På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Småbolagsfonden som letar brett

Fondanalys Norden erbjuder en bra miljö för små- och medelstora bolag. Över tid har de haft en högre avkastning än de stora nordiska drakarna. Placera har tips på en nordisk småbolagsfond med lägre risk än snittfonden och bra riskspridning då den investerar i över 150 bolag.

Norden anses erbjuda en ovanligt bra miljö för mindre bolag att växa. Det finns en välutvecklad infrastruktur för tidig småbolagsfinansiering, ett stort investerarkollektiv som är villiga att ta risk vid börsintroduktioner av mindre bolag. Det skapar förutsättningar för ett ständigt flöde av nya intressanta börsintroduktioner, där vissa blir riktigt framgångsrika och växer till stora bolag. Det finns helt enkelt en bra investeringskultur.

Norden är en stabil region, aktieägarvänlig och den ligger i framkant när det gäller ESG-frågor.

Och inte minst finns det många duktiga entreprenörer inom många branscher. Oftast är grundare och tidiga ägare i ledande positioner i bolagen, vilket sannolikt skapar förutsättningar för genomtänkta och långsiktiga beslut. Mindre bolag har ett tydligare fokus och en mer renodlad verksamhet.

Det finns flera anledningar till att små- och medelstora bolag överavkastar över tid. Det mest uppenbara är att de tenderar att växa snabbare än storbolag, vilket tenderar i ökade vinster, förbättrade marginaler och en stark kursutveckling. Många mindre bolag är verksamma i nya branscher som växer snabbare än traditionella branscher och de växer från en lägre bas.

Det har varit särskilt tydligt när man ser på Norden. Nordiska småbolag har de senaste tio åren fått storbolagen att stryka på foten.

En bra förvaltare som kan sitt jobb och gör en bra aktieanalys har en klar fördel att leta bland små- och medelstora bolag i Norden. Oftast är de betydligt mindre genomlysta och ibland helt saknar analysbevakning av banker.

Handelsbanken Nordiska Småbolag förvaltas av Tore Marken sedan 2008. Till sin hjälp har han teamet för nordisk aktieförvaltning som är på totalt åtta personer. Fonden är aktivt förvaltad och placerar i mindre och medelstora företag i Norden.

Tore Marken

Fonden investerar gärna efter ett antal teman de tror på. Teman definierar de som en drivkraft som leder till en strukturell förändring av samhället och ekonomin. Ett tema är oftast frikopplat från en specifik sektor eller land. Det som karaktäriserar ett tema är att de är uthålliga och drivs av andra faktorer än den ekonomiska konjunkturens upp- och nedgångar. Det är helt enkelt långsiktiga trender som leder till förändringar.

Teamet lyfter fram fyra dominerande teman, demografi, produktivitet, livsstilar och miljö. Under varje tema finns det ett antal underteman.

Demografitemat bygger på en ökad andel åldrande befolkning. En äldre befolkning som på sikt kommer att efterfråga en viss typ av tjänster i betydligt högre utsträckning än tidigare.

Miljötemat handlar mycket om grön och förnybar energi. Det handlar om energi från vind, sol och vattenkraft när världen vill frigöra sig från olja- och kolkraftsberoende.

Teamet och förvaltaren letar efter små- och medelstora bolag i Norden som passar de långsiktiga teman man tror på. Men det är ingen renodlad tillväxtfond, även om en majoritet av bolagen har en tillväxtprofil. Under det senaste halvåret har fonden ökat exponeringen mot cykliska bolag.

Investeringsprocessen är egenutvecklad och strukturerad som består av fem delar. Första delen är en strukturerad kvantitativ analysprocess som kvartalsvis utvärderar 460 nordiska bolag, utifrån kvartalsrapporternas utfall och lednings uttalande om framtiden. Ett effektivt sätt att utvärdera och ta bort bolag.

Nästa fas är strukturerad kvalitativ process. Är synliggör man bolagens mjuka faktorer som problem och utmaningar för bolagen. Man bedömer ledningens förmåga för konkurrens att höja priser, status för bolagsförvärv och större investeringar.

Det tredje steget omfattar värderingen, som sker genom en egenutvecklad värderings- och portföljmatris. Närmare en tredjedel av bolagen man analyserar har ingen extern analys så gör man sin egen analys.

Den fjärde delen handlar om att bedöma marknaden och sentimentet, det heter tachometer på Handelsbanksspråk. Tachometer ser på ett antal oroshärdar, makrofaktorer som är viktiga för börsen exempelvis hur stimulanserna är, kapitalflöden och hur centralbankerna agerar. De ser även på bolagsfaktorer: Hur är återköpen hos bolagen och inte minst hur positiva är bolagsledningarna vid bolagsbesök.

Processen kokar ner i den så kallade investeringskompassen. En modell som kombinerar vinstrevideringar med bolagens historiska värdering. Kan användas på enskilda bolag, sektorer och ett antal faktorer. Modellen indikerar övervikt för bolaget med uppjusterade vinstprognoser och lägre värdering en den egna historiken.

Bolagen ska ha en väl definierad affärsmodell som är tydlig och hållbar. Det ska gärna vara tydliga inträdesbarriärer för konkurrerande bolag - helt enkelt unika bolag. En central del i investeringsprocessen är att ha en diskussion och dialog med företagsledningen där man värdesätter ett ansvarsfullt beteende och ett tydligt aktieägarfokus. Teamet genomför runt 500 egna bolagsmöten, 1000 gruppmöten och runt 150 platsbesök per år. SHB Fonder är representerade i över 30 valberedningar.

Hållbarhetsanalysen genomsyrar investeringsprocessen. Den hjälper till att identifiera bolagens möjligheter och risker. Exkludering görs av bolag som har en högre andel än 5 procent av exponering mot produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, vapen och fossila bränslen.

Det hela mynnar ut i en av marknadens bredaste portföljer på 170 positioner. Det riktigt stora antalet investeringar bidrar till en väldigt diversifierad fondportfölj.

Fonden har en tydlig lutning mot medelstora bolag, som väger knappt 59 procent. Små bolag utgörs av 32 procent och resterande del är storbolag. Det är i nivå med kategorisnittet för Norden, små- och medelstora bolag. Majoriteten av fondens innehav har tillväxtfokus, vilket är i nivå med kategorisnittet.

Sverige är fondens största geografiska marknad, drygt 45 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Danmarks del är 23 procent, Norge 19 procent och Finland är minst med 11 procent – en klar avvikelse från index och kategorisnittet.

Drygt 25 procent är industribolag, vilket är en undervikt mot kategorisnittet. Näst största sektor är hälsovård på 12,5 procent och ligger i nivå med kategorisnittet. Fem sektorer väger drygt 9 procent vardera. Fonden saknar helt investeringar i energi och allmännyttiga bolag.

Fonden tar många små positioner och ger en bra riskspridning. De tio största innehaven väger bara 18 procent och de fem största väger knappt 10 procent. Bara två bolag väger med än två procent. Störst är det danska hälsovårdsbolaget Demant på 2,2 procent, följt av den danska försäkringskoncernen Tryg.

Fonden har underpresterat fondkategorin med några procent de tre senaste åren, men fonden har det senaste halvåret haft en högre avkastning. Och höjer vi blicken så är avkastningen för den senaste 10- årsperioden varit hela 16,1 procent per år jämfört med fondkategorins snitt på 14,5 procent. Detta till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en bra prestation.

Den årliga avgiften landar på 2 procent, vilket är lite högre än kategorisnittet. Fonden har total rating på fyra stjärnor hos Morningstar. Placera tycker Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) är köpvärd för fondspararen som letar en krydda i portföljen. Investeringen bör var långsiktig, så man kan tillgodogöra sig förvaltarens långsiktiga investeringsfilosofi.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Köp 1 812,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -