På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser pekar på köpsignaler i en miljöteknikaktie och en medicinteknikaktie. Samtidigt varnas det för ett forskningsbolag.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan med en nedgång på 0.79 procent och stängde därmed på 892 punkter. Ser vi till den tekniska bilden har ett brott genom golvet etablerats, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Stöd finns närmast vid 863 punkter i det korta kursdiagrammet och 730 punkter i det medellångsiktiga kursdiagrammet, motstånd intill all-time-high nivån runt 920 punkter. Långsiktigt ser den tekniska bilden fortsatt positiv ut.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 48 på kort sikt och 69 på lång sikt, vilket indikerar en marginell övervikt av pessimister på kort sikt men en god övervikt av optimister bland långsiktiga investerarna. Noterbart är en stark nedgång i det korta indexet från drygt 70 för några veckor sedan, till dagens värde på strax under 50. Detta följer av att en större andel aktier fått säljsignaler.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 128 köp och 39 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 407 köp och 140 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 77 procent senaste veckan, och 74 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Miljöteknikbolaget OrganoClick som är noterat på First North ser tekniskt intressant ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar optimism och indikerar en fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Aktiekursen saknar motstånd och närmaste stödnivå återfinns runt 11.20 kronor. En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, vilket bekräftar den stigande trenden.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Bactiguard Holding B återfinns i en stigande trendkanal som är identifierad av Investtechs trendalgoritm. Det är ett resultat av att investerare över en längre period har varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktiekursen återfinns på all-time-high (ATH) och har nyligen brutit upp genom det tidigare motståndet runt 196 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. ATH är en köpsignal som stärker den tekniska bilden.

Historiska volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i aktiekursen och en starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar, vilket också bekräftar den postitiva trendbilden.

Bactiguard Holding B är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till forskningsbolaget Oasmia Pharmaceutical återfinns i en fallande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har valt att sälja sig ur aktien till lägre och lägre kurser. Statistiskt indikeras därmed en fortsatt svag utveckling enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har nyligen även brutit ned genom stödet vid både 3.30 kronor som därmed har ombildats till en stark motståndsnivå där marknaden vid tidigare tillfällen har ansett aktien som dyr. Vidare nedgång är därmed signalerad och aktiekursen saknar nu helt nya stödnivåer på både kort och medellång sikt.

Den 12 maj identifierades även en säljssignal från en rektangelformation (REC) som signalerar vidare nedgång. Historiska volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i aktiekursen, vilket också bekräftar den negativa trendbilden.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 27 maj. Marknadens reaktion på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt och negativt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -