Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har funnit köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en teknikaktie.

Det blev en svag nedgång på Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index under måndagen, en nedgång på 0.16 procent där indexet stängde på 912 punkter. Totalt gav maj som helhet en uppgång med 1.7 procent. Den tekniska bilden präglas av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Den stigande trenden till trots, återfinns indexet sedan början av april i en konsolidering mellan stödet vid 885-900 punkter och motståndet intill all-time-high (ATH) vid 920 punkter. Brott genom dessa signalerar om kommande riktning.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 50 på kort sikt och 68 på lång sikt, vilket indikerar i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort sikt. På lång sikt är det fortsatt övervikt av optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 153 köp och 54 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 582 köp och 186 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 74 procent senaste veckan och 76 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 73 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Svagt köp på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Lindab International som levererar produkter och system för byggbranschen har flera tekniska element som gör aktien till en intressant köpkandidat. På medellång sikt återfinns aktiekursen i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat ut från flera tusentals trendkanaler.

Det indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Investerare har under en längre period betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar optimism och indikerar en fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 160 kronor och kursen befinner sig därmed långt över närmaste stödnivå. Även det är en tekniskt stark köpsignal enligt Investtechs forskning.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Lindab International.

Aktien är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikkoncernen XANO Industri har brutit den stigande trendkanalen uppåt. Det är ett resultat av att investerare över en längre period har varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Brott upp genom taket signalerar en starkare stigningstakt mot tidigare och är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktiekursen är på all-time-high (ATH) nivå och har under våren brutit upp genom det sista motståndet runt 157 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. ATH är en köpsignal som stärker den tekniska bilden och kurs lång ovanför närmaste stödnivå är också en tekniskt stark köpsignal enligt Investtechs forskning.

Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70 där ytterligare uppgång indikeras. En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, vilket bekräftar den positiva trendbilden.

XANO Industri är neutral på Investtechs insideranalys men är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till BIMobject som är verksamma inom teknikbranschen återfinns i fallande trendkanaler som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammen för kort- medellång- och lång sikt.

Investerare har varit pessimistiska och har valt att sälja sig ur aktien till lägre och lägre kurser under en längre period där kursen har halverats sedan toppen i september 2020. Statistiskt indikeras därmed en fortsatt svag utveckling enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktiekursen testar motståndet vid cirka 9.40 kronor. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp och flera dagar med stängningskurser ovanför 9.40 kronor kommer att utlösa en köpsignal som skulle stärka den tekniska bilden något. Ser man till trendbilden på kort och lång sikt så är trenderna fortsatt negativa.

BIMobject är svagt negativ på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -