På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk Analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för teknikbolag

Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde i stort sett oförändrad på måndagen. Den tekniska bilden präglas fortsatt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Motstånd saknas medan vi på nedsidan har stöd vid 910-920 punkter att förhålla oss till.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 60 på kort sikt och 61 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister på båda tidshorisonterna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 428 köp och 97 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 82 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

Industrigruppen Volati har befunnit sig i konsolidering under större delen av tiden sedan årsskiftet. Aktien har i huvudsak rört sig mellan stödet vid 96 kronor och motståndet vid 108 kronor. Det senare har brutits i början av juli, likaså den gamla toppnoteringen intill 121 kronor. Köpsignal är därmed utlöst. Avsaknaden av motstånd öppnar för god uppsida och statistiskt goda möjligheter till meravkastning mot referensindex enligt Investtechs forskning. Den positiva trendbilden och starka volymbalansen – visad av de gröna pilarna i nedre högra hörnet, signalerar om god optimism bland investerarna vilket i sin tur stärker köpsignalen. 108-121 kronor utgör numer stöd vid reaktion ned.  

Aktien är snudd på maximalt positiv på insiderhandel efter köp senast den 21 juli. Detta bidrar till att risken i aktien kan anses reducerad, och tillika att nedsidan kan anses begränsad.  

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.   

Svenska industrikoncernen Thule Group utvecklas i en homogen, stigande trend på medellång sikt, där kursrörelsen innanför trendkanalen är förhållandevis begränsad. Detta återspeglas i aktiens volatilitet på 15 procent på månadsbasis. Efter en horisontell utveckling sedan i våras har aktien brutit upp genom motståndet vid 400 kronor. Kursrörelsen har utlöst köpsignal från rektangelformation (REC). Att köpsignalen sker i stigande trend kombinerat med en stark volymbalans är särskilt positivt enligt Investtechs forskning, och öppnar för statistiskt goda möjligheter till meravkastning mot referensindex den kommande tiden. Motstånd saknas medan 400 kronor är stöd.  

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

Proact IT Group presenterade resultatet för Q2-21 den 14 juli. Aktien har utvecklats svagt efter det, vilket gjort att  säljsignal från rektangelformation (REC) har utlösts efter brott ned genom stödet intill 80 kronor. En negativ volymbalans indikerar att koncentrationen av säljare ökar när kursen faller. Detta försvagar den positiva trendbilden och stärker signalvärdet av kursformationen. Med nästa stöd vi 70 kronor är nedsidan drygt tio procent från måndagens kurs.

En etablering kring 78 kronor skulle stärka den tekniska bilden – särskilt om vi får se brott genom 80-85 kronor där närmaste motståndsnivåer finns.  

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar. Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -