På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Klaria Pharma, Spiffbet, Stockwik, Lundin Gold, Africa Oil och Gaming Corps finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

Axkid, som tillverkar bilbarnstolar, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på 1,2 miljoner kronor (-0,3).

Nettoomsättningen steg med 45 procent till 33,1 miljoner kronor (22,8). Tillväxten var främst driven av de nordiska marknaderna och Storbritannien.

Rörelseresultatet förbättrades till 1,7 miljoner kronor (-0,2), främst på grund av den starka omsättningstillväxten, uppger Axkid. Trots ökade kostnader i produktions- och i logistikleden har bolaget tack vare god kunddialog och god kontroll över prislistor ökat bruttomarginalen, heter det.

"Vår likviditetssituation är fortsatt ansträngd, dels på grund av vår snabba försäljningstillväxt men även som en följd av att vi producerar en större volym i egen fabrik. För att överbrygga detta har vi efter periodens utgång säkrat utökad kreditfacilitet på 13 miljoner kronor. Den utökade kreditfaciliteten är också villkorad av ett kapitaltillskott från ägarna på minst 10 miljoner kronor. Att stärka vår kapitalbas är nödvändigt då vi ser goda möjligheter för Axkid att växa, samt att vi ämnar överföra mer av vår produktion till egen anläggning för att uppnå skalfördelar", skriver Axkid.

Klaria Pharmas resultat efter skatt uppgick till 16,7 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (-11,0). Bolaget hade ingen nettoomsättning i kvartalet, men de övriga intäkterna uppgick till 31,3 miljoner kronor efter att bolaget i slutet av mars fått en så kallad "up-front"-betalning från Imbrium Therpeutics om 30,5 miljoner kronor i samband med optionsavtal med Imbrium avseende marknadsrättigheterna till läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 miljoner kronor (0,4). De likvida medlen var vid periodens utgång 48,2 miljoner kronor (16,4).

FoU-kostnader för perioden uppgick till 11,4 miljoner kronor (8,0).

Spiffbet ökade nettoomsättningen i det första kvartalet 2021 till 24,3 miljoner kronor jämfört med 0,6 miljoner kronor samma period föregående år. Jämför med föregående kvartal var ökningen 60 procent.

"Under kvartalet har Spiffbets verksamhet haft medvind i form av god kundtillväxt och förhållandevis låga vinstutbetalningar", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseförlusten minskade till 2,6 miljoner kronor (-4,8). Enligt vd Henrik Svensson är det den högre omsättningen i kombination med att bolaget lyckats hålla kostnaderna på "mer eller mindre samma nivå" som ligger bakom förbättringen.

Beträffande starten på det andra kvartalet har denna dock inte varit lika positiv på grund av regleringar på vissa marknader, kommenterar Henrik Svensson.

"Här har vi dock goda möjligheter att navigera och allokera om resurser till marknader där vi ser större potential och genomföra andra åtgärder, vilket ger mig en i grunden positiv syn på Spiffbets utveckling under året", skriver vd:n.

NGM-listade Samtrygg, som bedriver en plattform för uthyrning av bostäder, redovisar ett rörelseresultat på -1,3 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (0,0).

"En av Samtryggs största utmaningar är just att det är så få personer som har hittat till oss. Betydligt fler behöver annonsera eller söka boende på samtrygg.se för att bolaget ska nå sin potential. Ett annat problem som bolaget länge har brottats med är att det har varit utmanande att skala upp marknadsföringen som ska informera allmänheten om Samtrygg", skriver bolagets nytillträdde vd Jim Ankare.

De totala intäkterna uppgick till 45,2 miljoner kronor jämfört med 42,9 miljoner samma period föregående år, och vd:n konstaterar att covid-19 har haft en negativ inverkan på försäljningsintäkterna med lägre snittvärde per kontrakt.

"Det ska dock noteras att antalet stängda avtal ligger i linje med det första kvartalet 2020", skriver Jim Ankare.

Resultatet före skatt blev -1,4 miljoner kronor, vilket är en ökad förlust jämfört med fjolårets nollresultat.

"Det beror främst på minskad försäljning enligt ovan. Därutöver minskar resultatet på grund av ökade kostnader för personal och marknadsföring", konstaterar vd:n.

Investmentbolaget Stockwik Förvaltning redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -7,7 miljoner kronor (-3,5). Nettoomsättningen steg till 119 miljoner kronor (96).

"Tillväxtökningen är främst hänförlig till de bolag som förvärvats under de senaste tolv månaderna; Admit, Run Communications, Däckbolaget i Växjö, Kolarviks Sten & Trädgård, SOCAB och Swärds Däckservice", skriver Stockwik Förvaltning i delårsrapporten.

Ebitda-resultatet under kvartalet ökade till 13,1 miljoner kronor (6,1) medan rörelseresultatet växte till 4,0 miljoner kronor (0,6).

"Styrelsen och koncernledningen har inte förändrat sin bedömning avseende framtidsutsikterna på lång sikt. På kort sikt följer styrelsen och koncernledningen noga utvecklingen av den pågående pandemin och analyserar hur effekterna av pandemin kan komma att påverka Stockwiks utveckling", skriver bolaget.

Kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolaget Magle Chemoswed hade en nettoomsättning under första kvartalet 2021 på 30,4 miljoner kronor (38,8). Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner kronor (0,2) och resultatet efter skatt 1,0 miljoner kronor (0,4).

"Det var som förväntat en utmanande start på året och vi har avslutat första kvartalet starkt. Vi fortsätter att leverera på våra strategiska prioriteringar och förblir mycket fokuserade på att skapa betydande värde för aktieägarna", skriver vd Justin Pierce i rapporten.

Lundin Golds intäkter uppgick till 140 miljoner dollar (36,9) under det första kvartalet 2021 och nettoresultatet blev 86,0 miljoner dollar (-9,3). Kassaflödet från verksamheten blev 75,1 miljoner dollar (13,8).

Det framgår av delårsrapporten som publicerades sent på onsdagskvällen.

Lundin Gold producerade 104.137 uns guld under det första kvartalet 2021, vilket bolaget redan meddelade i april. Försäljningen uppgick till 81.805 uns guld till ett genomsnittspris, så kallat AISC, om 830 dollar per uns.

Bolaget upprepar sin prognos för helåret 2021 om en produktion på 380.000-420.000 uns guld. Snittpriset för året väntas ligga mellan 770 och 830 dollar per uns.

Africa Oil hade ett nettoresultat om 38,9 miljoner dollar (-138) och en kassa om 29,4 miljoner dollar under första kvartalet 2021.

Selected Prime, som Africa Oil äger 50 procent i, hade en snittproduktion på 27.700 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet, ett ebitda-resultat om 143 miljoner dollar och en kassa på 165 miljoner dollar.

I stycket Utsikter i rapporten meddelar Africa Oil bland annat att borrningen av Venus-1-prospekteringsbrunnen i Block 2913B offshore Namibia, som Africa Oil har intresse i genom sitt ägande i Impact Oil & Gas, väntas starta vid utgången av 2021. Vidare väntas borrning av prospekteringsbrunnen Gazania-1 offshore Sydafrika, där Africa Oil har intressen genom aktieägandet i Africa Energy, starta under tredje kvartalet 2021. Det framgår av delårsrapporten som släpptes sent på onsdagskvällen.

Spelutvecklaren Gaming Corps redovisar ett ebitda-resultat på -2,7 miljoner kronor (-3) för det första kvartalet 2021. Intäkterna stannade på 0,1 miljoner kronor (0).

Nettoresultatet kom in på -3,2 miljoner kronor (-3) och resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:10).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -