På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Bland de bolag som kommit med sina halvårsrapporter återfinns bland annat NCC, Evolution och Telia.

Fondkommissionären Mangold redovisar en kraftig ökning av intäkter och resultat i andra kvartalet 2021.

Utfallet blev ytterligare något bättre än det preliminära besked som bolaget gav i början av juli. Mangold flaggade då för intäkter överstigande 100 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 25 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 106,2 miljoner kronor (57,3).

Räntenettot uppgick till 3,7 miljoner kronor (1,6).

Provisionsnettot blev 57,4 miljoner kronor (46,2).

Tradingnettot uppgick till 45,2 miljoner kronor (7,5).

Kreditförlusterna uppgick till 0,0 miljoner kronor (2,5).

Resultat före skatt blev 28,9 miljoner kronor (12,8).

Nettoresultatet blev 23,1 miljoner kronor (9,5). Resultatet per aktie blev 50,40 kronor (20,70).

Mangold meddelade i juni att bolaget inlett en ansökningsprocess för notering av ­bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Beslutet är en avsiktsförklaring och enligt den preliminära tidsplanen kommer en ansökan till Nasdaq att lämnas in under det tredje kvartalet 2021.

- Vi lämnar ytterligare ett rekordkvartal bakom oss. Både intäkter och resultat under perioden har överstigit alla tidigare kvartal. För det första halvåret har vi en tillväxt på 95 procent och för det andra kvartalet i rad har vi en rörelsemarginal som överstiger 25 procent. Antal transaktioner i kvartalet nådde en rekordnivå. Under hela första halvåret har vi fått stöd från den starka börsen och det gynnsamma klimat som råder för ­kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Vi ser en positiv utveckling på alla plan i organisationen, vår kundbas växer och vi har tagit ett första steg mot en notering på Nasdaq Stockholm Main Market, kommenterar vd Per-Anders Tammerlöv i delårsrapporten.

- För ett år sedan befann vi oss i ett nästan nedstängt samhälle, nu ser det betydligt ljusare ut. Vi rekryterar inom flera delar av verksamheten och har ett stort utrymme att investera och driva utvecklingsprojekt. Vårt starka första halvår gör att vi känner oss trygga när vi blickar framåt. Den tryggheten, tillsammans med vårt breda produkterbjudande samt vår ökade kundbas och goda kostnadskontroll, gör att vi förväntar vi oss att helåret 2021 överträffar 2020, avslutar Per-Anders Tammerlöv.

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 13 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (8,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:58 kronor (1:00).

Nettoomsättningen uppgick till 201 miljoner kronor (168).

Rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor (9,6).

Det fria kassaflödet uppgick till -16,9 miljoner kronor (11).

It-konsultbolaget Addnode redovisar ökande omsättning och ett rejält vinstlyft under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Det andra kvartalet kännetecknas av en fortsatt ökad efterfrågan från både offentlig
och privat sektor. Vi levererade en stark organisk tillväxt, ett kraftigt förbättrat resultat
och har samtidigt accelererat vår förvärvstakt", säger vd Johan Andersson.

Omsättningen steg 18,4 procent till 1 002 miljoner kronor (846), varav 14 procent valutajusterat organiskt.

Ebita-resultat blev 98 miljoner kronor (56), med en ebita-marginal på 9,8 procent (6,6).

Rörelseresultatet blev 59 miljoner kronor (24), med en rörelsemarginal på 5,9 procent (2,8).

Resultatet efter skatt blev 40 miljoner kronor (14), en ökning med 185,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,19 kronor (0,42), vilket innebär en ökning med 183,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 51 miljoner kronor (188).

Cybersäkerhetsföretaget Advenicas omsättning ökade till 20,6 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021 (12,8).

Under andra kvartalet uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 11,6 miljoner kronor (8,0) och utgjorde 56 procent (62) av den totala omsättningen.

Rörelseresultatet uppgick till -6,8 miljoner kronor (-12,5).

Kvartalets resultat efter skatt blev -7,4 miljoner kronor (-12,7) motsvarande -0:20 kronor per aktie (-0:57).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,2 miljoner kronor (-11,3).

Goodbye Kansas, verksamt inom visuellt innehåll så som VFX, VR, AR och animation, hade en nettoomsättning, proforma, på 63,7 miljoner kronor under andra kvartalet 2021.

Det kan jämföras med proforma 68,9 miljoner kronor under andra kvartalet 2020 och 58,9 miljoner kronor under första kvartalet 2021.

Ebitda-resultatet uppgick till -15,0 miljoner kronor, jämfört med -6,6 miljoner kronor motsvarande period i fjol och -9,5 miljoner föregående kvartal.

Nettoomsättning och ebitda under andra kvartalet var lägre jämfört med samma period 2020 framförallt på grund av exponeringen mot film/TV-industrin. Nettoomsättningen har däremot återhämtats jämfört med första kvartalet 2021, skriver bolaget i delårsrapporten.

"Bolaget är under fortsatt omställning och samtidigt kvar i pandemins hårda grepp, speciellt avseende film & tv-produktion. Vi ser dock tydliga signaler på att detta för oss viktiga segment nu är på väg att öppna upp och vi är rätt positionerade för att tillvarata dessa möjligheter", skriver vd Peter Levin.

It-konsulten Prevas redovisar ökande omsättning och högre resultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 61,4 procent till 313,2 miljoner kronor (194,0). Omsättningsökningen härleds till stor del av förvärvet av Evotech-koncernen och minoriteter.

Geografiskt stod verksamheten i Sverige för 76 procent av omsättningen, medan Danmark som var näst störst svarade för 12 procent.

Rörelseresultatet blev 29,8 miljoner kronor (14,5), med en rörelsemarginal på 9,5 procent (7,5).

Resultatet före skatt var 23,6 miljoner kronor (14,6).

Resultatet efter skatt blev 17,5 miljoner kronor (11,3), en ökning med 54,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,35 kronor (1,14), vilket innebär en ökning med 18,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,3 miljoner kronor (51,5).

"Den goda utvecklingen i år fortsätter och resultatet för andra kvartalet är starkt. Att jämföra resultatet med andra kvartalet föregående år blir speciellt då hela världen drabbades av pandemin. Jämfört med första kvartalet i år så har andra kvartalet två arbetsdagar färre, vilket har en stor påverkan på lönsamheten. Trots det är vårt operativa resultat för andra kvartalet i paritet med första kvartalet", kommenterar bolagets vd Johan Strid.

Self storage-aktören 24Storage ökade nettoomsättningen i det andra kvartalet med 20,3 procent till 25,5 miljoner kronor (21,2).

Bruttoresultatet steg till 7,5 miljoner kronor (5,1), med en bruttomarginal på 29,4 procent (24,2).

Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -2,6 miljoner kronor (-5,3).

Värdeförändring på fastighetsbeståndet var 80,2 miljoner kronor (5,4). Värdeökningen förklaras främst av högre driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.

Uthyrningsgraden uppgick till 72,9 procent (71,7).

"Uthyrningsgraden utvecklades starkt trots att bolaget expanderat och adderat ny uthyrningsbar yta genom de nyöppnade anläggningarna i Uppsala och Vällingby som endast hunnit få begränsat antal kunder", skriver bolaget.

Läkemedelsbolaget Sobi redovisar en omsättning och ett justerat ebita-resultat som ökade mer än väntat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 4,6 procent till 3 211 miljoner kronor (3 070). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 919. I fasta växelkurser ökade omsättningen med 14 procent.

Intäkterna från Haematology och Elocta uppgick till 2 125 miljoner kronor (2 037) respektive 1 005 miljoner kronor (1 040).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 922 miljoner kronor (1 018), väntat 799.

Rörelseresultatet blev 467 miljoner kronor (541). Rörelsemarginalen var 14,5 procent (17,6).

Resultatet före skatt var 354 miljoner kronor (358).

Resultatet efter skatt blev 268 miljoner kronor (283).

Resultat per aktie hamnade på 0,91 kronor (0,96).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 393 miljoner kronor (1 942).

Verkstadsbolaget Concentric redovisar ökande intäkter och en kraftig resultatökning i andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen steg 38,3 procent till 473 miljoner kronor (342).

Rörelseresultatet blev 107 miljoner kronor (28), med en rörelsemarginal på 22,6 procent (8,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 107 miljoner kronor (48), med en justerad rörelsemarginal på 22,6 procent (14,0).

Resultatet före skatt var 102 miljoner kronor (23).

Resultatet efter skatt blev 85 miljoner kronor (17), en ökning med 400 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,25 kronor (0,44), vilket innebär en ökning med 411 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 76 miljoner kronor (87).

"Marknadsstatistiken pekar på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 16 procent jämfört med år 2021, en ökning med 7 procent jämfört med föregående prognos. Dessutom fortsätter efterfrågan från våra kunder på både våra motor- och hydraulikprodukter att förbättras kvartal för kvartal", skriver bolaget om utsikterna.

"Tillgången till kritiska råvaror kommer att fortsätta att påverka vår försäljning under andra halvåret då vår leverantörskedja stabiliseras för att möta marknadens ökade efterfrågan. Den pågående bristen på råvaror och komponenter har en inflationseffekt, både från metallindexen och från leverantörernas prisökningar, som kommer att behöva föras över på våra kunder under andra halvåret", fortsätter utsikterna.

"Den orderingång som förväntas ge omsättning under tredje kvartalet 2021 var betydligt högre än omsättningen för andra kvartalet 2021. Vi förväntar oss också att kunna leverera på större delen av vår orderstock, framför allt med koppling till våra nordamerikanska verksamheter, till våra kunder under andra halvan av året", avslutar Concentric framtidsutsikterna.

Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 886 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i snitt räknat med 756 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev 27,4 procent, jämfört med förväntade 25,7 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3.229 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips på 2.944 miljoner kronor.

Kredithanteringsbolaget Hoists resultat i andra kvartalet 2021 kom in i linje med bolagets preliminära siffror för kvartalet.

Bolaget meddelade i början av juli att de gör en reservering på 100 miljoner kronor på grund av ett pågående skatterevisionsärende drivet av Skatteverket rörande en gränsöverskridande allokering av vinst. Hoist Finance beräknade då att periodens resultat kommer landa kring en förlust på 50 miljoner kronor.

Räntenettot var 599 miljoner kronor (712).

Rörelseintäkterna steg 21,8 procent till 625 miljoner kronor (513).

Rörelseresultatet blev 37 miljoner kronor (-81), med en rörelsemarginal på 5,9 procent.

Resultatet före skatt var 52 miljoner kronor (-64).

Resultatet efter skatt blev -48 miljoner kronor (-73). Resultat per aktie hamnade på -0,79 kronor (-1,05).

Redovisat värde av förvärvade fordringar var 21 059 miljoner kronor (21 075).

Kapitaltäckningsgraden var 15,47 procent (16,49) och kärnprimärkapitalkvot 9,7 procent (10,76).

"Hoist Finance levererade ett stabilt andra kvartal avseende kärnverksamheten, men med begränsad tillväxt. Marknaden var tämligen aktiv, men konkurrensen var hård, vilket ledde till högt prissatta portföljer. Inkasseringsverksamheten var solid på nivåer om 102 procent. Exkluderat för engångseffekter uppgick resultatet före skatt till 64 miljoner kronor", skriver bolaget i delårsrapporten.

- Vi behöver fokusera och förbättra verksamheten. Vi påbörjar en transformation för att accelerera portföljförvärven, öka produktiviteten och reducera kostnaderna, säger Per Anders Fasth, vd i Hoist Finance.

Försvarskoncernen Saabs rörelseresultat blev 715 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 687 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 10.131 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 9.384 miljoner kronor.

Orderingången blev 9.875 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 9.099 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 649 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 629 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 910 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 474 miljoner kronor

Skogsindustribolaget Stora Enso redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var högre än väntat.

Omsättningen steg 22,6 procent till 2 592 miljoner euro (2 114). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 323.

Rörelseresultatet blev 182 miljoner euro (226). Rörelsemarginalen var 7,0 procent (10,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 364 miljoner euro (178), väntat var 297, med en justerad rörelsemarginal på 14,0 procent (8,4).

Resultatet före skatt var 152 miljoner euro (190).

Resultatet efter skatt blev 207 miljoner euro (144).

Resultat per aktie hamnade på 0,26 euro (0,19).

Live kasinoutvecklaren Evolution redovisar en omsättning och ett resultat som var högre än väntat under andra kvartalet.

Omsättningen steg 100 procent till 256,7 miljoner euro (128,3). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 250.

Ebitda-resultat blev 174,7 miljoner euro (81,1), väntat 171, med en ebitda-marginal på 68,1 procent (63,2).

Rörelseresultatet blev 155,9 miljoner euro (74,2). Rörelsemarginalen var 60,7 procent (57,8).

Resultatet före skatt var 153,1 miljoner euro (74,1).

Resultatet efter skatt blev 144,4 miljoner euro (70,4), analytikerkonsensus 142.

Resultat per aktie hamnade på 0,68 euro (0,39).

Evolutions vd Martin Carlesund skriver i rapporten för det andra kvartalet att han räknar med att ebitda-marginalen kommer att hålla i sig under resten av året.

Ebitda-marginalen uppgick i det andra kvartalet till 68 procent. Bolaget lämnade i rapporten för det fjärde kvartalet 2020 en uppskattning om en ebitda-marginal på 65 procent för helåret 2020.

"Vår ebitda-marginal uppnådde en ny högstanivå under årets första kvartal. Vi upprätthöll denna nivå under det andra kvartalet, och jag förväntar mig att den håller i sig under resten av året. Den starka efterfrågan bidrog till kvartalets marginalutveckling, men som tidigare deklarerat kommer vi alltid att prioritera långsiktig tillväxt om valet står mellan marginal och tillväxt", skriver vd:n.

Efter det första kvartalet sade Martin Carlesund till Nyhetsbyrån Direkt att han då såg en uppsida mot guidningen om 65 procent, men att det då var för tidigt att sätta en siffra på den uppsidan.

Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen steg 56,2 procent till 23 673 miljoner kronor (15 155). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 23 744.

Ebitda-resultat blev 4 899 miljoner kronor (705), väntat 4 497, med en ebitda-marginal på 20,7 procent (4,7).

Rörelseresultatet blev 4 083 miljoner kronor (-251), väntat rörelseresultat var 3 484. Rörelsemarginalen var 17,2 procent.

Resultatet före skatt var 3 981 miljoner kronor (-365).

Resultatet efter skatt blev 3 221 miljoner kronor (-280).

Resultat per aktie hamnade på 3,13 kronor (-0,28).

Byggbolaget NCC redovisade intäkter i linje med förväntningarna i andra kvartalet 2021. Rörelseresultatet var bättre än analytikernas förväntningar. Orderingången steg kraftigt.

Nettoomsättningen sjönk 11,7 procent till 12 745 miljoner kronor (14 431). Utfallet var 1,0 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 12 873 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 487 miljoner kronor (483), vilket är 5,0 procent högre än det väntade rörelseresultatet på 464 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 3,8 procent (3,3).

Resultatet före skatt var 476 miljoner kronor (463).

Resultatet efter skatt blev 388 miljoner kronor (435), 7,5 procent högre än
analytikerkonsensus vid 361 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 3,61 kronor (4,03).

Orderingången steg till 16 568 miljoner kronor (12 730), en uppgång på 30,1 procent.

Orderstocken var på 58 816 miljoner kronor (59 486) per den 30 juni.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -580 miljoner kronor (-489), vilket bolaget hänvisar till säsongsmässig svaghet i kvartalet.

- Rörelseresultatet lyfter i entreprenadverksamheten. Vi upplever god efterfrågan, stark uthyrning i våra utvecklingsprojekt men Industry kan fortsatt förbättras, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

NCC summerar delårsrapporten i ett bra kvartal för entreprenadverksamheten med god orderingång och högre rörelseresultat. Industry visar underliggande förbättringar, men rörelseresultatet tyngs av asfaltsverksamheten i Finland. God uthyrning i pågående fastighetsutvecklingsprojekt, inget projekt resultatavräknades i kvartalet.

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.731 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021, enligt delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 35,3 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.633 miljoner kronor med en marginal på 35,2 procent.

Nettoomsättningen blev 21.877 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.707 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 4,9 procent under kvartalet.

Storbanken Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.338 miljoner euro för det andra kvartalet 2021. Det kan jämföras med ett snittestimat om 1.118 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 24 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.418 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.309 miljoner euro.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.232 respektive 878 miljoner euro, att jämföra med snittestimat på 1.207 respektive 813 miljoner euro.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -