På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Nanologica, Briox, Svedbergs, Plejd, MYFC, Pricer, Dometic, Magnolia, Alcadon, Cloetta, HMS, Probi, Acconeer, Lifco, Saab, Stora Enso, Essity, Telia och Diös har publicerat sina delårsrapporter nu på morgonen.

Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 551 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (542). Analytikers snittestimat i Infronts sammanställning låg på 531 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7.609 miljoner kronor (7.455). Här snittestimatet på 7.259 miljoner kronor.

Nanoteknikbolaget Nanologica redovisar ett resultat efter skatt på -7,8 miljoner kronor (-6,7) i det första kvartalet 2021.  Omsättningen ökade till 5,6 miljoner kronor (3,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,5 miljoner kronor (-8,0) med likvida medel 57,1 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Andreas Bhagwani framhåller i vd-ordet av rapporten att personalens arbete kanske inte ännu syns i de rapporterade siffrorna men Andreas Bhagwani "är övertygad om att tillväxten för bolaget kommer att stiga senare under året eller under det första halvåret 2022".

NGM-noterade Briox, som utvecklar webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering, hade en nettoomsättning på 1,2 miljoner kronor (1,0) och ett ebitda-resultat på -2,7 miljoner kronor (-3,9).

Periodens resultat före skatt uppgick till -4,7 miljoner kronor (-5,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,1 miljoner kronor (-3,6).

Tillväxten av nya redovisningsbyråer uppgick till 14 procent under kvartalet och totala använder nu 196 redovisningsbyråer Briox i Finland och Baltikum.

Antalet användarlicenser ökade med 186 stycken och uppgår till 6.318 stycken. ARR, årliga återkommande intäkter, uppgår till 5,6 miljoner kronor, en ökning med 7 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett ebita-resultat på 28,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (19,1). Resultatet före skatt uppgick till 25,7 miljoner kronor (14,3). Nettoomsättningen uppgick till 202 miljoner kronor (169).

Förvärvade Cassøe A/S, som tillträddes den 1 december 2020 påverkade nettoomsättning med 24,2 miljoner kronor och ebita-resultat med 5,8 miljoner.

"Vi bedömer en positiv marknadsutveckling den närmaste tiden och fortsätter att stärka vårt erbjudande och position på samtliga marknader. Det stora intresset att investera i sin hemmiljö bidrar till positiva utsikter för årets utveckling", skriver vd Per-Arne Andersson i delårsrapporten.

Svedbergs försäljning på den svenska marknaden uppgick till 135 miljoner kronor, en ökning med 5 procent i kvartalet. I Norge ökade försäljningen med 11 procent med

Belysningsföretaget Plejd redovisar en omsättning om 74,2 miljoner kronor för det första kvartalet, motsvarande en tillväxt om 71 procent från motsvarande period 2020.

Plejds rörelseresultat uppgick till 11,3 miljoner kronor (3,2).

"Teamet levererar ett fantastiskt första kvartal och vi ser med spänning fram emot resten av 2021, där målet är fortsatt kraftig multidimensionell lönsam tillväxt med en stabil bas i Sverige och ett riktigt fotfäste i Norge, påbörjad skalning i andra marknader och en rad med fantastiska produkter", skriver bolagets vd Babak Esfahani i rapporten.

MYFC hade ett rörelseresultat om -9,9 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (-10,0). Kassaflödet uppgick till 11,0 miljoner kronor (10,7) och likvida medel var vid periodens utgång 12,2 miljoner kronor (20,5).

Under kvartalet fortsatte MYFC samtalen med aktörer inom soft mobility-sektorn, det vill säga fordon som elcyklar, elmopeder och fyrhjulingar.

"Det är mycket lovande samtal som jag hoppas få anledning att berätta mer om inom kort. Som jag nämnt tidigare så har vi många bra dialoger, men pandemin ger onekligen längre startsträckor och mer utdragna processer", skriver vd Michael Grantz i delårsrapporten.

Elcyklar och liknande lätta fordon inom soft mobility är ett prioriterat segment för MYFC. Ett annat är intralogistik – teknik som används i stora varulager i form av elektrifierade lagerrobotar och mindre truckar. Även inom detta område har bolaget fördjupat diskussionerna under kvartalet, skriver vd.

Under det senaste året har MYFC arbetat med att hitta vätgaspartners och har pågående samtal med flera vätgastillverkare av olika storlek, enligt vd.

Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, redovisar ett resultat efter skatt på 17,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (14,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (0:13).

Nettoomsättningen uppgick till 393 miljoner kronor (226) medan orderingången var 443 miljoner kronor (371).

Bruttomarginalen uppgick till 23,9 procent (31,4) och rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor (7,3).

Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisar ett justerat rörelseresultat om 731 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, motsvarande en marginal om 15 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av 11 analytikers estimat hade väntat sig 662 miljoner kronor och en marginal på 13,8 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 4.858 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 22 procent. Analytikerna hade väntat sig 4.797 miljoner kronor respektive en organisk tillväxt om 20,8 procent.

Den totala försäljningstillväxten var 16 procent mot väntade 14,2 procent. Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor jämfört med analytikernas förväntade -37,5 miljoner kronor.

Magnolia Bostad redovisar ett resultat efter skatt på -72 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (41). Rörelseresultatet blev -25 miljoner kronor (88), varav 20 miljoner (-5) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Produktions- och driftskostnaderna blev 406 miljoner kronor (319). Nettoomsättningen uppgick till 407 miljoner kronor (446).

"Vi sålde inga hyresrättsprojekt under kvartalet. Karaktäristiskt för vår affärsmodell är att försäljningen kan bli oregelbunden mellan kvartalen. Framöver ligger våra bedömda produktionsstarter på bra nivåer och i linje med våra nya långsiktiga mål. Vi ser också att vår satsning på att bygga upp ett större innehav av fastigheter för egen förvaltning öppnar nya dörrar i diskussioner med samarbetspartners, landets kommuner och med operatörer av samhällsfastigheter", skriver vd Johan Tengelin i rapporten.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 10,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (6,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:61 kronor (0:38).

Rörelseresultatet blev 16,2 miljoner kronor (9,4) och påverkades negativt av förvärvskostnader om 1,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 9,5 procent (7,2).

Nettoomsättningen uppgick till 170 miljoner kronor (131). I oförändrad valuta ökade omsättningen med 33,3 procent.

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 111 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 100 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.398 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittprognosen på 1.366 miljoner kronor. Det rapporterade rörelseresultatet blev 107 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 97,8 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 127 miljoner kronor, jämfört med väntade 93,4 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på 106 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 71,2 miljoner kronor.

Cloetta redovisar en organisk tillväxt på -4,2 procent i det första kvartalet 2021.

Fördelat på enskilda månader hade Cloetta en total organisk tillväxt på -8,6 procent i januari, -11,1 procent under februari och en positiv organiskt tillväxt på 6,0 procent för mars.

Hårdast drabbat var lösviktsgodis som under januari och februari redovisade en organisk försäljningstillväxt på -38,5 respektive -38,1 procent för att i mars vända till en positiv tillväxt om 13,4 procent.

Valutakursförändringar påverkade negativt med 3,7 procent, vilket tillsammans med den organiska tillväxten gav en total tillväxt på -7,9 procent under kvartalet.

Den totala försäljningen påverkades positivt av tidpunkten för påsken jämfört med föregående år. Under 2021 inföll påsken i inledningen av april, där långfredag inföll den 2 april med annandag påsk den 5 april.

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar ett rörelseresultat på 114 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Det kan ställas mot det preliminära besked som bolaget gav den 8 april då rörelseresultatet förväntades uppgå till 110-120 miljoner kronor första kvartalet.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 455 miljoner kronor och orderingången blev 565 miljoner kronor. Tidigare angavs första kvartalets nettoomsättning preliminärt bli cirka 450 miljoner kronor och preliminär orderingång cirka 560 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev därmed 25,0 procent under kvartalet (18,5). Resultatet efter skatt var 94 miljoner kronor (48) och resultatet per aktie uppgick till 1:93 kronor (1:01).

Probiotikabolaget Probi redovisar ett resultat efter skatt på 22,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (10,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:99 kronor (0:94).

Nettoomsättningen uppgick till 171 miljoner kronor (158). Ökningen var 9 procent, eller 20 procent valutajusterad.

Ebitda uppgick till 47,1 miljoner kronor (29,9) motsvarande en marginal på 27,5 procent (18,9).

Rörelseresultatet blev 30,1 miljoner kronor (11).

Acconeer, som är listat på First North och som utvecklar radarsensorer, redovisar ett nettoresultat om -11,9 miljoner kronor (-17,7). Nettoomsättningen uppgick till 7,5 miljoner kronor jämfört med 2,2 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

"Den substantiella ökningen av intäkter i kvartalet beror till stor del på utvecklingsavtalet med Alps Alpine, men vi är glada att även se att ökad försäljning av våra produkter bidrar till tillväxten, skriver vd Lars Lindell.

Bolaget har tidigare meddelat att det inte ser någon påverkan från pandemin utvecklings- eller inköpssidan av sensorer, men sett förseningar i vissa kundprojekt. För 2021 räknar bolaget med fortsatta förseningar.

"Det råder en allmän brist i världen på processorer och andra kritiska komponenter vilket har drabbat våra moduler där vi inte har lyckats skeppa alla order på moduler vi har fått. Vi förväntar oss fortsatta problem med inköp av komponenter under hela 2021, skriver Lars Lindell.

Industrikonglomeratet Lifco redovisar ett resultat efter skatt på 501 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett resultat efter skatt på 461 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 5:43 kronor, väntat var 5:07. Ebita-resultatet, före förvärvskostnader var 815 miljoner kronor med en ebita-marginal på 21,1 procent. Väntat var 730 miljoner kronor och en marginal på 19,2 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3.869 miljoner kronor, att jämföra med väntade 3.811 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 2,4 procent under kvartalet. Här fanns inga förväntningar.

"Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,2 gånger ebitda den 31 mars 2021, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger ebitda och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv", skriver Per Waldemarson i vd-ordet i rapporten.

Krigsmaterielkoncernen Saabs rörelseresultat blev 597 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 458 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 9.088 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 8.469 miljoner kronor. Orderingången blev 5.871 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 6.066 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 505 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 401 miljoner kronor. Nettoresultatet landade på 396 miljoner kronor, jämfört med väntade 303 miljoner kronor.

Saab bedömer fortfarande att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2021 blir i linje med 2020 års justerade rörelsemarginal på 7,4 procent. Samtidigt upprepar Saab bedömningen att den organiska försäljningstillväxten kommer att vara i linje med bolagets långsiktiga mål på 5 procent. Saab upprepar även bedömningen om ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2021.

Under det första kvartalet 2021 var rörelsemarginalen 6,6 procent, samtidigt som den organiska försäljningstillväxten var 14 procent.

Under helåret 2020 sjönk den justerade rörelsemarginalen till 7,4 procent (8,3), enligt bokslutsrapporten tidigare i år. Målet på sikt är 10 procent.

Den organiska försäljningstillväxten för 2020 minskade till 1 procent (6).

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 328 miljoner euro för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 245 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 14,4 procent, att jämföra med väntade 11 procent.

Resultat före skatt landade på 125 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 208 miljoner euro. I utfallet ingår engångsposter om -126 miljoner euro och i konsensus ingår engångsposter på +5 miljoner euro. Denna avvikelse beror främst på att Stora Enso strax innan rapporten meddelade om en nedskrivning om 127 miljoner euro vilket inte var med i konsensus som sammanställdes tidigare.

Försäljningen uppgick till 2.276 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2.221 miljoner euro.

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.608 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.875 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 19 analytikers prognoser.

Den justerade ebita-marginalen blev 13,1 procent. Snittestimatet var en marginal på 13,5 procent. Nettoomsättningen uppgick till 27.528 miljoner kronor mot väntade 28.615.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till -9,9 procent i det första kvartalet 2021, enligt delårsrapporten. Väntat var en organisk tillväxt om -7,3 procent enligt Infronts prognossammanställning.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, var tillväxten -5,9 procent organiskt. Analytikersnittet låg på -6,0 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om -3,1 procent. Här låg snittestimatet på +1,1 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, minskade försäljningen organiskt med 27,5 procent. Här låg snittprognosen på -24,0 procent.

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.245 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, enligt delårsrapporten. Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.212 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 21.814 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.644 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 0 procent under kvartalet.

Telia står fast vid sina utsikter för helåret 2021. Tjänsteintäkterna och justerat ebitda väntas, liksom tidigare, vara oförändrade till att visa en låg ensiffrig tillväxt. Prognoserna gäller i konstant valuta och exklusive Telia Carrier.

Telia står också fast vid att betald capex väntas hamna i spannet 14,5-15,5 miljarder kronor, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser, frekvenser och nyttjanderättstillgångar.

Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.

Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023.

Telias organiska tillväxt var oförändrad under det första kvartalet 2021.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten -2,3 procent i det första kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten +0,9 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -2,7 procent.

Telias justerade ebitda-resultat i den svenska verksamhet föll med 4,8 procent i det första kvartalet. Bolagets vd Allison Kirkby pekar på bland annat lägre roamingintäkter och hoppas på bättring senare under året.

Hon skriver att Sverige belastades av lägre roamingintäkter och en "ökad nedgång av kopparbaserade intäkter" (fasta uppkopplingar; reds anm). En underliggande tillväxt inom konsumentsegmentet vad gäller mobil, bredband och tv samt lägre rörelsekostnader kunde inte kompensera för lägre intäkter från roaming och koppar, konstaterar Telias vd.

"Blickar vi framåt förväntar vi oss en positiv utveckling under andra delen av 2021, drivet av både av kommersiella aktiviteter och fortsatt ökad effektivitet", skriver Allison Kirkby.

Det justerade ebitda-resultatet i Sverige uppgick till 3.235 miljoner kronor (3.398). Analytikerna hade i snitt väntat sig 3.310 miljoner, enligt Infront.

Intäkterna var 8.401 miljoner kronor (8.322). Analytikerna trodde på 8.136 miljoner kronor.

Marginalen på 38,5 procent var 1,9 procentenheter svagare än väntat.

Fastighetsbolaget Diös totala intäkter uppgick till 483 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Väntat enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat var 477 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 290 miljoner kronor mot väntade 286 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 231 miljoner jämfört med analytikernas förhandstips om 223 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 418 miljoner kronor jämfört med 10 miljoner kronor föregående år, medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 9 miljoner kronor (1).

Efter skatt blev resultatet 522 miljoner kronor (189), vilket motsvarade 3:86 kronor per stamaktie (1:42).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -