På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Lifcos framgångssaga fortsätter

Kommentar Lifco är förvärvsmaskinen som haft en strålande utveckling på börsen. Aktien handlades upp närmre 5 procent efter en urstark halvårsrapport. I en intervju med Placera belyser Lifcos VD, Per Waldemarson, bolagets kultur och det gedigna förvärvsarbetet som viktiga komponenter för bolagets framgång.

Lifcos kärnverksamhet är att förvärva mindre nischverksamheter där bolaget kan få en marknadsledande ställning och därigenom skapa värde för aktieägare. Lifco är en decentraliserad organisation med 175 dotterbolag. Bolagets förvärvsmodell har onekligen varit framgångsrik då bolaget haft en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 12,5 procent och en EBITA-tillväxt på 17,9 procent sedan 2006.

Även börsen har premierat förvärvsbolagen och bara i år är Lifco upp 42 procent, vilket nästan är dubbelt så mycket som OMXS30. Priset på bolaget ligger på en P/S multipel för 2021 på 6,8 givet samma genomsnittliga tillväxttakt som bolaget haft historiskt. I fredags släppte Lifco sin halvårsrapport som visade en vinst på 650 Mkr medan analytiker väntat en vinst på 555 Mkr, vilket fick aktiekursen att återigen peka uppåt.

Men vad har gjort just Lifco så framgångsrikt? Placera har pratat med Lifcos VD, Per Waldemarson, för att ta reda på bland annat detta.

Per Waldemarson

”Vi går runt med ljus och lykta och letar efter bra bolag, vi tittar på deras konkurrenskraft och säkerställer att det inte pågår teknikskiften i nischen. Sedan funderar vi på om vi kan bli en bra ägare och om vi kan äga dessa bolag om hundra år också. Vi är alltså otroligt långsiktiga eftersom vi inte säljer bolagen,” säger Per Waldemarson.

I Lifcos portfölj finns spridda bolag med allt från tandproteser till rivningsrobotar till mätinstrument för byggindustrin. Förvärven sker alltså högt och lågt men delas upp i tre olika segment – Dental, Demolition & Tools och System Solutions.

Dental utgjorde 31 procent av Lifcos omsättning under 2020.

”Dental bestod från början endast av distributörer, men under de senaste åren har segmentet vuxit mer genom egna produkter. De egna produkterna består både av tillverkande bolag som gör dentalprodukter och genom en mjukvarudel samt genom en laboratorieverksamhet i Tyskland,” berättar Per Waldemarson.

Under pandemin stannade omsättningen av i detta segment, vilket gjort att fredagens halvårsrapport visade en 50 procent starkare omsättning för andra kvartalet i relation till de lätta jämförelsetalen.

Demolition & Tools utgjorde 24 procent av omsättningen 2020. Segmentet går i sin tur att dela upp i två delar, rivningsrobotar och verktyg till grävmaskiner och robotar.

”Lifco har en stark global marknadsposition inom sina fjärrstyrda rivningsrobotar och bolaget har haft den positionen sedan det startade för cirka 40 år sedan,” berättar Per Waldemarson. Rivningsrobotarna är fjärrstyrda och innebär en stor investering för kunderna att köpa in, vilket gör att denna del av segmentet är mer konjunkturkänslig.

”Det är en utmaning att ta sig in på nya marknader, vilket kräver mycket jobb och en gnutta tur. Men när väl bollen kommit i rullning så blir det allt lättare, men denna process kan ta flera år. Att jämföra kvartal kan därför bli missvisande, men över tid så är detta ett av de segment där vi har haft högst organisk tillväxt,” säger Per Waldemarson.

”I System Solutions hamnar alla bolag som vi helt enkelt inte tycker passar in i vare sig Dental eller Demolition & Tools. Det finns alltså inte gränser inom detta segment utan vi kan köpa vad som helst så länge det är ett bra nischat bolag där vi kan vara en bra och långsiktig ägare,” säger Per Waldemarson. Trenden pekar åt att detta segment kommer växa då det utgjorde 33 procent av omsättningen år 2014 men har ökat varje år för att 2020 utgöra 45 procent.

”Vi planerar inte våra förvärv utefter segmentsfördelning utan vi tar möjligheterna när de kommer. Men statistiskt sett är det mer troligt att hitta bolag i framtiden inom Systems Solutions, just eftersom det är ett mycket bredare segment definitionsmässigt.”

Lifco har cirka 15 personer som på olika sätt jobbar med förvärven eller tar ansvar för nyförvärvade bolag. De flesta bolag förvärvas inom Europa och Per Waldemarson är tydlig med att påpeka att Lifco inte gör strategiska förvärv eller är ute efter synergieffekter, utan letar efter attraktiva produkter med god lönsamhet.

”Det är vanligast att vi köper bolag som har en Business to Business-produkt, sen har vi idéer på hur vi ska utveckla och expandera produkt-idén. Oftast börjar vi med att höja priserna på nischprodukterna. På så sätt kan vi se hur priskänsliga produkterna är och därmed göra ett urval av vilka produkter vi vill ha kvar. Vi kan inte långsiktigt sälja produkter som är priskänsliga, för då kommer en större spelare att vinna. Vi är inte ute efter kostnadsfördelar eftersom vi behåller bolagen som små enheter och satsar i stället på premiumprodukter. Genom att satsa på de produkterna med hög marginal och succesivt fasa ut se produkterna med låg marginal så kan Lifco bygga starka barriärer. Dessutom outsourcas de delar som är möjliga. Att lägga all säljkraft på en nischprodukt höjer sannolikheten för att det enskilda dotterbolaget ska bli bäst i världen på den specifika nischen. Det blir då inte längre värt för andra stora bolag att slå sig in på nischmarknaden eftersom marknaden helt enkelt blir för liten. Detta bygger många små, men starka, marknadspositioner,” berättar Per Waldemarson.

Resultat är hela tiden centralt eftersom det möjliggör kassaflöden som i sin tur möjliggör förvärv. De senaste åren har Lifco haft en tillväxt från förvärv på mellan 9 och 14 procent, utan att öka skuldsättningen avsevärt.

”Vi köper bolag med väldigt hög avkastning på sysselsattkapital för att säkerställa att de har bra kassaflöden eftersom det möjliggör att Lifco kan fortsätta förvärva bolag. Så länge vi köper stabila och fina bolag som utvecklas åt rätt håll samt betalar en rimlig köpeskilling, så kan vi rent matematiskt hela tiden fortsätta göra förvärv. Köpeskillingen på de bolag vi köper har historiskt varit i snitt 7-8x Ebit. På grund av den heta marknaden i Norden har fler attraktiva förvärv på senare tid funnits i övriga Europa. Många av de bolag vi köper är exponerade mot den globala marknaden genom sin försäljning, vilket gör att ett bolag i Italien kan innebära samma exponering som ett bolag i Sverige,” berättar Per Waldemarson.

En risk för ett förvärvsbolag är misslyckade förvärv. Att vara riskavert och ha höga krav på förvärvskandidaterna är därför viktigt.

”Vi säger nej till många bolag. Det kan bero på att marginalerna eller att andra nyckeltal inte är tillräckligt bra, men det kan också vara att vi ser teknik- eller personrisker i bolaget. Vi kommer inte heller att gå upp i storlek på bolagen vi förvärvar eftersom det då genast blir dyrare. Det krävs hårt arbete med att ständigt hitta potentiella bolag,” berättar Per Waldemarson.

Per Waldemarson belyser att Lifcos starka kultur är en viktig del av framgången. Kulturen är obyråkratisk, långsiktig och hela tiden med stort fokus på resultat. Det är viktigt att detta avspeglas i ledningen i dotterbolagen.

”Eftersom Lifco är väldigt decentraliserat är det viktigt att bolagen har en bra ledning som siktar mot samma mål som vi. Samtidigt skulle vi inte köpa ett bolag som är beroende av en nyckelperson, eftersom då tappar man långsiktigheten om denna person skulle sluta eller försvinna efter ett par år. Vi är i stället intresserade av ett företag på grund av deras produkt.”

Nischprodukterna kan vara svårsålda och därför krävs det hårt arbete för att öka omsättningen. Ett viktigt styrmedel för att öka motivationen och incitamenten hos ledningen i dotterbolagen är att ha bonusprogram som är resultatbaserade.

”Vi ser det som en försäkring för oss att varje enskilt bolag jobbar mot samma mål. Ett annat sätt kan vara att vi låter tidigare ägare ha kvar aktier i bolaget i kanske fem till tio års tid som vi sedan köper ut med optionsprogram. Men detta är väldigt olika beroende på bolag och hur bolagsaffären sett ut.”

Per Waldemarson belyser konjunktursvängningar som en risk som kan påverka förvärvsarbetet och resultaten inom vissa segment. För investerare är dessutom den stora frågan om Lifco kommer kunna hålla i gång sin förvärvsmaskin i samma skala under lång sikt.

”Om vi lyckas eller inte det får framtiden utvisa. Historiskt har vi i alla fall lyckats,” säger Per Waldemarson.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -