På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i i två aktier. Samtidigt varnas det för ett läkemedelsbolag.

Det blev en svag nedgång på marknaden under måndagen. Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde på 914 punkter, vilket motsvarar en nedgång på 0.25 procent. Indexet har brutit stödet vid 921 punkter i den korta grafen - en nivå som nu utgör motstånd på kort sikt medan motståndet på medellång sikt återfinns runt tidigare topp vid 930 punkter. Stöd vid 885 punkter kortsiktigt och 730 på medellång sikt. Den tekniska bilden präglas i övrigt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Kortsiktigt försvagas aktien av brottet genom 921 punkter och en negativ volymbalans baserat på senaste veckans omsättning. En etablering över 921 punkter skulle stärka den tekniska bilden.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 41 på kort sikt och 61 på lång sikt, vilket indikerar en svag övervikt av pessimister på kort sikt. På lång sikt är det fortsatt övervikt av optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 641 köp och 201 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 76 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 73 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Svagt köp på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Den tekniska bilden till hemautomationsbolaget Plejd som är noterat på Spotlight Stock Market ser bra ut. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar en ökande optimism och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

I mitten av april bröt kursen upp genom den sista motståndsnivån som idag utgör en stödnivå runt 290 kronor. Kursen befinner sig därmed långt ovanför närmaste stödnivå och börjar närma sig all-time-high rekordet runt 437 kronor, vilket är en teknisk köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat.

Handel i aktien har varit större på dagar med uppgång än med dagar med nedgång. Därmed har aktien en positiv volymbalans (VolBal) som bekräftar den stigande trenden och optimismen bland investerare, vilket stärker aktien på kort sikt.

Plejd är även positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin delårsrapport den 16 juli 2021. Marknades reaktioner på denna kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt som negativt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Balco Group som tillverkar kundanpassade balkonglösningar visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det är ett resultat av att köpintresset bland investerare har varit ökande och statistiskt indikeras därmed en fortsatt positiv utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktien har stöd vid cirka 100 kronor och motstånd vid cirka 115 kronor som utgör all-time-high rekordet i aktien. Brott upp genom 115 kronor skulle stärka den tekniska bilden.

En positiv volymbalans (VolBal) visar att volymen har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendkanalen och indikerar att optimismen är ökande hos investerare.

Även insiders verkar positiva då aktien är maximalt positiv på Investtech Insideranalys med flera köp den senaste tiden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Forskningsbolaget Saniona som bland annat forskar inom läkemedel för behandling av diverse nervsjukdomar och autoimmuna sjukdomar ser tekniskt negativ ut på kursdiagrammet för medellång sikt.

Investtech trendalgoritm har identifierat en fallande trendkanal där investerare har sålt till lägre kurser för att komma ut ur aktien. Statistiskt indikeras därmed en fortsatt svag utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender.

Senaste tidens kursfall har även gjort att kursen brutit ned genom stödnivån runt 17.20 kronor som därmed ombildats till en ny motståndsnivå. På kursdiagrammet för lång sikt återfinns en stark stödnivå runt 16.50 kronor som kan ge en reaktion upp. Om kursen bryter ned genom denna nivå med stängningskurser under 16.50 kronor skulle den tekniska bilden i aktien försvagas ytterligare.

Volymbalansen (VolBal) är negativ med större omsättning i aktien på dagar med nedgång än dagar med uppgång. Investerare har alltså fortsatt gå ned i pris för att kunna sälja aktien vilket tyder på en ökande pessimism.

Aktien är positiv på Investtech Insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -