På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i ett bredbandsbolag och ett bussbolag. Samtidigt varnas det för en annan aktie.

Under måndagen steg marknaden svagt med 0.36 procent och stängde på 904 punkter. Den tekniska bilden präglas av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Indexet har brutit ned genom golvet i trendkanalen på kort sikt, vilket i första hand signalerar om en svagare stigningstakt framöver. På medellång sikt testar indexet golvet i trendkanalen. Den stigande trenden till trots, återfinns indexet sedan början av april i en konsolidering mellan stödet vid 884-890 punkter och motståndet vid 920 punkter på kort sikt. Brott genom dessa signalerar om kommande riktning.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 48 på kort sikt och 68 på lång sikt, vilket indikerar i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort sikt. På lång sikt är det fortsatt övervikt av optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av Insiders i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 136 köp och 39 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 512 köp och 158 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 78 procent senaste veckan, och 76 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Svagt Köp på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

 

Ett bolag med flera positiva element inom den tekniska analysen är bredbandsoperatör Bredband2. Aktiekursen till bolaget utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

 

Det indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar, där investerare under en längre period har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar optimism och indikerar en fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

I slutet av 2020 identifierades en köpsignal från en så kallad rektangelformation (REC). Aktiekursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 2.19 kronor som därmed har ombildats till en stödnivå. En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, vilket bekräftar den stigande trenden.

Aktien är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till kollektivtrafikoperatören Nobina återfinns i en stigande trendkanal som är identifierad av Investtechs trendalgoritm. Det är ett resultat av att investerare över en längre period har varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktiekursen till Nobina återfinns på all-time-high (ATH) nivå och har även nyligen brutit upp genom det sista motståndet runt 78.80 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. ATH är en köpsignal som stärker den tekniska bilden.

Historiska volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i aktiekursen och en starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar, vilket också bekräftar den postitiva trendbilden. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70 där ytterligare uppgång indikeras.

Aktien är neutral på Investtechs insideranalys men är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Brighter som är verksamma inom diabetsforskning återfinns i en fallande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har valt att sälja sig ur aktien till lägre och lägre kurser under en längre period. Statistiskt indikeras därmed en fortsatt svag utveckling enligt Investtechs forskningsresultat.

Investtechs formationsalgoritm identifierade två säljsignaler från en huvudskuldraformation (HS) och en rektangelformation (REC) under andra halvan av 2020. Kursen har nyligen även brutit ned genom den sista stödnivån runt 1.20 kronor som därmed har ombildats till en motståndsnivå. Vidare nedgång är därmed signalerad.

Aktien har en negativ volymbalans (VolBal) som bekräftar den fallande trenden, ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde under 30 där ytterligare svag utveckling indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på RSI. Aktien har även en hög volatilitet där kursen på kort tid rör sig kraftigt både upp och ned.

Aktien är neutral på Investtechs insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -