På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i en bemanningsaktie och en medtechaktie. Samtidigt varnas det för ett biotechbolag.

Stockholmsbörsen breda OMXSPI-index öppnade upp svagt med 0.62 procent under maj månads första handelsdag. Indexet utvecklas i en stigande trend på kursdiagrammet för medellång sikt. Stöd finns närmast vid 865 punkter i det korta kursdiagrammet, motstånd intill all-time-high nivån runt 921 punkter.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 63 på kort sikt och 75 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 108 köp och 42 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 293 köp och 118 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 72 procent senaste veckan och 71 procent den senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Den tekniska bilden ser positiv ut för bemanningsbolaget Dedicare Group. Kursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket signalerar en ökande optimism och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Kursen saknar motstånd och återfinns långt ovanför närmaste stödnivå vilket också stärker den tekniska bilden och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 46.60 kronor.

En starkt positiv volymbalans bekräftar den stigande trenden och indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Aktien har även ett starkt positivt momentum med ett högt RSI-värde över 70 som stärker utsikterna för vidare uppgång i linje med Investtechs forskningsresultat för RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion återfinns innanför en stigande trendkanal som är identifierad av Investtechs trendalgoritm. Investerare har över en längre period varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Det är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender. Algoritmen har även identifierat en köpsignal från en rektangelformation (REC) vid brottet upp genom motståndet runt 226-330 kronor som signalerar en fortsatt uppgång.

Motståndsnivån runt 330 kronor har därmed ombildats till en ny stödnivå. Det saknas därmed motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras och närheten till all-time-high (ATH) nivån runt 343 kronor stärker den tekniska bilden.

En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar, vilket också bekräftar den postitiva trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna.

Xvivo Perfusion är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till biotechbolaget Isofol Medical har brutit ned genom golvet i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Aktien har en extrem volatilitesrisk, alltså stora dagliga och månatliga kursrörelser och aktier med extrem volatilitetsrisk har historiskt sett utvecklats svagare över tid än andra aktier enligt Investtechs forskning.

Kursen har brutit ned genom stödet vid både 18.70 kronor och 14.00 kronor som därmed har ombildats till två starka motståndsnivåer. Vidare nedgång är därmed signalerad och närmaste stöd återfinns först runt 4.30 kronor på medellång sikt.

En negativ volymbalans (VolBal) indikerar att volymen den senaste tiden har varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Även det signalerar att investerarna är pessimistiska och godtagit lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Ett RSI-värde under 30 visar att momentumet i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har alltså gått ned i pris för att kunna sälja aktien, vilket indikerar ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 20 maj. Marknadens reaktion på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt och negativt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -