På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har funnit köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en.

Marknaden utvecklades sidledes och Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde på 921 punkter (-0.13 procent). Den tekniska bilden präglas av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. På kort sikt har indexet marginellt brutit upp genom motståndet vid 920 punkter, och en ny köpsignal utlösts. På nedsidan har vi stöd närmast vid 920 och vid 884-903 punkter. På medellång sikt som visas i kursdiagrammet återfinns en stödnivå runt 900 punkter och motstånd saknas.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 52 på kort sikt och 68 på lång sikt, vilket indikerar viss övervikt av optimister på kort sikt. På lång sikt är det fortsatt övervikt av optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av Insiders i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 633 köp och 187 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 77 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 73 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Den tekniska bilden ser positiv ut för fastighetsbolaget Diös Fastigheter. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket signalerar en ökande optimism och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Aktiekursen har nyligen brutit upp genom motståndet runt 94.00 kronor som därmed ombildats till en stödnivå. Kursen är på all-time-high (ATH) och saknar nytt motstånd, vilket också stärker den tekniska bilden.

En starkt positiv volymbalans (VolBal) bekräftar den stigande trenden och indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar och visar att investerare över tid har köpt till högre kurser för att komma in i aktien. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång.

Diös Fastigheter är svagt positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till investmentbolaget Investors B-aktie har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen som är identifierad av Investtechs trendalgoritm på medellång sikt. Rent tekniskt signaleras härmed en starkare stigningstakt mot tidigare, vilket är ett resultat av att investerare över en längre period har varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i aktien. Brott upp genom trendtaket är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Andra positiva indikatorer är att aktiekursen återfinns långt ovanför närmaste stödnivå runt 178 kronor vilket också stärker den tekniska bilden där det saknas nytt motstånd. Även det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt.

Investor är maximalt positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

För den riskbenägna investeraren kan E-handelsbolaget CDON vara en spännande aktie då den har en extrem volatilitetsrisk. Genom att inneha sådana aktier kan värdet på aktierna gå både kraftigt upp och ned på kort sikt.

Ser vi till den tekniska bilden så återfinnns CDON i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Statistiskt indikeras därmed en fortsatt svag utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det är ett resultat av att köpintresset bland investerare har varit avtagande och redan den 28 april i år identifierade Investtechs formationsalgoritm en säljsignal från en huvudskuldra-formation (HS) vid brottet ned genom 559 kronor. Det ger signal om vidare nedgång och det saknas stöd i kursdiagrammet. Vid reaktioner upp har aktien motstånd runt 540 kronor.

CDON är även negativ på Investtech Insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -