På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Ny revansch för Projektengagemang?

Kommentar Konsultbolaget PE har haft en tuff tid sedan börsintroduktionen och mycket förhoppningar ligger nu på den nytillträdda Vd:n Helena Hed. I en intervju med Placera berättar hon om hur bolaget ska ta revansch.

Projektengagemang, eller PE som de kallas i dagligt tal, har haft en tuff start som noterat bolag. Bolaget noterades under sommaren 2018 till en teckningskurs på 47 kronor och sedan dess har börsvärdet halverats. Den tuffa starten berodde mycket på den omstruktureringsprocess som genomfördes under de första åren som noterat bolag och när processen var klar så kom pandemin.

Tidigare utmaningar speglas nu i värderingen. Bolaget värderas på ett EV/S för de senaste tolv månaderna på 0,9, vid en jämförelse med liknande konsultfirmor är PE relativt lågt värderat. Konkurrensen är dock hög för dessa konsultverksamheter och frågan är om PE ska lyckas vända den negativa trenden. Med en ny Vd och tydligare fokusområde har PE ambitionen att ta en ledande position inom byggnader i Sverige år 2025. I en intervju med Placera berättar PE:s nya Vd, Helena Hed, om hur bolaget ska nå dit.

Helena Hed

”PE har stor potential, men en av mina insikter är att det behövs ett tydligare fokus gentemot marknaden. Idag är 95 procent av det vi gör fokuserat i och omkring byggnader. Byggnader i sin tur kan innebära bostäder, kontor, logistik och sjukhus. Det kan vara arkitektur, konstruktion, installation, miljöspecialister, landskapsarkitekter, etcetera,” berättar Helena Hed.

Helena Hed har över 18 års erfarenhet från Sweco, där hon innan hon tog över som Vd på PE, var Vd för Swecos Projektledningsverksamhet. Med denna erfarenhet i ryggen har hon höga ambitioner att driva PE till en ledande position inom byggnader i Sverige.

”Från 2006 när bolaget grundades fram till börsnoteringen 2018 så hade bolaget sin startup-fas och tillväxtfas. I början var ambitionen att vara väldigt breda. Bolaget hade verksamhet inom byggnader, infrastruktur, energi och industri, men nu fokuserar vi. Det handlar inte om att smalna av, utan att ta en unik marknadsposition inom ett enormt stort marknadsområde.”

PE:s verksamhet delas upp i tre segment Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning och Installation.

Arkitektur & Management innefattar tjänster som stadsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, projektledning, analys och rådgivning. Halvårsrapporten visade den starkaste Ebita-marginalen någonsin för segmentet, men däremot var omsättningstillväxten negativ. Segmentet kännetecknas av att ligga relativt tidigt i en konjunkturcykel.

”Vi ser en stark efterfrågan inom detta segment,” säger Helena Hed.

Bygg & Anläggning innefattar bland annat byggkonstruktion, akustik, energi och miljö. I detta segment finns också infrastruktur som exempelvis järnväg, vattenreningsverk och geoteknik.

”I konstruktionsdelen ser vi en stabil efterfrågan och stabila marginaler, det är i infrastrukturdelen som vi stött på olika utmaningar. För att stabilisera den delen har åtgärder vidtagits där vi exempelvis bestämt att avyttra järnvägsverksamheten.”

Det tredje segmentet är Installation som erbjuder bland annat VVS-design, el- och teleteknik, säkerhet, brand, skydd, sprinkler, besiktning och automation.

”Detta segment har ännu inte riktigt tagit fart efter pandemin. Marginalerna är nära målsatta nivåer men här ska vi nå högre. Jag anser att vi framåt kan räkna med en uppgång i detta segment i och med att det gått sämre på grund av pandemin.”

”Under mitt första halvår på PE så har jag ställt mig frågan; var är vi år 2025? Vilken position har vi tagit på marknaden? Det tydligare fokuset på byggnader har inneburit fyra åtgärder som har vidtagits. Dels är det järnvägsverksamheten som är i processen att avyttras, där överlåtelse till ny part sker 1 september. Vi har också valt att avveckla delar av vår verksamhet som arbetat med industriprocess, samtidigt fortsätter våra kärnområden att arbeta med många kunder inom industrin. Dessutom håller vi nu på att avsluta vårt engagemang i vårt delägda bolag i Indien. Jag såg också ett behov av att ta bort ett chefsled, och att cheferna har resultatansvar i alla led, vilket gjordes redan i januari i år. Detta har mottagits positivt och det har ökat engagemanget, delaktighet och förståelse för den nya strategin. Alla dessa åtgärder handlar om att kunna satsa på de områdena där vi är starka. Det är i Sverige och Norden som vi vill fortsätta utvecklas.”

Framöver har PE ett starkt fokus på tillväxt och ökade marginaler. I samband med halvårsrapporteringen presenterades bolagets nya ambitiösa mål.

”Vi har en bra kostnadskontroll, så nu fokuserar vi på omsättningstillväxt. Vi behöver växa i alla segment och på många orter. Lättast är det såklart där vi har det starkaste varumärket. Jag ser att vi kommer ha en stark tillväxt i konstruktion, arkitektur och installation där vi är stora.”

Helena Hed belyser att den ökade orderingången som PE nu ser är ett steg i rätt riktning.

”Vi har fler nyvunna kontrakt. Bland annat ett ramavtal med Jernhusen, ett ramavtal med Wihlborgs i Malmö, Lund och Helsingborg, ett uppdrag från Castellum. Vi jobbar även mycket med kommuner och sjukhus, exempelvis Danderyds sjukhus. Dessutom jobbar med EU:s nya taxonomi där vi hjälper kunder med att anpassa sin verksamhet till det nya regelverket,” berättar Helena Hed.

Hållbarhet är ett område där PE lägger och kommer att lägga mer fokus på framöver.

”Hållbarhet ska genomsyra hela organisationen, exempelvis genom val av material och att man konstruerar byggnaderna energieffektivt. Vi har också ett fokus på återbruk eftersom den fastighet som inte byggs är den mest hållbara. Det betyder att vi fokuserar mycket på det fastighetsbestånd som redan finns, till exempel som att bygga på två eller tre våningar på ett hus som redan finns eller som att säkerställa en lång livslängd. Hållbarhet kommer också i trygga samhällen. Det ska exempelvis finnas grönområden i städerna. Vi tar helt enkelt in alla olika perspektiv.”

Förvärvstillväxt har historiskt varit en stor del av PE:s historia då bolaget kommer från en ett 50-tal förvärv. År 2019 genomfördes en konsolidering av alla tidigare bolag till ett gemensamt bolag - PE. Men sedan 2018 har färre förvärv gjorts jämfört med tidigare.

”Vi har helt enkelt haft lite växtvärk och därför har förvärvshastigheten saktat ner. Vi kommer att fortsätta förvärva i framtiden och då kommer det vara bolag med fokus på byggnader. Under min period har vi tittat på eventuella förvärv av både små, medelstora och stora företag och vi har varit inne i flera olika processer. Just nu har vi av egen kraft möjlighet att förvärva mindre och medelstora företag, men vi tittar även på bolag i den större storleken. Men först och främst är fokus på organisk tillväxt,” berättar Helena Hed.

”Marknadstillväxten är 5 procent, men vi vill växa mer vilket betyder att vi måste ta marknadsandelar. Tuffast konkurrens är det i storstäderna, men där är det också mer rörlighet. På medelstora orter märker vi att det finns en högre lojalitet bland kunderna. Vi måste växa både i de stora och små orterna där vi vill ha PE-hus med alla segment. I Stockholm är vi cirka 400 personer, vilket gör att den basen därför kommer bli större fortare, jämfört med exempelvis i Jönköping där vi är 20 personer.”

Helena Hed ser den största möjligheten också som den största utmaningen, alltså tillväxten. För att skapa organiskt tillväxt för ett konsultföretag är personaltillväxt centralt. För PE har antal anställda gått åt fel håll sedan introduktionen.

”Jag har ett enormt fokus på tillväxt med alla chefer. Om alla 120 chefer anställer två till tre personer årligen kommer vi upp till tillväxtmålet om 15 procent ganska snart. Målet är att det ska ske senast 2025, men det gör ingenting om det händer tidigare.”

”Det som är unikt med PE är att vi både är små och stora, det innebär att vi är ett litet och snabbfotat bolag samtidigt som vi har det stora bolagets muskler och kan ta oss an de största och häftigaste prestigeprojekten i Sverige.”

Helena Hed anser att risken är liten för att organisationen ska bli för stor och tungrodd i takt med att tillväxten ökar.

”När vi har växt med 15 procent fram till 2025 är vi fortfarande inte för stora för att vara snabbfotade. Sedan jag klev in har jag haft fler än 200 walk-and-talks med medarbetare för att få uppleva kulturen. Med den här organisationsstrukturen som vi jobbat fram är vi fortfarande lättrörliga,” säger Helena Hed.

För att kunna anställa den mest kompetenta personalen behöver PE vara en attraktiv arbetsplats. Helena Hed belyser ledarskap och engagemang som något av det viktigaste.

”Jag har världens roligaste jobb och jag vill att mina medarbetare ska känna glädje på jobbet. Det är otroligt viktigt att vi jobbar med vår företagskultur, speciellt i konsultbranschen eftersom det i sin tur driver bolagets lönsamhet. Jag vill ha starkt ledarskap och få andra att växa.”

En ny Vd, nya ambitiösa mål och ett tydligare fokus är faktorer som talar för en förändring för PE.

”Med de höga förväntningar jag har på mina kollegor så tror jag att vi kommer lyckas med den här förändringen och vi gör det tillsammans,” säger Helena Hed.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -