På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i en bankaktie och en teknikaktie. Samtidigt varnas det för en annan aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan svagt positivt med en uppgång på 0.24 procent och stängde på 911 punkter. Det var den fjärde dagen i rad som indexet steg. Den tekniska bilden ser positiv ut där kursen utvecklas i en stigande trend på medellång sikt. Trendbilden försvagas dock av en negativ volymbalans, vilket är resultatet av att omsättningen ökar under dagar med kursnedgång. Stöd finns närmast vid 865 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 730 punkter i det medellånga kursdiagrammet.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 69 på kort sikt och 76 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 56 köp och 19 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 252 köp och 112 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 75 procent senaste veckan och 69 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Bankaktien TF Bank ser tekniskt intressant ut. Kursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det som ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket signalerar en ökande optimism och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Kursen stängde senast på all-time-high (ATH) vilket i sig själv är en köpsignal, där det saknas motstånd. Kursen ligger långt ovanför närmaste stödnivå vilket också stärker den tekniska bilden och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 128 kronor.

En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trenden och aktien har också ett starkt positivt momentum med ett högt RSI-värde över 70 som stärker utsikterna för vidare uppgång.

Aktien är så gott som maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget Smart Eye återfinns innanför en stigande trendkanal som är identifierad av Investtechs trendalgoritm. Investerare har över en längre period varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Det är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender. Kursen har nyligen brutit upp genom en stark motståndsnivå vid 243 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Det saknas därmed motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras och närheten till all-time-high (ATH) nivån runt 278 kronor stärker den tekniska bilden.

En positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar och bekräftar den postitiva trendbilden.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 5 maj. Marknadens reaktion på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt och negativt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

 

Aktiekursen till Railcare Group som är verksamma inom järnvägsindustrin ligger i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Fallande trender signalerar pessimism bland investerare och indikerar ytterligare kursnedgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender.

 

Kursen har brutit ned genom stödet vid cirka 23.50 kronor som därmed ombildades till ett starkt motstånd. Vidare nedgång är därmed signalerad och närmaste stöd återfinns nu runt 22.30 kronor på kort sikt och först runt 15.00 kronor på medellång sikt som visas i grafen här intill.

Den 23 april identifierade Investtechs formationsalgoritm ännu en säljsignal från en huvudskuldra-formation (HS) som signalerar en vidare nedgång. En negativ volymbalans (VolBal) indikerar att volymen den senaste tiden har varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Även det signalerar att investerarna är pessimistiska och godtagit lägre kurser för att sälja sig ur aktien.

Aktien är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 4 maj. Marknadens reaktion på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt och negativt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -