatet från finansiella tillgångar till marknadsvärde uppgick till 3,2 miljoner dollar (37,7).

Substansvärdet sjönk till 4:12 kronor per aktie från 4:24 kronor vid första kvartalets utgång, eller till 0:48 dollar per aktie från 0:49 dollar vid första kvartalet.

Virtuella vårdgivaren Physitrack redovisar mer än dubblad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare gjorde bolaget en förlust, till följd av engångskostnader kopplade till noteringen.

Omsättningen steg 112,5 procent till 1,7 miljoner euro (0,8).

Ebitda-resultat blev 0,30 miljoner euro (0,49), med en ebitda-marginal på 17,6 procent (61,3).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 0,62 miljoner euro (0,49), med en justerad ebitda-marginal på 36,5 procent (61,3).

Rörelseresultatet blev -0,07 miljoner euro (-0,22).

Justerat rörelseresultat utföll på 0,26 miljoner euro (0,22), med en justerad rörelsemarginal på 15,3 procent (27,5).

Resultatet efter skatt blev -0,13 miljoner euro (0,16). Förlusten i kvartalet härleds till engångskostnaderna i samband med bolagets notering på First North.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 euro (0,02).

Physitrack bekräftar de finansiella målen som gavs i samband med noteringen om en organisk tillväxt per år på minst 30 procent, samt en ebitda-marginal på mellan 40 och 45 procent

Plattformsbolaget Upsales Technology redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade däremot.


"Vi fortsätter vår ambitiösa tillväxtresa mot att bli ett betydligt större bolag på ett par års sikt och det är glädjande att se att ARR-tillväxten rullande tolv månader ökar för fjärde kvartalet i rad", kommenterar vd Daniel Wikberg.

Omsättningen steg 19,6 procent till 22,0 miljoner kronor (18,4).

Årligt återkommande intäkter, ett viktigt mått för Saas-bolag, uppgick till 98,4 miljoner kronor (75,5). Ökningen i ARR under kvartalet var 6,3 miljoner vilket innebär en tillväxt på 6,8 procent.

Ebitda-resultat blev 4,1 miljoner kronor (5,1), med en ebitda-marginal på 18,6 procent (27,7).

Rörelseresultatet blev 2,2 miljoner kronor (2,8), med en rörelsemarginal på 10,0 procent (15,2).

Resultatet efter skatt blev 1,8 miljoner kronor (2,1), en minskning med 14,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,2 miljoner kronor (2,4).

"Organisationen har vuxit med 87 procent de senaste tolv månaderna och tillväxten accelererar, ett bevis på skalbarheten i vår affärsmodell. Lönsamheten är fortsatt stark trots en accelererande tillväxt. Vår ambition är att växa bolaget med lönsamhet över tid, men vi kommer alltid prioritera tillväxt före kortsiktig lönsamhet", skriver Daniel Wikberg i sitt vd-ord.

Vind- och solkraftsbolaget OX2 redovisar ett resultat efter skatt på 34 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-3). Resultatet per aktie uppgick till 0:14 kronor (-0:01).

Rörelseresultatet kom in på 48 miljoner kronor (24), och rörelsemarginalen klättrade till 5,1 procent (2,7). Vidare var det justerade rörelseresultatet justerat för projektutvecklingskostnader och noteringskostnader 129 miljoner kronor (47), med en marginal på 13,6 procent (5,3).

Nettoomsättningen steg till 950 miljoner kronor (894).

"Rörelseresultatutvecklingen var stark till följd av högre bruttomarginal, vilket drevs av nya projektförsäljningar", skriver vd Paul Stormoen i halvårsrapporten.

OX2 har fortsatt öka projektportföljen genom flera förvärv, bland annat ett projektförvärv i Rumänien, och bolaget har tagit ytterligare steg till att göra Polen till en av OX2:s huvudmarknader – där fyra vindparker är under byggnation.

Utöver intäktsökningen förbättrades även det justerade rörelseresultatet jämfört med samma period i fjol, vilket förklaras av en högre volym av projektförsäljningar om 111 megawatt (0) enligt vd:n.

Vertiseit, som levererar digitala lösningar för kundupplevelse i butik, hade återkommande intäkter (SaaS) om 12,9 miljoner kronor (7,6) under andra kvartalet. Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna, ARR, till 62,1 miljoner kronor (31,4).

Justerat för förvärv ökade ARR organiskt med 18,0 procent jämfört med föregående år och, sekventiellt med 5,3 procent jämfört med föregående kvarta.

Nettoomsättningen uppgick till 28,0 miljoner kronor (18,7).

Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (3,7), och ebitda-marginalen uppgick till 7,2 procent (19,8)

Justerat för engångskostnader hänförliga till förvärvet av Grassfish uppgick ebitda till 4,0 miljoner kronor och motsvarande marginal till 14,4 procent.

Resultat per aktie blev 0:01 kronor (0:13).

I samband med Vertiseits börsintroduktion i juni 2019 presenterades koncernens två långsiktiga mål; att nå återkommande SaaS-intäkter om 50 miljoner kronor vid utgången av 2022 och att ha ett av världens 50 starkaste konsumentvarumärken i en global utrullning vid utgången av 2023.

Genom förvärvet av Grassfish passerades dessa mål.

"Just nu pågår arbetet med att formulera nya långsiktiga mål för koncernen, med den tydliga ambitionen att bli världsledande inom Digital In-store. Vi ser fram emot att presentera de nya målen så snart styrelsen fastställt dessa under det tredje kvartalet", kommenterar vd Johan Lind.

Oljebolaget Lundin Energys ebitda-resultat blev 1.060 miljoner dollar för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1.053 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 1.273 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 1.275 miljoner.

Produktionen uppgick under kvartalet till 189,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 188,9 tusen fat per dag.

Teknikjätten Apple redovisar en omsättning och en vinst som var klart högre än väntat under tredje kvartalet.

Omsättningen steg 36,4 procent till 81,43 miljoner dollar (59,69). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 73,34.

Resultat per aktie hamnade på 1,30 dollar (0,65), vilket är 28,7 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,01.

Apple noterade en stark försäljningstillväxt i framför allt Kina där försäljningen var upp 58 procent till 14,76 miljarder dollar.

Aktien sjönk dock drygt 2 procent i efterhandeln efter att vd Tim Cook varnat för att brist på chip kan påverka försäljningen av Iphones och Ipad under det innevarande kvartalet.

Googles börsnoterade koncernmoder Alphabet redovisar ett resultat per aktie på 27:26 dollar för det andra kvartalet 2021 (10:13).

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 19:30 dollar per aktie, enligt S&P Global Market Intelligence.

Försäljningen var 61,9 miljarder dollar (38,3). Väntat var en försäljning på 56,1 miljarder dollar.

Alphabets sökintäkter steg med 68 procent i jämförelse med samma period föregående år och summerade till 35,8 miljarder dollar. Försäljningen av Youtube-annonser ökade med 83 procent till 7 miljarder dollar.

Molnverksamheten hade intäkter på 4,6 miljarder dollar, en ökning med 53 procent i jämförelse med samma period i fjol.

"Våra starka intäkter under det andra kvartalet, på 61,9 miljarder dollar, återspeglar förhöjd konsument-nätaktivitet och en bred styrka i annonsörernas utgifter", kommenterade bolagets finanschef Ruth Porat i rapporten.

Aktien steg drygt 3 procent i efterhandeln, efter att ha sjunkit 1,6 procent under ordinarie handel på tisdagen

Microsoft redovisar ett resultat per aktie på 2:17 dollar för det fjärde kvartalet 2020 (1:46).

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:93 dollar per aktie, enligt S&P Global Market Intelligence.

Intäkterna var 46,2 miljarder dollar (38). Väntat var intäkter på 44,3 miljarder dollar.

Intäkterna från affärsenheten Intelligent Cloud, som inkluderar bolagets molnlösning Azure, var 17,4 miljarder dollar, en ökning med 30 procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget hade tidigare guidat för att intäkterna inom affärsenheten skulle hamna i spannet 16,2-12,5 miljarder dollar.

Affärsenheten Produktivitets- och Affärsprocesser, som inkluderar Office, hade en omsättning på 14,7 miljarder dollar, en ökning med 25 procent jämfört med i fjol. Här hade bolaget tidigare guidat för intäkter inom intervallet 13,8-14,1 miljarder dollar.

Deutsche Bank redovisar ett resultat efter skatt på 828 miljoner euro för det andra kvartalet 2021. Väntat var ett resultat efter skatt på 379 miljoner euro, enligt S&P Global Market Intelligence prognossammanställning.

Vinsten per aktie uppgick till 0:20 euro, mot väntade 0:15 euro.

Intäkterna uppgick till 6,2 miljarder euro (6,3). Här var förhandstipset intäkter på 6 miljarder euro.

Intäktsfallet i årstakt tillskrivs normaliserade finansiella marknader, fortsatt låga räntenivåer och ett domslut från Bundesgerichtshof, som haft en negativ resultateffekt om 266 miljoner euro före skatt.

"Vårt resultat före skatt på 1,2 miljarder euro i andra kvartalet visar att vi är på god väg mot våra", kommenterade vd Christian Sewing och noterade att verksamhetsgrenar har bidragit till vinsttillväxten i årstakt.

Kapitalförvaltningen noterade rekord nettoinflöden på 20 miljarder euro vilket lyfte tillgångarna under förvaltningen med 39 miljarder euro till totalt 859 miljarder euro.

Ränte- och valutaverksamheten hade ett intäktstapp om drygt 11 procent under kvartalet, vilket var långt mindre än bankens amerikanska motsvarigheter.

Substansvärdet för investmentbolaget VNV Global, som förut hette Vostok New Ventures, uppgick till 12:61 dollar per aktie den 30 juni, eller 107:70 kronor. Det kan jämföras med 101:59 kronor vid utgången av det förra kvartalet.

Nettoresultatet under andra kvartalet uppgick till 104 miljoner dollar (37) och vinsten per aktie var 0:97 dollar under kvartalet (0:47).

Under det andra kvartalet 2021 investerade VNV Global totalt 92,9 miljoner dollar, främst i Blablacar där 42,2 miljoner dollar allokerades och Bestdoctor där 10,2 miljoner dollar investerade.

Den största nyheten i det senaste kvartalet uppges vara tillkännagivandet den 3 juni, då noteringen av Babylon, genom en sammanslagning med Alkuri Global SPAC, inleddes.

"Transaktionen innebär en proforma företagsvärdering för Babylon på cirka 3,6 miljarder dollar och ett proformakapitalvärde på 4,2 miljarder dollar. Fusionsavtalet anger att Babylons befintliga aktieägare, inklusive VNV Global, kommer att överlåta och behålla 100 procent av sitt befintliga kapital och äga cirka 84 procent av det kombinerade bolagets proforma-kapital", skriver bolagets vd Per Brilioth.

Fordonstillverkaren Traton redovisar ökad omsättning och förbättrat resultat i linje med de preliminära siffrorna som bolaget offentliggjorde tidigare i juli.

Orderingången uppgick till 89 204 fordon under kvartalet (33 270).

Omsättningen steg 61,0 procent till 7 076 miljoner euro (4 394).

Rörelseresultatet blev 301 miljoner euro (-382), med en rörelsemarginal på 4,3 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 612 miljoner euro (-382), med en justerad rörelsemarginal på 8,6 procent.

Resultat per aktie hamnade på 0,43 euro (-0,74).

Traton bedömer att antalet nya registreringar av lastvagnar för helåret i koncernens kärnmarknader kommer vara högre än under 2020. Vidare väntas den regionala utvecklingen inom bussverksamheten variera, med stark utveckling i Brasilien och Mexiko, men samtidigt en försämrad marknad inom EU-länderna.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -