På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i i två aktier. Samtidigt varnas det för ett teknikbolag.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI index hade en positiv utveckling under måndagen och steg 0.49 procent till en slutnotering på 935 punkter. Indexet gjorde med det nytt all-time-high rekord för 38:e gången i år. Kursen har därmed etablerat stöd vid 920 punkter i den korta grafen och runt 910 punkter i den medellånga grafen och saknar motstånd. Den tekniska bilden präglas i övrigt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 51 på kort sikt och 61 på lång sikt, vilket indikerar i stort sett jämnvikt på kort sikt och en övervikt av optimister på medellång till lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 608 köp och 181 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 77 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 73 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

I slutet av nästa vecka presenterar teknikhandelsbolaget Addtech sin senaste delårsrapport. Inför rapporten återfinns aktiekursen i en stigande trednkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Stigande trender är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar en ökande optimism bland investerare och indikerar en fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 130 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen och bekräftar den positiva trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Addtech B.

Addtech B är neutral på Investtechs Insideranalys men är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera en delårsrapport den 16 juli 2021. Marknadens reaktioner på denna kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt som negativt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bioteknikbolaget Genovis visar en stark utveckling där kursen i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det är ett resultat av att köpintresset bland investerare har varit ökande och investerare har betalat högre kurser för att komma in i aktien. Statistiskt indikeras därmed en fortsatt positiv utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktiekursen ligger mellan stödet vid cirka 41.00 kronor och motståndet vid cirka 47.70 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning.

En positiv volymbalans (VolBal) visar att volymen har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Något som också bekräftar den stigande trendkanalen.

Genovis är även maximalt positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden för teknikbolaget Climeon ser negativ ut. Aktiekursen visar en svag utveckling innanför en fallande trendkanal på medellång sikt som Investtechs trendalgoritm har identifierat.

Fallande trender indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att köpintresset bland investerare avtar. Statistiskt indikeras därmed en fortsatt negativ utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender.

Aktiekursen har fallit kraftigt efter en säljsignal som identiferades i slutet av mars 2021, från en rektangelformation (REC) vid brottet ner genom stödet vid 39.41 kronor och formationen signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning.

Det saknas stöd i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 30.00 kronor. En negativ volymbalans (VolBal) visar att volymen har varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Något som också bekräftar den fallande trendkanalen.

Climeon B är neutral på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -