På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i två teknikbolag. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan sidledes och rörde sig närmast horisontellt och stängde på 910 punkter (+0.08 procent). Ser vi till den tekniska bilden, utvecklas indexet i en stigande trend på medellång sikt. Stöd finns närmast vid 885 punkter i det korta kursdiagrammet och 730 punkter i det medellångsiktiga kursdiagrammet, motstånd intill all-time-high nivån runt 920 punkter.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 56 på kort sikt och 72 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna. Noterbart är ett dropp i det korta indexet från drygt 70 för några veckor sedan, till dagens värde på 57. Detta följer av att en större andel aktier fått säljsignaler.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 112 köp och 34 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 359 köp och 135 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 77 procent senaste veckan, och 73 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Den tekniska bilden ser positiv ut för HANZA Holding som tillverkar lösningar inom bland annat mekanik och elektronik. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket signalerar en ökande optimism och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Aktiekursen saknar motstånd och återfinns en bra bit ovanför närmaste stödnivå runt 17.80 kronor vilket också stärker den tekniska bilden. En positiv volymbalans (VolBal) bekräftar den stigande trenden och indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar.

Aktien är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget Mycronic återfinns innanför en stigande trendkanal som är identifierad av Investtechs trendalgoritm. Det är ett resultat av att investerare över en längre period har varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktiekursen återfinns långt ovanför närmaste stödnivå runt 200 kronor. Kursen återfinns även på all-time-high (ATH) rekord vilket i sig själv är en köpsignal som stärker den tekniska bilden.

En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar, vilket också bekräftar den postitiva trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna.

Mycronic är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget Parans Solar Lighting har brutit ned genom golvet i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Statistiskt indikeras en fortsatt svag utveckling enligt Investtechs forskningsresultat.

I mars månad bröt kursen även ned genom stödet vid 9.00 kronor som därmed har ombildats till en motståndsnivå där marknaden vid tidigare tillfällen har ansett aktien som dyr. Vidare nedgång är därmed signalerad och aktiekursen har först stöd runt 2.00 kronor.

Negativ volymbalans visar att volymen är högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det indikerar att optimismen är avtagande hos investerarna. RSI är under 30 efter kursnedgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt negativt momentum och ytterligare nedgång indikeras.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -